Biljana Ristić: Pejzaž

                             Valentina Vanja

Pored reke

 

Veče.

Šetam pored reke.

Tišina.

Čuje se samo žubor vode.

Tihi povetarac miluje mi kosu.

Vrba stoji uspravna.

Noćne ptice pevaju,

zvuk vetra putuje kroz granje,

a ja sama.

 

Sama.

 

Na kraju sveta.

 

Slika: Biljana Ristić