Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Istorija

Red Templara i masoni – ko su bili vitezovi Hrama templari

 

Red Templara i masoni – ko su bili vitezovi templari

Moćan viteški red Templara je preko noći zbrisan. Ko su bili vitezovi templari i šta je njihova mračna strana postojanja

 

 

TEMPLARI

Red Templara i masoni - ko su bili vitezovi Hrama templariOve slike svedoče o tome, kako je neprijateljima Hrišćanstva pošlo za rukom da duboko prodru u redove katoličke crkve. Odista je morao biti vrlo velik uticaj “posvećenih“ kabalista da bi takve i slične slike našle sebi mesto u katedrali koja se podizala u prestonici katoličkog vladara i pod nadzorom episkopa i čija je izgradnja trajući decenijama, bila ogroman događaj za celu zemlju. A sam karakter zlobe protiv hrišćanstva, kojom se odlikuju ove svetogrdne slike smeštene ne na nekom drugom mestu, već baš na mestu molitve, svedoči da su one mogle poteći samo od takvih zakletih neprijatelja Hrišćanstva, koji vrše instrukcije slične onima koje su bile poslate iz Carigrada jevrejima u Arleu. Nije li prirodno onda da su se pod takvim uslovima rađale mnogobrojne jeresi i nije li razumljivo sada kako se u broju onih, koji su podlegli protivhrišćanskoj propovedi, mogao naći čak i ceo jedan viteški red?

Imam u vidu red Tamplara koji zauzima naročito mesto u nizu raznih sekata i organizacija, koje su tajno radile na stvaranju svetske judejske imperije i za koji red masoni drže da su mu oni potomci i naslednici. Naravno teško je potpuno protumačiti suštinu i rad svakog društva koje nosi tajni karakter naročito posle nekoliko stoleća. Ali ma kako se oprezno odnosili prema svedočanstvima savremenika o redu Templara, potpuno je nesumnjivo da je taj red sem spoljašnjeg, tako reći zvaničnog cilja —zaštite hadžija, koji posećuju sveta mesta, — imao i neke tajne ciljeve.

O tajnim ciljevima i tajnom učenju Templaera sakupili su mnogo podataka skoro svi istraživači njihove istorije. Jedan od takvih istoričara, Čarls Gekertorn u svojoj knjizi “Tajna društva sviju vekova i sviju država“ piše o njima: “Ne dajući punu veru priznanjima, dobivenim putem nasilja, ili dostavama, učinjenim iz osvete i pohlepnosti jasno je da su vitezovi Hrama u svojim odlukama, verovanjima i obredima imali nešto osobito i tajanstveno, što se potpuno razlikovalo od statuta, mišljenja i obreda drugih versko-vojničkih društava. Njihov dugi boravak na Istoku, u opasnoj Palestini, punoj grčkih šizmatika i jeretika, koji su se krili od Arapa pošto su bili proterani iz Carigrada; njihovo suparništvo sa hospitalistima, dodiri sa saracenskim elementom i na kraju gubitak Svete zemlje, koji im je naškodio u očima sveta i učinio njihov život praznim, — sve je to pored mnogo drugih činjenica uticalo na ovu ustanovu na jedan potpuno neočekivani način, tako da njen rad nije bio u skladu sa pravcem koji je ona imala u početku. Templari su primili ideje i obrede koji su se kosili sa pravoslavnim mišljenjem, koje je nekad osnovalo, oživljavalo i učvršćivalo to vojničko udruženje“12)

12 Taйnыя obщestva vshhъ vhkovъ i vshhъ stranъ. Deo I, str. 111.

Gekertorn dalje govori opširnije o svetogrdnim. obredima Templara i primećuje da o njihovoj privrženosti doktrinama gnostika i maniheja, čak i u slučaju kad ne bi postojali drugi dokazi, dovoljno svedoče kabalistički simvoli, nađeni u grobovima i na grobovima vitezova hrama.13) Ali ovi kabalistički simvoli ukazuju i na veze sa jevrejima. Izgleda da je ovo učenje bilo najpotpunije proučeno na osnovu autentičnih kzvora od strane nemačkog naučnika  G. Pruca u knjizi “Tajno učenje i tajni statuti Reda Templara“.14)

13 Tamo, str. 149—150.
14 N. Prutz, Geheimlehre und Geheimstatuten der Tempelherrenordens. Berlin 1879,

On definiše učenje Reda, kao izrazito dualističko i antihrišćansko. Samo više od jevreja nego od saracena, mogli su vitezovi Hrama da usvoje svoju mržnju prema Hristu. Kandidat za Templara, bivao je posle zakletve uveden u salu Kapitula, gde su mu najpre pokazivali raspeće i objašnjavali, da on više ne sme verovati u Raspetog jer je On tobož bio lažni prorok. Ozbiljnost rada G. Pruca, primoran je bio da prizna i drugi nemački naučnik Šuster (iako je on naklonjen Templarima) u svojoj knjizi “Tajna društva, savezi i redovi“, izd. na ruskom jeziku u S. Petersburgu 1905 g. On je primoran da prizna da su prva pravila Reda iz 1128 g. postali kasnije za Red Templara samo forma, a da su istinski ciljevi Reda i njegovo učenje zabeleženi u ustavu, koji je sastavljen između 1220 i 1290 g. i koji je bio čuvan u takvoj diskreciji, da je braći bilo zabranjeno pravljenje prepisa.15)

