Lirski eksperiment: u dve ruke*)

 

Velibor Mihić

KOLAŽ(Č) ZA VALENTINU

 

Kolaž(č) za Valentinu - Lirski eksperiment u dve ruke

1 Vaj, šta šume jasike, bele,

2 prečiste gorske deve,

3 srebrne, kad im, strele,

4 jutarnje sunce, hitne

5 i zrakom kliknu ševe?!

 

6 A iz ugla da Vam golubica zaguče

7 zaplamti, s usana, ruža,

8 u nedrima Vam dve trešnje zarude,

9 hej, srca, dva, kad polude…

10 Stani, ne mini!

 

11 Ludo celivam stabla,

12 braću, svoju, redom

13 milujem ožiljke, nežno.

 

14 E, mili druzi,

15 boli li kad vam

16 sekira zaseče telo?!

 

17 No, može li Vaš poljub

18 da oživi ožiljke, bele

19 da snova list zalista

20 a cvet zacveti cvetom?!

 

21 Tako, prate nas, kilometarski

22 mimotreni, mimogodi,

23 srce nam um ne razume,

24 stanka bez prestanka,

25 u snu, bolu i tremi,

26 kako se, lako, žudi, uglas,

27 kako se, a teško, poje:

28 to znamo, samo,

29 samo nas…

30 samo nas…

 

31 I koja je, to, reč?!

32 Nemir, mirne?!

 

33 Naj, od kog, to, sastajem,

34 kom, navek, bežim?!

 

35 I ne snujem…

 

U Surčinu, 24. avgusta 2013.

Pesma zapisana Valentini u spomen(ar).

U akrostihu: VALENTINI

 

__________

*)Stihovi od 1. do 16. Momčila Nastasijevića a stihovi od 17. do 35. Velibora Mihića, kao i naslov. Ilustracija s Interneta.