Valentina Vanja

Na ivici

 

Nadežda Petrović: Brodovi niz Savu

Stojim na ivici,

žmurim,

ne znam padam li

ili letim.

Ne znam

da li je noć

ili je dan,

da li sam budna

ili je san.

I pokušavam,

a ne mogu da se setim

kako sam dospela tu.

 

A možda mi se i učinilo,

možda i nisam to ja?

 

Ne otvaram oči.

 

Nadežda Petrović: Brodovi niz Savu