Još su važnija za nas priznanja u istom. smislu učenja od strane masona Findela, koji je u dodatku  I knjige svoje Istorije franmasonerije posvetio Templarima naročiti članak, sastavljen na osnovu knjige Vilkea “Istorija Reda Tamplijera“.16)

15 G. Šuster. Taйnыя obщestva, soюzы i ordena. Petrovgrad,    1907. Knj.. I, str. 192.
16 Wilke. Geschichte des Tempelherren.Ordens. Halle 1860.

MASONI O TEMPLARIMA

Ovde se mora reći nešto o masonskoj tendenciji koja se pokazuje u pitanju Templara. Od prvih dana postanka masonerije, pominjalo se njeno poreklo od Templara, usled čega je otkrivanje pravog lika ovih vitezova išlo na štetu masonerije, koja ih je usled toga uvek branila ne vodeći nimalo računa o istini. Ja ću se kasnije ponovo vratiti ovom pitanju, kada budem govorio o metodama masonskog rada. Samo u knjigama napisanim za braću u visokim, stepenima, koja su već posvećena u “tajnu bezakonja“ i koja se već ne bune kada se sretnu sa otvorenim antihrišćanstvom, ne krije se istinska priroda hramovnika. Ovo uvek moramo imati u vidu kada se koristimo masonskim izvorima.

Findel, jedan vrlo dobro obavešteni slobodni zidar, urednik masonskog časopisa “Bauhütte“, pisao je istoriju tako da bi se njom mogli koristiti i neposvećeni. Sve što je korisno da znaju poslednji, a što bi moglo izazvati revolt kod još nepotpuno spremnih masona nižih stepena, t.j. sve što se tiče viših stepena, on piše u obliku polemike, kao o masoneriji “neistinitoj“, dok je prava masonerija tobož ograničena trima stepenima.

Mi ćemo se još vratiti ovom predmetu na drugom mestu, a zasad ćemo samo primetiti da sama sadržina i obimnost materijala u knjizi Findela svedoče da je on slobodan zidar u stepenu mnogo višem  od stepena običnog majstora. Usled toga smatram da je njegova polemika sa višim stepenima skroz neiskrena, da je to samo maskiranje, samo način pisanja, koji omogućuje objavljivanje knjige, jer drugačije to ne bi bilo moguće bez štete po masoneriju. Slobodni zidar nižih stepena, čitajući tu knjigu i verujući u ozbiljnost te polemike smatraće potpuno iskreno da je ono što je stvarno ušlo u knjigu za više stepene, tuđe “istinitom slobodnom zidarstvu“. Ali za masone koji već moraju znati istinu o duhovnoj bliskosti njihovih loža Templarima, Findel daje vrlo važan materijal, koji se potpuno slaže s onim, što se piše o Templarima u drugim masonskim knjigama štampanim za čitaoce samo viših masonskih stepena i koje se stoga ne odriču istorijskih veza masonerije sa redom Templara niti srodstva svoga učenja sa njihovom ideologijom i verskim pogledima.

Dakle na osnovu objektivnih istoriskih činjenica koje su priznate čak i od strane zaštitnika tog reda, nema nikakvih osnova da sumnjamo u opravdanost nanetih mu optužaba da teži za vladavinom nad celim svetom i za istrebljenjem hrišćanstva kao i za satanizmom. No ukoliko masoni smatraju sebe za naslednike Templara, važnije nam je od svega sada za upoznavanje masonerije, da vidimo kakve ciljeve pripisuju Templarima masonski izvori.

TAJNI CILjEVI TEMPLARA

Zbog neopreznosti masona došla je do ruku njihovih protivnika, knjiga velikog komandora južnog distrikta masonstva škotskog obreda S.A.D. Alberta Pajka pod naslovom “Učenje i dogme prastarog i primljenog škotskog obreda masonstva“, knjiga sastavljena za vrhovni savet trideset trećeg stepena južnog distrikta, publikovana sa njegovom punomoći, a izdata 1871 godine u Čarlstonu u Americi. Veliki izvod iz ove knjige izdan je u Parizu na ruskom jeziku s interesantnim primedbama od jednog velikog poznavaoca masonskog pitanja, koji se krije pod pseudonimom Nikolaja Skrinikova.17)

17 “Masonstvo?“ Pariz 1921 g. Citate iz knjige Alberta Pajka navodim po ovom izdanju.

U ovoj knjizi nalazimo sledeće podatke o ciljevima Templarskog reda: “Javni cilj hramovnika, piše Pajk, bila je zaštita hrišćana koji posećuju Sveta mesta. Njihov tajni cilj bilo je ponovno dizanje Solomonovog hrama prema Jezekiljevu proroštvu“ (str. 11).

