Danas se slavi i čita akatist ikona Presveta Bogorodica Trojeručica

Danas 25 Jula se u pravoslavnim hramovima proslavlja najznačajnija srpska ikona Presveta Bogorodica Trojeručica. Podsetimo se dolaska čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice u Srbiju

 

IKONA PRESVETA BOGORODICA TROJERUČICA

Beseda na Svetoj Liturgiji u nedelju svetih Otaca, u hramu Svetog Save na Vračaru, prilikom donošenja ikone Presvete Bogorodice Trojeručice

Ikona Presveta Bogorodica Trojeručica i beseda Patrijarha Pavla povodom njenog dolaska

„Ovo izgovori Isus pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi Sina svojega, da i Sin tvoj proslavi tebe; kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. A ovo je večni život da poznaju tebe jednoga i istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji; delo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe. Jer reč koje si mi dao, dao sam njima; i oni primiše, i poznaše zaista da od tebe iziđoh, i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji, i sve moje tvoje je, i tvoje moje; i proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu, i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi, dok bijah s njima u svetu Ja ih čuvah u ime tvoje; one koje si mi dao sačuvah; i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se ispuni Pismo. A sada dolazim Tebi, i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi“. (Jovan 17,1-13; Zač. 56)

Oče igumane manastira Vatopeda, ostala braćo monasi prepodobni iz Svete Gore, mi smo uvek svesni, mi srpski narod, šta smo primili, primivši hrišćanstvo od matere Crkve u Carigradu. Primili smo i pismenost i književnost i ostale sposobnosti oplemenjene svetim Evanđeljem Hristovim. Hrišćanstvo je dakle, oplemenilo naše prirodne sposobnosti tako da smo mogli biti i ostati narod Božiji. Uvek znajući da je bolje izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu, jer je život na zemlji i zemaljsko carstvo privremeno, a život u carstvu Božijem je večni.

Uvek smo dakle, bili svesni da smo to primili od svete braće Kirila i Metodija, koji su bili iz Soluna i bili prosvetitelji slovenskog naroda. Uvek znamo da je naš prosvetitelj i učitelj i duhovni otac, Sveti Sava, vaspitanik Svete Gore. Svetu veru pravoslavnu on je zadobio i naučio u domu svojih pobožnih roditelja, ali je tu veru produbio i znanjem, umom, ali i srcem i životom u Svetoj Gori i autonomiju i autokefaliju naše Crkve dobio je iz Carigradske patrijaršije. I zbog toga smo mi uvek zahvalni majci Crkvi i grčkom plemenitom pravoslavnom narodu.

Zahvaljujem celom grčkom narodu na pomoći duhovnoj i materijalnoj koju nam je ukazala u nesrećama ovog građanskog rata koje su nas snašle. Kakva je i kolika ta pomoć bila u lekovima i u hrani i u odeći i u novcu, jer su braća Grci to rano shvatili koliko nas neprijatelji u svetu predstavljaju neljudima, neistinito i za svoje sebične razloge i oni su u svetu iznosili istinu o našem narodu ne zato što smo braća i po veri i po istorijskim nevoljama i teškoćama, nego su to činili zbog istine koja je za nas pravoslavne hrišćane uvek Bog i od Boga. Dakle, za nas je uvek služenje istini pravdi i ljubavi, svemu onom što je sveto i čestito služenje Bogu. Ta ljubav vaša i cele Svete Gore pokazuje se i danas ovde donošenjem svete ikone, svete Trojeručice, igumanije hilandarske, u našu zemlju, da nam uvek bude i ostane zaštitnica i pomoćnica i u ovom životu i u onome koji nas čeka.

Zahvaljujući vam, opet i još jednom, molimo se Svetoj Bogorodici da bude zaštitnica i grčkog naroda i sviju pravoslavnih naroda i sviju ljudi dobre volje u svetu. I na kraju da se zajednički jednim umom i jednim srcem, jednim ustima pomolimo i uskliknemo Svetoj Bogorodici: Presveta Majko Božija, Presveta Bogorodice, spasi nas. Amin.

6. juna 1997.

Raduj se Zaštitnice roda Srpskoga

(Na Bdenju uoči dolaska ikone Bogorodice Trojeručice.)

Presveta Majko Bogorodice, vekovi su čekali dolazak Tvoj na ovu zemlju, Tebe koja si izabrana između svega roda ljudskoga da budeš majka Sina Božijega, da budeš lestvica kojom će Bog sići na zemlju da nas zemaljske ljude i zemaljske kćeri učini sinovima i kćerima Božijim i da nas povede i izvede u carstvo Božije neprolazno. Pred Bogom su kroz vekove molili se i klanjali se sveti preci naši, Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti Sava i toliki drugi sveti i iz roda našega i iz roda sviju pravoslavnih naroda. Evo i danas zahvaljujući ljubavi Svete Gore i sveštenog Sabora svetogorskog, sviju manastira, osobito manastira Vatopeda i sviju manastira u Svetoj Gori i monaha, danas dođosmo i mi ovde da se poklonimo liku, ikoni Tvojoj svetoj. U ime Srpske crkve i naroda srpskog vernog, izražavam duboku blagodarnost i ljubav prema sveštenom saboru Svete Gore koji su zaista iz ljubavi prema Bogu, prema Sinu Božijem Gospodu Isusu i prema Tebi Presveta Bogorodice pružili i nama mogućnost da se ikoni tvojoj svetoj i klanjamo i molimo, i da se molimo Tebi Presveta Bogorodice: Raduj se zaštitnice i spasiteljice roda srpskoga vernoga.

7. jun 1997.

 

Akatist-presvetoj-bogorodici-trojerucici-igumaniji-hilandarskoj – pdf file free for download