.

Prednosti korišćenja filtera za vodu

Upotrebom filtera za vodu dobijamo bistru i providnu vodu

.

Potreba za vodom je čovekova je najvažnija potreba, a danas je sve teže doći do kvalitetne i zdrave vode. Sa ovim problemom se suočavaju pored siromašnih i industrijski razvijene zemlje. Preko hiljadu štetnih supstanci se nalazi u vodi i njihov broj iz dana u dan raste. Sve ove štetne supstance mogu ozbiljno da ugroze čovekovo zdravlje, da utiču na pojavu srčanih oboljenja, kancera, oboljnja bubrega i oštećenja jetre.

Voda iz vodovodnog sistema je sve manje bezbedna kako zbog industrijskih zagađenja tako i zbog hemikalija koje se koriste za čišćenje vode. Tu se pre svega misli hlor, čiji unos je veći od dozvoljenog i to sve da bi se voda sačuvala dok putuje kroz cevi do krajnjih korisnika, odnosno domaćinstava. Kao posledica preteranog unosa hlora koji reaguje sa otopljenim organskim hemikalijama u vodi dolazi do pojave nusproizvoda dezinfekcije, odnosno do pojave trihalometana.

Filtriranjem vode se ukljanjaju štetne supstance. Proces filtracije se može odvijati na razne načine. Tako su napravljeni razni sistemi za uklanjanje raznih hemikalija, mulja, blata i bakterija, koji vodi pored štetnosti po zdravlje daju loš miris i ukus.

 .

Prednosti filtera za vodu

Korišćenje filtera za vodu obezbeđuje visok stepen prečišćavanja vode, pri tome u filteru ne postoje materije koje mogu štetno uticati na zdravlje čoveka. Hemijske i fizičke karakteristike vode pri filtraciji se ne menjaju.

Korišćenjem filtera za vodu dobija se bistra i providna voda, visokog kvaliteta, koja se može koristiti u domaćinstvima i industriji, odnosno u medicinske svrhe. Uklanjanjem nečistoća iz vode, a time i hlora poboljšava se i miris i ukus vode.

Doprinose zaštiti životne sredine jer se pri njenoj upotrebi ne koriste plastične flaše.

Uz manje investicije i redovno održavanje mogu biti veoma ekonomični, čiji je rok trajanja veoma dug.

417129_1