Ključ za razumevanje sve zamašnosti ovog cilja hramovnika, i ako u svečanim izrazima, koji prikrivaju istinu, daje Marko Sonije, koga sam već citirao. “Ostvarivši sintezu drevnih misterija i prvobitnog hrišćanstva“ (t.j. pripremivši kabalističku noahitsku religiju), “oni su se vratili u Francusku oduševljeni delom Rama i hteli su vaspostaviti moralni hram“.

Primetiću da je Ram po legendama hermetista i masona — prvi veliki Posvećeni reformator čovečanstva čije su delo razorili sveštenici i kraljevi. Njegova se ličnost u masonskoj simbolici i legendama ponekad identifikuje sa Hiramom i drugim inkarnacijama Velikih Posvećenih mesija. Karakteristično je da se za više stepene masonstva, ličnost templarskog poglavara Žaka de Moleja isto tako nekako sliva sa ličnošću legendarnog Hirama.*)

* O značaju Hirama govorićemo dalje, kada budemo tumačili masonske simbole.

“Templari su opet, kako piše dalje Sonije, sanjali da podignu Hram čije bi cigle bile duše, koje vole Bratstvo, i s tim ciljem stvorili izabrani kadar intelektualaca, koji bi bio u stanju da vaspostavi hrišćanstvo. Oni su osnovali Misterije slične Izidinim misterijama… Dalje je njihov tajni horizont bio još širi… Oni su mislili da zaspu rov, koji deli gnostike od Hrišćanstva“… Sonije nabraja čitav niz religija, koje bi se morale ujediniti u projektiranom od strane templara u “hramu čovečanstva“.18)

18 Tamo, str. 352.

No ne može se podići nova zgrada na mestu stare, dok se prvo ova ne poruši. Odatle je razumljivo da je, kako piše Pajk, “red hramovnika pri samom početku bio određen da se suprotstavi rimskoj tijari i krunama careva i da je apostolstvo kabalističkog gnosticizma bilo stavljeno u zadatak njegovim poglavarima… Namere i sadržina učenja reda bile su uvijene u duboku tajnu, i spolja je on propovedao najveće pravoverje. Samo su poglavari znali ciljeve reda: potčinjeni su im sledovali bez ikakvog nepoverenja. Steći uticaj i bogatstvo, a zatim praviti zavere i, u slučaju nužde, tući se, ustanoviti jovanovsko ili gnostičko kabalističko ispovedanje — to su bili ciljevi i sredstva koja su davana posvećenoj braći. Papstvo i monarhije koje se takmiče među sobom, govorili su braći, prodaju se i kupuju u naše dane, truli su i sutra će već možda uništavati jedno drugo. Sve će to naslediti hram: naskoro će svest doći k nama posle svojih careva i prvosveštenika. Mi ćemo uspostaviti ravnotežu u svetu i bićemo gospodari i upravljači“. (Str. 14-16).

I tako dakle, Albert Pajk i Sonije ukazuju na istinske ciljeve Templara. To su borba sa crkvom i monarhijama i preuzimanje vlasti u svetu za podizanje simboličnog Solomonova hrama. No nije li taj cilj podizanja hrama čovečanstva ujedinjenog u noahizmu pod simbolom Solomonova hrama, ispunjenje vekovnog očekivanja judeja, za koje to podizanje služi kao simbol dolaska i pobede njihovog mesije, a po našem shvatanju antihrista? Čemu bi drugom kao jedno od sredstava moglo da služi ustanovljenje gnostičkog i kabalističkog ispovedanja?
Odatle se vidi da je red Templara na neki način postao službena organizacija pod vodjstvom jevrejstva, koje je pokušavalo da pomoću goja pripremi svoje carstvo.

Treba zabeležiti da oni, kako izgleda, nisu bili tako daleko od ostvarenja svoga cilja, jer je red Templara u vremenu do svog uništenja stekao ogromnu snagu i bezbrojna bogatstva. Albert Pajk piše: “Parola hramovnika bila je bogatstvo, da bi kupili svet. Oni su se obogatili. 1307 g. oni su samo u Evropi imali više od 9.000 senjorija. Njihovo bogatstvo postalo je za njih plićak na koji su se nasukali. Oni postadoše drski i nerazboriti, pokazaše svoje preziranje prema religiji i društvenim ustanovama, za koje im je bio cilj da ih sruše. Njihova oholost postade kobna po njih. Njihove zamisli bile su otkrivene i sprečene“ (Str. 20-21).

UNIŠTENjE TEMPLARA

Doznavši za prave ciljeve reda kralj Filip Lepi, je odlučio da ga uništi. Ali znajući dobro snagu templara i njihove velike veze, on je veoma oprezno pripremao uništenje njihova reda. On je privodio u, delo svoj plan ne dajući ničim povoda Templarima da posumnjaju, da on u dogovoru s Papom preduzima mere protiv reda. Provincijalnim vlastima bile su još ranije razaslate zapečaćene koverte s naredbom da ih otvore tek; u noći između 12 i 13 oktobra 1307 g. Odista, tek toga dana potpuno neočekivano za njih, jednovremeno po celoj Francuskoj bili su pohvatani skoro svi francuski templari sa velikim majstorom reda Žakom de Molejem na čelu. Možda je ovaj neočekivani poraz zato tako ozlojedio jevreje što je on potpuno porušio brižljivo pripremljeni plan.

