elektricar

Električarske usluge

Pod zanimanjem električara smatraju se svi poslovi vezani za elektrotehniku. Uže značenje predstavlja vezu električara i električnih instalacija, razna montiranja, servisiranja, održavanja i dograđivanja.

Tipična područja delovanja električara su:

– Industrijska električna instalacija i aparati.

– Proizvodnja i prenošenje električne energije.

– Električna vuča kod trolejbusa, tramvaja i sl.

– Kućni aparati i kućna el. instalacija.

U kućnim električnim instalacijama kao i kod aparata, kvarovi se mogu dešavati veoma često i odnose se pre svega na montažu, otklanjanje kvarova, montiranje rasvete, servisiranja i održavanja kućnih aparata.

Pomoć električara je dobrodošla za sve vrste kućnih aparata. U današnje vreme s obzirom na ekonomsku krizu i kvalitet mnogih proizvoda na tržištu, sve više je novih uređaja koji se često kvare. Ukoliko je popravka isplativa naravno da ćete pozvati majstora, ukoliko nije, uređaj je najbolje zameniti novim. Takođe treba napomenuti da posao električara nije ni malo jednostavan i lak pa iz tog razloga ne trebate eksperimentisati u majstorlucima po kući, naročito ukoliko za to niste stručni i precizni.

Električaru se možete obratiti kada su u pitanju:

– Šporeti, pećnice

– TA peći, radijatori, grejalice

Kompletna bela tehnika

– Frižideri, zamrzivači

– Pegle, usisivači, aspiratori

– Svi ostali sitni kućni aparati.

Postavljanje energetskih instalacija:

U kompletnom energetskom razvodu dolazi do:

– Šemiranja merne grupe.

– Postavljanju unutrašnjeg razvoda.

– Postavljanju gromobranske instalacije.

– Postavljanju instalacije za uzemljenje.

Koliko mogu koštati usluge postavljanja električnih instalacija:

U postavljanju instalacija potrebno je doći do prethodnog premera i spiska neophodnih radova a zatim i predvideti utrošak materijala. U tom slučaju dolazi do preciznog predračuna i tačne ponude i cena usluga. U izvođenju radova važno je korišćenje određene galanterije i instalacione opreme sa domaćeg ili stranog tržišta.

Postavka električnih instalacija i kompletne opreme apsolutno je neophodna za sve objekte i poslovne prostore kao što su prodavnice, marketi, tržni centri, kancelarijski prostor, proizvodne hale, hoteli, restorani, banke i dr.

Postavljanje brojila kao najvažniji segment:

Da bi se potrošnja električne energije registrovala svaki objekat bilo da je reč o poslovnom prostoru ili domaćinstvu mora imati postavljeno brojilo. Nekada je uglavnom bilo postavljanje indukcionih brojila ali je njihova proizvodnja prestala. U današnje vreme sve veća proizvodnja i ugradnja je brojila sa elektronskim mikroprocesorima.

Do podataka o struji i naponu dolazi se pomoću analogno digitalnih konvertora. Dešava se obrada podataka, oni se ubacuju u računar a preko displeja dolazi do rezultata. U starim indukcionim brojilima bio je uklopni sat i on je merio struju u dvotarifnom sistemu. Kod novih brojila satovi su uklopni i moraju biti sa maksigrafom jer je potrebna evidencija najveće snage koja se vuče iz el. mreže. Mnogi stručnjaci će svakako preporučiti da se postave limitatori koji će na automatski način prekinuti napajanje kada se desi da se povuče veća snaga od one zatražene. Konstrukcija limitatora je veoma slična osiguraču i on se ponovo može aktivirati jednostavnim resetovanjem.

Postavljane monofaznih brojila:

Ona se instaliraju kada su u pitanju mali potrošači. Kod izuzetno jakih najadekvatniji su strujno merni transformatori.

Šta su razvodni uređaji:

Proces strujanja električne energije prolazi kroz određene faze. Ona kreće od proizvodnog mesta koje je ujedno vezano i za njenu potrošnju a zatim i kompletan proces transformacije, prenosa, merenja i raspodele u kojoj učestvuju kompletna kućna aparatura. Upotreba razvodnih postrojenja odnosi se prvenstveno na visoke napone kao što su trafo stanice i sl.

Postavljanje razvodnih ormara i tabli:

Svaki objekat mora da ima razvodnu tablu ili ormar. Oni su neophodni za dovođenje električne energije i distribuiranju na druge razvodne uređaje koji se nalaze u samom objektu. Kada je reč o izradi table i ormara tu se uglavnom koristi lim, plastika ili silumin. Poželjno je da materijal ima visoku otpornost. Od navedenih materijala najbolje se pokazala plastika, jer pored visoke otpornosti ima veoma dobra izolacijska svojstva a uz sve to i izuzetno malu težinu.