Kako se menja površina planete Zemlje

NASA film i snimci kako se menja površina planete Zemlje i životna sredina kroz godine. Pogled iz svemira sa satelita

 

Svi smo svesni kako ali ne i koliko se menja površina planete Zemlje. Američka NASA je spremila jedan zanimljivi video klip koji pokazuje promene površine planete Zemlje kako od prirode tako i od ljudi. Video klip je kratak i zanimljiv.

I postavlja pred svima nama pitanje da li jače menja površinu planete priroda ili čovek.

Kako se menja površina planete Zemlje i životna sredina satellite_map_of_dubai_with_legend

Rio deklaracija o životnoj sredini i razvoju

Rio deklaracija o životnoj sredini i razvoju, često skraćena kao Rio Deklaracija, bio je kratak dokument koji u 1992 donet na simpozijumu Ujedinjenih nacija „Konferencija o životnoj sredini i razvoju“ (UNCED), neformalno poznatom kao Samit planete Zemlje. Deklaracija se sastoji od 27 principa sa ciljem da vode budućem održivom razvoju širom sveta.

Neki od principa sadržanih u Rio Deklaraciji može se smatrati kao “treća generacije prava” od strane evropskih advokatskih naučnika.

Principi Deklaracije iz Rija

Princip 1. Uloga Ljudi

Ljudska bića su u centru brige za održivi razvoj. Oni imaju pravo na zdrav i produktivan život u harmoniji sa prirodom.

 

NASA – Kako se menja površina Zemlje