“Ovaj novi zločin, piše Sonije, potresao je i zgranuo Posvećene… I od tog trenutka ponikla je među gnosticima ona žestoka mržnja prema Papstvu i njegovom vazalu — monarhiji, koja je kasnije morala roditi Reformaciju i francusku revoluciju“.19)

19 La Legende des Symboles, str. 353.

Ova zloba dobija svoju manifestaciju u ritualu posvećenja u trideseti stepen masonstva, koji se u škotskom masonstvu zove stepen “Viteza belog i crnog orla, veliki izabranik Kadok“. U ovom ritualu dobija pohvalu spaljeni poglavar Templara De Mole i proklinju se njegove ubice.

Red nije uspeo da ostvari zaveru, ali po masonskom predanju koje navodi Pajk, i koje je uostalom vrlo verovatno, Žak de Mole i njegovi drugovi još pre nego što je on kao poglavar reda bio pogubljen, organizovaše i urediše ono, što su docnije počeli nazivati skriveno ili škotsko masonstvo (str. 24-25). Red je odjednom iščezao. Pa ipak red je živeo pod drugim imenima pod upravom neznanih poglavara. “Red je, kaže Pajk otkrivao sebe samo onima, koji su se prošavši kroz mnogo stepena pokazali dostojni da prime opasnu tajnu“. (Str. 28).

Potpuno i tako neočekivano uništenje Reda (istina zajedno s njegovim glavnim centrom), bilo je ostvareno samo u Francuskoj. U drugim zemljama ovo uništenje nije se desilo odjednom, jer i sam Papa nije pokazao dovoljno odlučnosti. Otegao se za pet godina i proces protiv vođe Reda. Nesumnjivo da je to donelo izvesnu mogućnost da se njegova organizacija izvan Francuske nekako iskoristi i preuredi. Ipak vaspostaviti takvu organizaciju kakav je bio red Templara, bila je stvar veoma teška i to naročito pri životnim uslovima XIV veka kada je za saobraćaj i prepisku trebalo mnogo vremena.

Na taj način red Templara bio je uništen samo kao jedinstvena politička organizacija, dok su njegovi članovi, koji su ostali na slobodi, nastavili svoj rad u drugim grupama: Templari su ušli u već postojeće organizacije, koje su bile istog duha s njima. “Međutim, piše Sonije, Templare koji su se spasli od pokolja primili su Zidari. Neki su ostali u Francuskoj pod imenom primljenih Zidara. Oni sačinjavaju neku vrstu intelektualne elite koja se bavila Alhemijom, Gnozisom i Kabalom. Odeveni kao radnici i živeći među radnicima oni su izbegli gonjenja od strane kralja. Drugi su pobegli u Španiju gde su ujedinjujući se oko starih Posvećenih osnovali tajno udruženje, koje je pod zaštitom umetnosti pripremilo Preporod (Renesansu). Drugi su se Templari uputili u Nemačku radi osnivanja tajnih Bratstava“.20)

20 Tamo, str. 352—353.

 

