Baštovanstvo i uredjenje dvorišta

Da li volite da uredjujete svoju baštu? Baštovanstvo je umetnost.

 

Baštovanstvo

U kineskoj poslovici rečeno je da ukoliko želite celog života da budete srećni treba da uzgajate cveće.

Baštovanstvo se može svrstati u vrstu umetnosti jer na mnoge načine od vas traži da imate osećaj za lepo kako bi Vaš vrt izgledao lepo a biljke uspevale na najbolji način. Baštovanstvo podrazumeva uređivanje parkova, travnjaka, leja sa cvećem i raznih drugih površina. Znanje baštovana je jako važno kao i njegovo maksimalno ulaganje i trud prema svim biljkama kojima je potrebna nega. Najvažnije za svakoga ko se bavi ovim poslom da poznaje sve veštine što se tiče obrade zemljišta i zaštite bilja. Uz maksimalno uložen trud i ljubav koju baštovan mora da ima svaka bašta i zelena površina izgledaće prelepo.

Pored baštovana koji uređuje privatna zemljišta i manje vrtove postoje ljudi koji se bave održavanjem javnih površina i njihov posao je da:

•    Čiste, krče i seku bilje u parkovima

•    Održavaju javne površine po programu Javnog preduzeća

•    Čiste trotoare

•    U zimskom periodu čiste sneg

•    Sade sadnice

•    Zalivaju sadnice

•    Seju travu

•    Kose i održavaju travnjake

Na koji način urediti dvorište:

Na koji način ćete urediti svoje dvorište i šta ćete tačno odabrati zavisi prvenstveno od finansijskih mogućnosti. Koliko će sam projekat uređenja biti uspešan zavisi i od ukusa, skladnosti i proporcija i pored elemenata za realizaciju istog. Kompoziciju vrta koji se uređuje treba uskladiti sa stilom arhitekture zgrade. Treba obratiti pažnju i na sredinu u kojoj je kao i na prirodne elmente koji su već postojeći.

Kod uređenja vrta najvažnije je voditi računa o vrtnoj arhitekturi i ozelenjavanju. Početak celog procesa podrazumeva završene zemljane i građevinske radove. U nekim situacijama potrebno je da se ispoštuje teren, odnosno njegov položaj jer u nekim slučajevima da bi se dobio pravi izgled mora se dosta toga izmeniti.

Postoje neka pravila koja govore o tome kako su npr. za ravne površine idealne staze pravog oblika a za neravne nepravilne staze i linije. Načini dizajniranja vrtova mogu se podeliti na tri vrste: Kružno, dijagonalno i četvrtasto.

Tuje:

Za sađenje tuja najbolja su 2 perioda u toku godine a to je kasna jesen ili rano proleće. Mnogi stručnjaci kažu da je najbolje saditi ih u kasnu jesen i to u oktobru mesecu kad još uvek nije hladno napolju. Uglavnom se sade 2 – 3 tuje po dužnom metru, mada to pre svega zavisi od toga kakav efekat želimo da postignemo.

Tuje su zimzeleni četinari sa duguljastim, ljuspastim listićima koju mogu biti zavisno od vrste samih tuja u zelenoj ili zeleno – žutoj boji. Njihovo orezivanje vrši se 2 puta u toku godine u istom period kad se i sadi. Tuje mogu biti odlično rešenje ukoliko želite da njima formirate žive ograde. Za uspevanje uja potrbno je plodno, dovoljno vlažno, drenirano i sunčano mesto.

Četinari:

Pre nego što se počne sa sađenjem moraju se precizno odrediti mesta na koja će se saditi biljke naročito ako je u pitanju gruba sadnja. Kada se raspoređuju sadnice poželjno je formirati manje grupe u neparnom broju. Na taj način može se dobiti jako dobar efekat u vizuelnom smislu. Potrebno je takođe i zdrav izgled sadnica kao i njihova lepa razvijenost.

Kada se napravi tačan plan i raspored sadnica potrebno je da se iskopaju jame veličine oko 70 – ak santimetara. Dubina jame mora biti za 20 santimetara duža u odnosu na vrh busena biljke. Za zatrpavanje biljke treba koristiti rastresitu zemlju koja ima dodatak nekog organskog đubriva. Nakon zatrpavanja sledi zalivanje. Uglavnom je potrebno oko 20 – ak litara po jednoj biljci.

Za vreme vegetacije nije dovoljno samo zalivanje već je potrebno primeniti i neke druge agrotehničke mere. Tu se misli na obradu zemljišta oko samih biljaka , zatim je potrebno ukloniti korov, đubriti i zaštititi stable od bolesti i štetočina.