Ulazna vrata su prvi kontakt sa vašim domom

Karakteristike ulaznih vrata – ulazna vrata po meri vašeg doma

Prvo što o nekom stanu ili kući u koju ulazimo ostavlja utisak jesu ulazna vrata. Bez obzora da li su od PVC plastike, punog drveta ili čelika osnovna funkcija im je da obezbede sigurnost i privatnost ljudima koji iza njih žive.

Treba ih uklopiti sa ostalim elementima kako u enterijeru tako i u eksterijeru. Boja ne treba da odudara od boje fasade, ali ni od boje zidova u predsoblju. Birajte ulazna vrata visokog kvaliteta i elegantne spoljašnjosti. Mogu to biti obična vrata koja se ugrađuju i u unutrašnjost ili sigurnosna ulazna vrata. Sigurnosna vrata obezbeđuju veću sigurnost vašeg doma u odnosu na obična vrata.

Karakteristike ulaznih vrata - ulazna vrata po meri

Mogu imati jedno krilo, dva krila, ili jedno fiksno a drugo zaokretno krilo. Širina jednokrilnih vrata se kreće od 90 – 110 centimetara, a visina 200 – 240 centimetara, dok su te dimenzije kod dvokrilnih vrata 120 – 200 centimetara, odnosno visina od 210 – 240 centimetara.

Pod dejstvom spoljašnjih uticaja, toplote i hladnoće, može doći do promena na vratima. Drvo se rasteže pod dejstvom vlage. Metali i plastika se deformišu pri jako visokim i jako niskim temperaturama, a ako su vrata izrađena kombinovanjem različitih materijala svaki će se deformisati na svoj način i takva vrata su manje trajna. Veliko opterećenje na održivost vrata ima i velika razlika u temperaturi u spoljašnjosti i u unutrašnjosti. Iz tih razloga treba birati pouzdanog proizvođača koji garantuje kvalitet i čija je proizvodna tehnologija toliko usavršena da su mogućnosti za ovakve deformacije svedene na minimum.

Zvučna i protivpožarna izolacija ulaznih vrata

Poželjno je da ulazna vrata imaju određeni stepen protivpožarne otpornosti. Ova otpornost se zražava u minutima i najčešće je to trideset minuta otpornosti na požar. To vreme omogućava da se zaštite ljudski životi i imovina, da se spreči širenje i da se požar na vreme ugasi. Prema pravilima zaštite od požara, ugradnja ovakvih vrata je obavezna u stambenim objektima.

Pri kupovini ulaznih vrata možete zahtevati da ona imaju zvučnu barijeru. Zvučna otpornost se izražava u decibelima i kreće se od 30 – 40 decibela. Zvučna izolacija ulaznih vrata zaštitiće vas od buke koja dolazi spolja ali će sačuvati mir i intimu vašeg doma ukoloko živite u stambenoj zgradi.