12 komentara

 • Uvek mi je zanimljivo kako ovakve tekstove pisu „bezimeni“ koji imaju sve informacije a bas bih voleo da cujem nekoga ko moze licno da stane iza ovih tvrdnji i dokaze ih – neke od njih ja mogu dokazati da su LAZ.
  koliko ja poznajen Masoneriju, Da bi bio clan Velikih Loza(Engleske, svih USA, Srbske itd) MORAS biti vernik neke od monoteistickih religija.
  A to sto su Masoni JEDINI pravi protivnik katolicanstvu nije tajna te zbog toga Vatikan i njihove sluge – poslusnici objavljuju ovakve tekstove.
  Vidite li jos jednom „lazno“ neprijateljstvo vrha SPC i Vatikana, te lazne „pravoverne“ koji bi samo da sire mrznju ako ne protiv druge frakcije hriscanstva onda protiv drugih religija a ako ni to nije dovoljno onda i protiv Masonerije.
  objavih nekoliko komentara na ovu temu i niko nije odgovarao i davao dokaze o zlu Masonerije vec samo kao iznad bezimene tvrdnje na koje se naivni upecaju
  stvarno bih voleo da saznam prljavstinu koju su isti radili, a ne traceve jer ovolika organizacija (preko 6 miliona) sa visevekovnom tradicijom mora imati „prljavstinu“ ili ….
  pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • Помаже Бог браћо и сестре.
  Углавном се слажем са вама Миленко око ове теме,само да додам а и да вас исправим,није тачно да МОРАШ бити верник неке од монотеистичке религије да би био члан масонерије јер је слободно зидарство организација индивидуа и личног опредељења човека, па тиме и верске и религиозне толеранције, без елемената прозелитизма.Можеш бити и потпун неверник.
  Заправо о чему се ту ради,масони се представљају под плаштом“великих верника“у Христа да би привукли и омасовили чланство,а заправо су велики непријатељи Хришћанства.Они се клањају директно луциферу или палом анђелу.Навешћу само неколико примера да се одмах уверите да је масонство у служби антихриста:
  1.-Опште је позната чињеница да је за масоне север место таме, и да током својих ритуала заобилазе ову страну света. Разлог због кога то раде налази се у Библији ——(Исајија 14:13):“А говорио си (мисли се на Луцифера) у срцу свом: Изаћи ћу на небо, више звјезда Божијих, подићиће престо свој и сешћу на гори зборној на страни северној.“
  2.-Масони обожавају Сунце али обожавање Сунца није ништа ново. —–У Библији (Пета књига Мојсијева 17:2 – 4,7)се каже:“Ако се нађе код тебе … човек или жена … и отиде служити другим боговима и клања им се, или Сунцу и Месецу, или чему год из војске небеске … па ако буде истина и заиста се учинила она гадна ствар у Израиљу … тако извади зло из себе. “
  3.-Масони верују у Бога, кога називају „Великим архитектом Универзума“. У једном памфлету Велике ложе Мериленда се каже:“Масонерија је велико дружење људи из свих земаља, и свих узраста способних да открију религиозна учења целог човечанства. Од њих су неки свакако незрели, али СВИМА ИМ ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО: Бог је отац целом човечанству. “
  Још много тога могу навести али ја не желим губити време и енергију.Свако ко је чуо за слободно зидарство зна и ко је Алберт Пајк.Он је био лидер масона широм света.Године 1857 постаје масон 33. степена (то је највиши могући степен у масонерији). Аутор је књиге МОРАЛИ И ДОГМА, која се више од сто година додељује оним масонима који дођу до 14-ог степена.Ево његових речи:
  „Светлост ће коначно надвладати Мрак.“
  Да бисмо ово разумели, морамо знати ко је Мрак. Алберт Пајк нам је и то открио у књизи:
  „А Луцифер, бог светла и бог Добра, бори се за човечанство против Адонаја, бога Мрака и Зла.“
  Адонај је хебрејска реч за Бога. Дакле, масони верују у Луцифера, односно Светлост, који ће победити Бога, кога они називају Мраком.У књизи Морали и догма Пајк још додаје да Велики Архитекта „није створио ништа.“ И наравно да није. Архитекте НЕ СТВАРАЈУ. ТВОРЦИ стварају, а масонски бог није Творац, већ пали анђео по имену Луцифер, познат још и као Сатана, тј Ђаво.
  +++ЧУВАЈТЕ СЕ ЗЛА И БОГ ВАМ ПОМОГАО У ТОМЕ+++

 • Masoni su u službi antikrista i već sada ostvaruje svoje moćno djelovanje.Nekako me ovaj pojam univerzuma, univerzalnosti,univerzalnog brata i sestre i univerzalne crkve i ljubavi podjseća jako na nekoga tko koristi neprestano te termine…

  Masona ima jako puno u vatikanskim krugovima i to je istina.Oni su neprijatelji katolika i kršćana. Uopće se ne bih začudila da je gomila svećenika u toj slubi, o tome se priča, bivši papa se s tim borio, očito nije mogao više sam.

 • Да,сестрице,потпуно сте у праву.Масони су пустили своје корење у сваку пору савременог друштва.Инфилтрирали су се у државне установе свих земаља у све религије света а посебно у Ватикан.Често се говори и пише како су у непријатељству са Ватиканом али нека спрега постоји.Што се Папе тиче…и сам сам се питао зашто оставка ? У сваком случају сам сигуран да је био частан и поштен човек и да се као такав није могао уклопити и да није имао подршку да им се супротстави.У Србији су им широм отворили врата Карађорђевићи,који су и сами чланови масонских ложа.Препуна је држава њихових симбола и трагова,од ситних организација до Српске академије наука и уметности,ето и на згради владе Србије се налази лучоноша(сотона) да би свима ставили до знања да смо у њиховој шаци.Мач масона,језуита,хазара,или ти деМонкрата су осетиле све земље овог света.

