Crkveni praznik Cveti – Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim

Za praznik Cveti puštamo koncert pravoslavne duhovne muzike – crkveni horovima iz celog sveta

Srećan praznik Cveti!

Praznik Cveti i Koncert duhovne pravoslavne muzike iz celog sveta

Svim pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik Cveti ili Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. Tim povodom smo izabrali duhovne pravoslavne pesme crkvenih horova iz celog pravoslavnog sveta. Poslušajte, uživaćete u duhovnoj jedinstvu pravoslavnih hrišćana. Verujemo da će mnogi od vas prvi put čuti kako se pravoslavne pesme i himne izvode na drugim jezicima.

Pojedina izvodjenja crkvenih horova su jednostavno briljantna.

 

Crkveni praznik Ulazak Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim – Cveti

Sutradan posle poslednje subote pred Pashu, Isus pođe u Jerusalim. Na izlasku iz Vitanije opkoli ga gomila naroda koja je sve više rasla kako su se približavali Jerusalimu. Mnogi su čuli za čuda koja je Hristos činio i pohrlili su da ga vide. U Jerusalim Hristos je ujahao na magaretu, da bi se ispunilo proročanstvo i da bi pokazao kako Car Slave dolazi skromno a ne u carskoj pompi ovoga sveta. Narod je rezao grane od palmi i bacao na put, a mnogi su skidali sa sebe haljine i prostirali ih pred noge magaretu. Učenici i narod, deca ispred svih, zapevali su: „Osana (spasi, daj sreće) Sinu Davidovu! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev; Osana na visinama!”

Fariseji su smatrali sve ovo svetogrđem, pa su se obratili Gospodu: „Čuješ li šta ovi govore!?”

A On im je odgovorio rečima iz Pisma: „Zar niste čitali: iz usta dece koja sisaju načinio si sebi hvalu”.

Crkva ovaj događaj slavi u poslednju nedelju pred Vaskrs, a narod ovaj praznik zove Cveti.

Armenian Church Chant – Der Voghormia – Lord have mercy

 

Romanian Orthodox Byzantine Chant – Sfinte Dumnezeule 

 

Byzantine music – The Christ is risen

Arabic Orthodox Chant احمدوا الرب

 

Български Песнопения – Христос Воскресе

http://www.youtube.com/watch?v=TvlU9NwDPi4

 

«Блажен муж»  – Vydubychi Choir St. Elias Church

 

Srpski crkveni hor – Slavite Gospoda – Psalm 135

 

Russian Orthodox Choir, Sacret Russian singing Chesnokov’s „Gabriel Appeared“