Веселинка Стојковић

БИЛА ЈЕ СРЕЋА ПОЗНАВАТИ СУБОТИЋЕ 

Из Споменара II

Народно позориште Сомбор

Народно позориште Сомбор

 

Picture 129Picture 119

Picture 112

Picture 075Picture 019

 

Picture 029

Снежана Писарић Милић у дому Веље Суботића

Снежана Писарић Милић, аутор Споменара, у дому Веље Суботића марта 2009.