 • Bog ti pomogo brate Miroslave.
  Hvala na obavestenju ALI – opet to ali sto nam srecu kvari. Izgleda mi da vi ni mnogi drugi ne shvatate da ima MNOGO razlicitih organizacija masona i da oni medjusobno nemaju nista zajednickog. Ako hocete za nekoliko stotina dolara mozete kupiti bilo koji masonski „red“ i to sve sa diplomom, samo sto je problem sto vam to niko nece priznati i sa svim tim necete postati bolji covek – sto je smisao masonerije.
  Od da tako kazem „velikih“ grupa – organizacija masinskih imate dve osnovne grane; Prva su, Velike Loze (Engleske-Pensilvanije-Beograda-itd) gde ako prodjete sve kontrole MORATE biti vernik. Druga velika grupa je proizasla iz Francuske Loze i u njoj NE morate biti vernik.
  Osim te dve velike grupe imate i mnostvo nepriznatih organizacija koje se nazivaju masoni iako sa tim nemaju nikakve veze. Ako se secate onog skandala sa masonskom lozom u Rimu – Vatikan – Banka i proneveri para, ubistvima i sta sve ne, e pa svi su lepo pisali kako su to masoni i oznaku loze ali skoro niko da napomene da je ta loza samoosnovana te da nije imala kontakta ni sa jednom priznatom lozom – jer to je veoma NO NO nije kao kod SPC koji su malo za ujedinjenje, pa se onda malo sete da kanoni to brane pa su protiv a onda …..
  Sledece moram da vas pitam – koliko to iskustvo imate sa masonima (ako nije tajna) kad tako pouzdano tvrdite kavi su masoni, jer doduse iako poznajem mnoge ne bih se usudio reci ni da su ovakvi ni onakvi, kao i bilo koja velika grupa. A koliko sam ja sretao i citao o Srbskim lozama i ondasnjim masonima pa to je zalosno ruglo. Mnogi su se radi nekakve „titule“ odrekli ucenja, pomaganja, dobrote (osnovni principi napredovanja) te poceli organizovati svoje Velike loze tako da sam nakon nekog vremena i digao ruke prateci „ko tu koga i zasto“. Tako da osim malobrojnih pojedinaca ne bih nista tamo uzimao mnogo ozbiljno jer mnogi od njih su masoni kao sto je takozvani ‘adzija pravoslavac ili mmmmm katolkinja (mogao sam staviti i druga imena i opet bi konstatacija potpuno bila ista ali ovi su mi prvi pali na pamet, tako da nista licno)
  Masoni su protivnici nasilja katolicke crkve cije clanove VI pravoslavac nazivate „sestrice“ (sto mi se licno dopada ali se kosi sa starim kanonima, koji se sada drze u debeloj ladovini „da se vlasi ne sete“) te svim drugim nasiljima a to sto vi stajete u obranu Vatikana koji je nasem narodu u zadnjih preko hiljadu godina uradio mnogo zla i jos uvek to nastavlja – zapitajte se dragi moj Miroslave koga branite jer stajuci na stranu zla i vi postajete automatski zli.
  1- o ovome prvi put cujem i ne mogu nista reci dok ne proverim
  2- Sunce je NAS bog, doduse u originalnoj nasoj veri mi se nismo molili suncu iako je „vrhovni bog“ vec pretcima koji su u nama i oko nas te koji su da tako kazem delovi njega kao sto smo i mi (nemojte zaboraviti da ste i vi 3/4 zvezdana prasina, tako da ste i bukvalno deo „sunca“)
  2A- Primecujem da kod vas „pravovernih“ sveta zemlja je Izarael kao sto je vas bog Jevrej i vi se nazivate Srbima te napadate nas kojima je Srbija (Crna Gora, BiH, Makedonija, Hrvatska, Rusija, ….. i jos mnogo toga) sveta zemlja i kojima je ovo nase bolje i bitnije od tudjinskog. Mi se ne odricemo pravoslavlja niti hriscanstva ali se ne odricemo ni bilo cega drugog ako je nase a citali ste i sami MI imamo MNOGO VISE od ovog sto bi hteli da nam ostave kao nase. Razmislite Miroslave – koga vi branite i od koga? Meni je tuzno kad vidim da nasi ljudi brane nas kraj od nasih ljudi za dobrobit stranaca jer kao sto su Englezi- Ameri itd stranci tako su i Jevreji stranci. Oni imaju svoju drzavu, svoju naciju, svog boga… i za to se bore. Za sta se vi borite, moj Miroslave?
  3- pa to sto ste naveli iz VLM je uproavo dokaz onog sto sam malopre napisao -MASONI MORAJU VEROVATI U BOGA a sta vi pobijate. jedina je razlika sto masoni izucavaju SVE religije i traze istinu jer – kao sto bi bilo smesno da Prof. Madzar kaze „ja sam ekonomija“ ili „ja sam jedini pravi predstavnik ekonomije i Ekonomija samo kroz mene i od mene moze da se uci“ tako je isto smesno kad neki papa-patrijarh-hodza-rabin-itd kaze to isto.
  O albertu Pajku i ja imam lose misljenje ali moramo da razumemo da iako je covek bio inteligentan ipak je on ziveo u robovlasnistvom sistemu pod kompletnim uticajem engleske filozofije – koja je u potpunosti suprotna nasoj. Ali da ne sirim temu jer sledeca recenica bi zahtevala bar nekoliko strana a iovako oduzih.
  ako bude srece pa se sretnemo – bilo licno bilo na nekom predavanju, vrlo rado cu izbistriti tu temu ali bih pitao malu obicnu Srbsku zagonetku zivota – Ako su nasi ziveli odavno i imali sistem vere i sve a onda dosli jevreji sa njihovim bogom (koji inace po Bibliji ubi preko hiljadu i po dusa) te se borio protiv naseg boga sunca (kojeg je nazvao zlim a koji je opet po bibliji ubio tek dvoje ili troje ljudi) pitajmo se koje je resenje ove zagonetke – koja je nasa strana? Boga Sunca – boga nase tradicije koja nije bila nasilna ili jevrejskog boga koji Genocidom cisti nas narod da bi naselio Jevreje
  pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • Miroslave, pa vi me uvek iznova iznedadite. „Mac masona, jezuita….osetili su…“ pa to je potpuno nespojivo kao „cionisticki nacista“ „slobodni podanik“ „razigrani mrtvac“ – to nije dostojno kraja iz koga se javljate.
  razmislite malo pre no sto nesto kazete – Miroslavi pa upravo VI branite Vatikan i vi se zalite na Jezuitski mac.
  stvarno sramota da vas bude sto sramotite kraj
  da se razumemo, nisu katolici losi ljudi vec ogrona vecina katolicke crkve je losa. Slicna situacija je i sa ostalim religijama.
  Miroslave Sram da te bude, ustasoidu „sestrice“ a drugim zenama koje su ovde bile napadene(i od mene) ni slova, to govori o tebi i tvojoj pravednosti.
  pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • Брате Миленко,па ви опет лажете…ви сте ти који називате Хришћане будалама,идиотима,слепцима(којима ће те УПРАВО ВИ отворити очи)…зар се не сећате ?
  Што се тиче масона и колико има њихових покрета,више ме не занима.Њихов циљ ме занима и то ми је сасвим довољно.Заправо крајњи циљ масона и свеизма је исти УНИШТИТИ ХРИШЋАНСТВО.

