Pravedni doktor – visok nivo profesionalnosti

Kako se ponaša pravedni doktor kome je pacijent na prvom mestu

.

Pravedni doktor i visok nivo profesionalnosti chinese traditional doctor bian que

U drevnoj Kini bejaše lekar koji je bio blagosloven izuzetnim medicinskim veštinama, kao i plemenitom moralnom stavu. Spasao je mnoge pacijente obolele od teških bolesti i za života je uživao veliki ugled među stanovništvom.

Jednom prilikom je doktoru došao čovek iz drugog grada i zamolio ga da pomogne njegovom članu porodice obolelom od bolesti opasne po život. Ne rekavši ni reč lekar je bio spreman da zajedno sa tim čovekom pođe na put. No utom mu donesoše vest da mu je grupa bandita kidnapovala sina i traži otkupninu.

Doktor je bio u ozbiljnoj dilemi. Morao je odlučiti između sačuvanja života nepoznatoj osobi ili da ostane kući i pregovara o otkupnini života svog sina. Na trenutak je zastao razmislio i odlučio da je njegova dužnost da spase bolesnika. Kada se vratio kući, fizički i psihički iscrpljen, beše prilično iznedađen našavši sina kući kako se igra kao da se ništa nije dogodilo. Raspitao se šta se to dešava? Saznao je da su banditi dolazili u njegovu kuću da vide zašto nisu dobili otkupninu. Kada su saznali da je lekar otišao na lečenje teško bolesnog pacijenta, oslobodili su mu sina.

Ovo je primer visokog moralnog ponašanja. Lekar je postupio dostojanstveno i nesebično. U drevnoj Kini, su cenjene ne samo medicinske veštine već je zahtevan i visok nivo ponašanja i uzvišene moralne vrednosti.

Naravno zločini ne smeju biti priznati već osuđeni.

 

 

Tekst preuzet sa sajta http://biserdobisera.net/