Šporet je kralj svake kuhinje

Šporet i mikrotalasna pećnica

Šporet

U kućne aparate koji čine standardni inventar svake kuhinje spada i šporet.On služi prevashodno kako bi se na njemu termički pripremala hrana. U današnje vreme za korišćenje šporeta neophodna je električna energija, butan ili zemni gas dok je nekim vrstama šporeta neophodno gorivo kao što su drva ili ugalj. Kod njih je negativno to što zagađuju prirodnu sredinu.

Osnovni elementi savremenog šporeta su ringle koje mogu biti povezane na električnu energiju ili gas u kombinaciji po dva para i rerna. Postoje i drugačije iskombinovani elementi.

Sama reč šporet potekla je od nemačkih reči sparen koja označava štednju i herd koja označava ognjište. Uz naziv šporet vrlo često se koristi i reč štednjak koja je skoro u potpunosti prevod sa nemačkog jezika. Masovna pojava šporeta na našim prostorima vezana je za period nakon drugog svetskog rata. U pojedinim mestima u Vojvodini mogu se naći zidani šporeti od cigala sa tučanom gornjom pločom.

S obzirom na energiju napajanja ili goriva koje koristi za potrošnji imamo podelu šporeta ili štednjaka na:

-Električne

-Plinske

-Kombinovane i

-Obične ( na ugalj i drva ).

Ringle čine mali diskovi koji se uz pomoć električne energije zagrevaju do određenih temperature ili se radi o malim ograđenim izvorima plamena usled sagorevanja gasa. Da bi se hrana na njima spremala ili zagrevala neophodno je korišćenje šerpi ili tiganja jer je nemoguće hranu izložiti direktnom izvoru toplote ili plamenu.

Stari modeli šporeta imali su gornju grejnu ploču koja je bila u ulozi sadašnjih ringli, vrlo često nazivanu plotnom. Kod savremenih električnih šporeta odavno postoje posebne grejne ploče drugačije nazvane indukcione ploče koje uz magnetnu indukciju greju šerpe i lonce a da uz to ne rasipaju toplotnu energiju.

Rernu ili pećnicu čini zatvoreni prostor u samom šporetu u čijoj unutrašnjosti dolazi do zagrevanja i stvaranja jako visokih temperature. Što se tiče prednosti u odnosu na ringle, u pećnici se hrana odnosno posuda zagreva jednako sa svih strana. Naziv pećnica zamenjuje naziv rerna ili kako je neki zovu pekara. S obzirom da je uloga ringli isključivo u kuvanju i prženju hrane, rerna nam služi za termičko obrađivanje hrane pečenjem u tepsiji ili vatrostalnoj posudi. Najviše se koristi za pečenje peciva, kolača ili mesa.

Upotreba mikrotalasne pećnice u domaćinstvu:

Korišćenje mikrotalasne pećnice obuhvata prvenstveno odmrzavanje i podgrevanje hrane a tek onda mogućnost kuvanja gde su potrebne veće količine vode. Sam postupak obuhvata prenošenje energije mikrotalasa preko molekula vode kao sastavnog dela svake namirnice na samu unutrašnjost čime dolazi do zagrevanja. Mikrotalase čine elektro magnetni talasi koji su nalik radio talasima ili svetlosnim talasima.

Osnovne karakteristike mikrotalasne peći:

Prosečna korisna zapremina ovakve vrste peći je otprilike 20 – ak litara dok je snaga od 1000 W. Kada je reč o ključnoj komponenti ove peći radi se o magnetronu uz pomoć koga dolazi do emitovanja mikrotalasa u samoj unutrašnjosti pećnice. Lokalno pregrevanje je veoma lako s obzirom na usmereno zračenje koje se proizvodi. Da bi se sve ovo izbeglo neophodno je okretati podlogu sa namirnicama i na taj način omogućiti ravnomernu izloženost magnetnim zracima. U toku rada dolazi do hlađenja magnetrona pa je veoma važno obezbediti dovoljan prostor oko peći kako bi vazduh slobodno cirkulisao.

S obzirom na konstantno jednako zračenje magnetrona da bi se postigla adekvatna regulacija magnetron se povremeno uključuje i isključuje. Kod peći postoji poseban tajmer koji služi da se automatski isključi peć nakon nekog vremena. Najduže vreme za koje će se peć isključiti je 60 minuta. Kod okna peći na samim vratima postoji metalna mrežica koja uz ostale metalne zidove čini Faradejev kavez. Na ovaj način se u najvećoj meri izbegava prosipanje magnetnih zraka van same pećnice i omogućuje bezbedno upotrebljavanje peći.

Izvor : Servis I Popravka Šporeta – MajstorBeograd.com