Kako uživati u životu

 

DRUGI DAN

„…Ja živim sada.“

Kako uživati u životu - ja živim sada Branislav Mihajlov eseji

Čujete često ljude kako kažu da im je godina proletela kao tren. A kada bi ste ih upitali šta su sve doživeli u toj godini, gde su sve bili, koga su upoznali, ne bi mogli svega da se sete u trenutku. Šta nam to govori­? Da tokom te godine nisu bili dovoljno budni, nisu bili svesni, nisu mislima živeli u vremenu kroz koje su prolazili i za rezultat imaju godinu koja je protrčala sve sa teretom nasledjene teorije o brzoj prolaznosti života. Puno sabranih takvih godina dovelo je do čuvene „mudrosti“ „Šta je život? Sekunda!“ Mnogima jeste ali vama ne mora tako da bude.

Pripadajte trenutku! Osetite mirise i ukuse, pogledajte Sunce ili Mesec, budite svesni sagovornika ili onoga što radite … u svakom trenutku vašeg života. U početku će ići malo sporije, ali stalnim podsećanjem samog sebe (zapišite na vidna mesta) početna izvežbanost vremenom će postati vaše prirodno stanje. Postoji samo sad. To je blaga vredna istina od koje će se vaš život razviti u potpuno novom pravcu. Pravcu punoće i lepote rođene iz vaše budnosti, iz vaše svesnosti koliko je lepo pripadati trenutku i proživeti ga „punim plućima“. Vaša godina postaće dugo vreme ispunjeno snažnim, kvalitetnim proživljavanjem ogromnog broja vrednih trenutaka i perioda. Vaš život tako postaje mnoštvo sadržajno bogatih godina. Kad budete jednog dana odlazili sa ovog fantastičnog sveta, ono što ponesete sa sobom biće daleko vrednije a pogled na sopstveni život ispunjen dubokom zahvalnošću za sva iskustva koja vam je život podario na čelu sa svesnošću kao preduslovom svega toga.

Vi sada čitate. Ako vas ovog trenutka okupira isključivo ovaj tekst, predano ste potpuno posvećeni želji da saznate nešto novo i ne primećujete ništa drugo iz svog okruženja, ne remeti vas ni jedna misao, briga, sećanje ili planiranje znači da ste posvećeni samo onome što se dešava SAD. Ni o čemu pre, ni o čemu paralelnom i ni o čemu posle. Onda ste već uspeli i ja vam na tome iskreno čestitam.

Tekst preuzet iz knjige Kako uživati u životu i sajta: http://kakouzivatiuzivotu.blogspot.com/