Јелисавета Красић Стојковић „Пролећни мотив из Катуна“ (Алексинац), уље на платну 42 х 30, 1975.

 

Крсто Милошевић

ОЧЕВА СЕ КУЋА РУШИ 

 

Из оџака дим не пуши,

Очева се кућа руши.

 

Попуцале таванице,

Старој кући руже лице.

 

Испод крова сова спава,

Стара кућа прокишњава.

 

А кад ветар јаче дуне,

Зидови се трошни круне.

 

Из оџака дим не пуши,

Очева се кућа руши.

 

(Крсто Милошевић: „Икона у празној кући“)