 • Брате Миленко,оно под 3.-па наравно да морају веровати у Бога…само у ког то Бога ? Сви знају у ког,у антихриста,у истог оног као и свеисти у оног што се бори против Бога нашег Христа.Не будите смешни па да то нисте разумели.

 • Miroslave nije istina to sto pisete, ako ja kazem jednoj osobi da je budala ili da je budalasto reagovala to ne znaci da sam rekao celoj grupi primer ako sam to rekao vasoj sestrici nisam to rekao svim zenama, suprugama, kcerkakama, sestrama, katolicima, hrvatima, nastavnicima, itd (sve one grupe u koje ona spada) vec samo njoj tako isto i zlatka kad sam prozvao ja nisam prozvao sve muskarce, muzeve, vernike, oceve, lekare, blogere….. vec samo njega isto i sa vama a sad sto vi „pravoverni“ niste izgradili kicmu pa da se dozivljavate kao licnosti vec se uvek krijete iza grupe je vas licni problem
  Dobra vest za sve vas je da nikad nije kasno da posanete licnosti i to ne kako zletkic tvrdi „da pratite mene“ – to bi bilo „sjasi kurta da uzjasi murta“ tako bi samo promenili gospodara a vi bi ostali podanici vec da se oslobodite svih gospodara, nametnutih navika, tudjih prioriteta itd(sto je bolan proces)te da nadjete SEBE i da tog divnog SEBE pratite i uzgajate.
  To je poenta SVEIZMA i ZIVOTOLOZGIJE – naci sebe (sta god to bilo) i uzivati u sebi jer ja sam M.G. i niko drugi o ono sto cini mene sretnim ne mora druge ciniti ili ono sto ja radim ne moraju (niti trebaju) drugi da rade.
  Mi svi imamo iste zakonitosti, ista prava …… a onda dolaze nase razlike, neko voli ovo neko ono i zbog tih razlika svako bi trebao prvo da upozna zakonitosti (kako funkcionisemo i zasto bas tako funkcionisemo) a onda da upozna sebe )preispitivanjem i odbacivanjem tudjeg (koje nikad nece biti u potpunosti odbaceno ali dovoljno da vecina nasih zelja, misli, ciljeva bude nasa) i onda da polako trazi „ko sam to ja“ (spor i veoma individualan proces) te da prati sebe.
  Iz iskustva vam mogu reci, pre sam bio slican vama „pravovernima“ ali sam bio dovoljno posten da shvatim svoju zabludu, dovoljno hrabar da priznam svoju gresku i dovoljno mudar da se menjam. Proces nije ni brz ni lak ali se isplati pa kad prodjemo glavno vidimo da ipak nije ni bio tako tezak ni tako dug. Zato dragi moji „pravoverni“ i vi ste dobri ljudi samo su vas mangupi lagali od najranijih nogu i to sa svih strana (kao i mene – zato vas i razumem) ali na vama je da radite na sebi – niko to ne moze uciniti za vas – NIKO.

  A sto se tice masona, kako mozete nesto tvrditi „ne zanima me“ sto je drugacije receno „ne znam“ a onda nastavljate sa tvrdnjom sta oni hoce – i to tvrdnjom koja je zlonamerna laz, osim ako pod hriscanstvom ne podrazumevate glupost i nasilje.

