Boje Šumadije

 

 

 

Oblaci i polja - photo by Vlada Marinković i pesma Boje Šumadije Radmilo Ristić

Sećam se mirisa, boja cvetnih slika:

sunčanih pašnjaka, biljurne rečice,

šumadijskih divnih, beskrajnih vidika

što miluju nebo ko slobodne ptice.

.

Kad setim se tihih, čarobnih svanuća,

talasastih polja, žita zlatnog sjaja

i mirisnih bašti oko malih kuća,

zamirišu boje dragog zavičaja.

.

Dah mirisnih trava na cvetnome polju

prenese me s tobom usred Šumadije,

probudi u meni već usnulu volju

da se moje oko lepote napije.

.

Boje Šumadije uvek su u meni,

i kud god da krenem nosim ih u sebi,

a kada si sa mnom, kad sve ozeleni,

boje i mirise ja poklanjam tebi.

.

Radmilo Ristić