Muzika starog Rima – antička muzika Rimskog carstva

Koncert i muzika starog Rima. Uvid u to kako je izgledama antička muzika Rimskog Carstva

 

Muzika starog Rima – antička muzika Rimskog carstva

Muzika antičkog Rima bila je vezana za tri glavna društvena i državna cilja: moć, zabava i propaganda.

Moć Rima kao osvajača i rimski odnos prema osvojenim ogromnim teritorijama koje je ta moć Rima „pobedila“ je veoma važno za razumevanje kulture antičkog Rima i rimske muzike. Jer u toj muzici su isticane rimske ključne vrline Dignitas (dostojanstvo ), Authoritas (vlast ) i Gravitas (ozbiljnost u svrsi) koje su praktikovali svi gradjani Rima I Rimljani širom carstva kao deo svoje gradjanske obaveze prema državi.

Rimljani su radije pozajmljivali tudje muzičke tradicije od naroda koje su osvojili nego što su razvijali svoju jedinstvenu rimsku tradiciju. Najviše su pozajmili od antičke grčke muzike u smislu melodija I melodijskih linija, dok su instrumente uzimali sa svih strana, barem one koji su im učinili prikladnima.

Sa socio-kulturnog stanovišta, muzika u starom Rimu je pre svega bila povezana sa:

1 ) vojskom i vojnim ceremonijama

2) Rimskim pozorištem ,

3 ) verskom prakse i obredima, i

4) ritualno korišćenje muzike u skoro svim javnim dogadjajima

Uprkos raznolikosti i bogatstvu Rima, uprskos vekovnom trajanju rimskog carstva, muzika starog Rima ostaje nam mahom nepoznata, jer ne postoje mnogi poznati muzički primeri i zapisi kako je izgledala antička rimska muzika, barem ne mnogobrojni muzički zapisi koji su preživela do danas.

Ipak, postoje pokušaji rekonstrukcije kako je izgledala muzika starog Rima. Predstavljamo vam jedan koncert u kome se može doživeti antička muzika rimskog carstva.

Muzika starog Rima – antička muzika Rimskog carstva

httpv://www.youtube.com/watch?v=WJKkt-V7D0o