  Dragi Jevreju Miroslave, prvo vas odgovor mi pokazuje da su svi moji navodi tacni a jedino sto mislite da je netacno je pod 3 i tu navodite antihrista. Vidite to je GLUPOST. Evo i zasto – religiozni pokusavaju nametnuti ako nisi PODANIK grupe religioznih onda si pripadnik grupe satanista ili antihrista ili ateista ili sta vec a SLOBODNI su samo to slobodni pripadnici zajednice, bez specijalne organizacije i cilja.
  Isto tako – da bi neko bio ANTI-HRIST prvo MORA da veruje u hrista da bi se borio protiv tog jer drugacije nema smisla. Kad smo bili deca verovali smo u Deda Mraza onda smo odrastali i UCILI te shvatili da deda mraz ne postoji, onda smo verovali u – e sad kako ko – od Tita i partije, preko Isusa&co, Muhameda, Mojsija….ali neki od nas su NASTAVILI ODRASTATI i UCITI te su shvatili da su i to sarene laze.
  kao sto se odrasli ne bore protiv Deda Mraza (bilo bi smesno) u najboljem slucaju, jednostavno ignorisu tu tradiciju tako i MI ODRASLI se ne borimo protiv onih koji to nisu jer – bilo bi smesno. KAD i AKO ODRASETE SHVATIT CETE I SAMI. Jedino kao kad deca postanu drska pa ih ukorimo, tako i sa odraslom decom koja kad preteraju mi ih ukorimo – i to je to.
  Tako da jeste da vi „pravoverni“ vekovima cinite zlo, jeste da tu sposobnost imate i danas ali boriti se protiv vas bi bila glupost, jer bi se tako spustali na nivo NE ODRASLIH a osim toga vam i davali vaznost koju NE ZASLUZUJETE.
  Zakljucak; verujte brate Miroslave sta vam je volja to vam niti ja niti iko moj nikad nece nikad braniti ali od vas se ocekuje bar da to pravo ne oduzimate drugima. Isto vazi i za drugu Bracu i Sestre (i sestrice) – verujte ljudi sta god hocete ali ako tvrdite da je vase JEDINO pravo – DOKAZITE. To je to.

  I za kraj da vam kazem, kad sam bio u poseti jednoj od „juznijih drzava“ (cije su Velike loze nastale iz Pensilvaniske, koja je 3 po starosti) bio sam lepo iznenadjem nivoom njihovog obrazovanja. Razlog je, kasnije shvatih, jednostavan, da bi postao mason 3 stepena, na kojem se dostize majstorstvo, MORAJU imati objavljeno (sad zaboravih tacno) 27 ili 32 rada. A to znaju oni koji su se bavili nekom naukom, koliko je lako i jednostavno.
  Znanje obavezuje, i zato su masonske organizacije najveci donatori.
  A Miroslave – niste minaveli primere loseg vladanja ili organizovanog rada masona. Cudi me to za nekoga KO ZNA toliko o njima te da su tako losi da mi ne moze reci zasto.
  Zaboravljate Miroslave da je i veliki IVO ANDRIC izbacen iz masonerije jer je bio sa tudjom zenom. To je i danas praksa, takvo ponasanje je razlog zasto ne mozete videti Masona narkomana, pijanicu, nasilnika… Da vas pitam kad bi postavili masonske kriterije ponasanja u bilo koju religiju – koliko bi clanova ostalo nakon samo godine dana???? 1, 2, 3???
  Zato da parafrazim pisca novog zaveta „neka baci uvredu ko je bezgresan“
  Toliko od mene i sa srecom dragi moji i drage moje
  Pozdrav od malog crva iz velike jabuke

 • Glupo je uopšte šta više reći o ovome. Tačno je sve,ali ništa dobrog.Tekst je apsolutno tačan,s tim što još dosta može da mu se doda,ponovo-po ljudski rod ništa dobrog.Besmisleno je pisati više bilo šta-onom ko ne shvata ili ne želi,a najverovatnije da nije u stanju da shvati.

 • Мирославе! Тврдити да је Исус Христ био БОГ је исто тако богохуљење јер тај исти Исус за себе никад није устврдио да јесте Бог. Он је био тад, јесте и данас а бит ће и сутра неодвојиви део Светог Тројства (Тројединства ако више волиш) и само тако може бити сагледаван као Божанство и никако другачије… Дакле Мирославе Бог је један и само један а све остало су религијске варијације… И други читају Библију ниси ти једини који то ради…
  То што не волиш темпларе је схватљиво, посебно ако се узме у обзир организација у Србији која се представља као темпларска ОСМТХ… Наравно да тај ОСМТХ је језуитска организација и са темпларима нема ништа заједничко… Наравно да ти Мирославе не видиш разлику јер више волиш слику коју они претстављају него истину… Али пошто се језуити лажно представљају и користе све што могу за остварење њихових мрачних циљева, како ћеш Мирославе доказати да ти исто тако ниси језуита и у служби тамне стране католичанства?
  Но да се вратим на оригинални текст… Инквизиција је дошла до података и признања на тад веома савремен начин… Мучењем и уценом… Са друге стране, њихове тврдње о признањима на самрти нико није могао да оповргне, није било преживелих… Од негде 5000 похапшених, признало је мање од педесетак… сад се верује том малом броју а осталима се не верује… То се зове истина и правда ИНКВИЗИЦИЈЕ… Да ти Мирославе не припадаш истој тој Инквизицији али на савремен начин? Мислим ТВРДИШ своје без аргумената… Значи ли то да ти имаш урођено право на сагледавање ИСТИНЕ или си ти урођено у праву шта год да кажеш… Само је папа имао муда да себе прогласи непогрешивим… да ниси и ти такав?

Ostavite komentar

https://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2019/04/Dr-Milena-Šćepanović-proktolog-hirurg-ordinacija-Proktomed.jpg
Golden Sweden Bitter GIF baner 336x280