Надежда Петровић: Жетва 1902.

 

Веселинка Стојковић

ЖЕТВА

Јустин и Јустина певају

 

– Јарко Сунце, ти не жежи!

Путуј путуј, сал не жежи,

Иди путуј, салте светли,

Младо ти се млого уморило:

Голéми дьни њиве оди,

Њиве оди, жито збира.

 

– Пирни ветре, задај облак!

Задај облак, кишу немој,

Младо ти се млого моли,

Младо ти се уморило:

Голéми дьни њиве оди,

Голéми дьни жито збира.

 

– Ајд још мало, моје мило,

Још три реда, па готóво,

Још три реда, ајде дома!

Ајде дома, деца чекав.

 

– Још три реда, па готóво?

Добро, добро, мило моје:

Још три реда по три српа,

По три српа, по три леба,

По три леба, душо мила…

 

Надежда Петровић: Жетва 1902.