Picture 147

Вера Суботић (Силбаш, 19. април 1925–Сомбор, 12. мај 2007)

Велимир Веља Суботић (Силбаш, Бачка Паланка, 24. децембар 1925–Сомбор, 21. мај 2013)

Фотографија са аплицираном песмом Веље Суботића је из Споменара који је урадила Снежана Милић из Сомбора.