Najsrećnije zemlje na svetu i najtužnije nacije

Izveštaj UN World Happiness Report koje su najsrećnije zemlje na svetu po ocenama gradjana. Dvogodišnje istraživanje o sreći nacija

 

Najtužnije i Najsrećnije zemlje na svetu - Izveštaj UN o sreći Radost življenja

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je publikovala Drugi svetski izveštaj o sreći nacija i država – Najsrećnije zemlje na svetu „World Happiness Report“, u kojem rangira zemlje na osnovu nekoliko mera dobrobiti i analizira faktore koji doprinose dobrobiti naroda i država. Ovde su rangirane zemlje po ukupnom zbiru ocena koje su zasnovane na skali od 0 do 10, sa ocenom 10 za faktor sa kojim su stanovnici najviše zadovoljni životom.

Ocene su prosek dobijenih rezultata a istraživanje je napravljeno u periodu između 2010 i 2012 godine. Istraživanje o sreći nacija je pokazalo da visok životni standard nije presudan da se nadjete u vrhu liste ali da su veće šanse da ljudi budu srećniji u sredjenim državama koje imaju dobar standard, visok BDP, izgradjenu infrastrukturu i manjak korupcije.

Od Balkanskih zemalja koje su se našle u izveštaju Najsrećnije zemlje sveta Slovenija je na 44 mestu, Hrvatska 58, Albanija na 62, Grčka na 70 i Crna Gora na 80 mestu, za koje možemo reći da se smatraju srećnim zemljama, jer su u gornjoj polovini tabele.

Srbija na 106 mestu, Bosna i Hercegovina na 107 mestu, Makedonija 118 i Bugarska 144 su pre bi se reklo depresivne i nesrećne zemlje nego nešto zadovoljnje i srećne. Posebno je zanimljiv slučaj Bugarske, članice EU koja je na dnu liste i spada u izrazito tužne države.

Zanimljivo je da Balkanske zemlje koje imaju more, imaju i veći indeks sreće, mada to nije pravilo na svetskoj listi najsrećnijih zemalja sveta. Očigledno je da visok indeks sreće imaju skandinavska društva, razvijene i bogatije zemlje i par izuzetaka iz Južne i Centralne Amerike. Da li je to uticaj klime, kulture, civilizacije, trenutnih društvenih okolnosti, ostaje tema za razmišljanje. Činjenica je da na žalost pola Balkanskih naroda i država spada u najtužnije a ne u najsrećnije zemlje na svetu.

 

Tabela: Najsrećnije zemlje sveta

 

1. Denmark (7.693)

2. Norway (7.655)

3. Switzerland (7.650)

4. Netherlands (7.512)

5. Sweden (7.480)

6. Canada (7.477)

7. Finland (7.389)

8. Austria (7.369)

9. Iceland (7.355)

10. Australia (7.350)

11. Israel (7.301)

12. Costa Rica (7.257)

13. New Zealand (7.221)

14. United Arab Emirates (7.144)

15. Panama (7.143)

16. Mexico (7.088)

17. United States (7.082)

18. Ireland (7.076)

19. Luxembourg (7.054)

20. Venezuela (7.039)

21. Belgium (6.967)

22. United Kingdom (6.883)

23. Oman (6.853)

24. Brazil (6.849)

25. France (6.764)

26. Germany (6.672)

27. Qatar (6.666)

28. Chile (6.587)

29. Argentina (6.562)

30. Singapore (6.546)

31. Trinidad and Tobago (6.519)

32. Kuwait (6.515)

33. Saudi Arabia (6.480)

34. Cyprus (6.466)

35. Colombia (6.416)

36. Thailand (6.371)

37. Uruguay (6.355)

38. Spain (6.322)

39. Czech Republic (6.290)

40. Suriname (6.269)

41. South Korea (6.267)

42. Taiwan (6.221)

43. Japan (6.064)

44. Slovenia (6.060)

45. Italy (6.021)

46. Slovakia (5.969)

47. Guatemala (5.965)

48. Malta (5.964)
49

49. Ecuador (5.865)

50. Bolivia (5.857)

51. Poland (5.822)

52. El Salvador (5.809)

53. Moldova (5.791)

54. Paraguay (5.779)

55. Peru (5.776)

56. Malaysia (5.760)

57. Kazakhstan (5.671)

58. Croatia (5.661)

59. Turkmenistan (5.628)

60. Uzbekistan (5.623)

61. Angola (5.589)

62. Albania (5.550)

63. Vietnam (5.533)

64. Hong Kong (5.523)

65. Nicaragua (5.507)

66. Belarus (5.504)

67. Mauritius (5.477)

68. Russia (5.464)

69. North Cyprus (5.463)

70. Greece (5.435)


71. Lithuania (5.426)

72. Estonia (5.426)

73. Algeria (5.422)

74. Jordan (5.414)

75. Jamaica (5.374)

76. Indonesia (5.348)

77. Turkey (5.345)

78. Libya (5.340)

79. Bahrain (5.312)


80. Montenegro (5.299)

81. Pakistan (5.292)

82. Nigeria (5.248)

83. Kosovo (5.222)

84. Honduras (5.142)

85. Portugal (5.101)

86. Ghana (5.091)

87. Ukraine (5.057)

88. Latvia (5.046)

89. Kyrgyzstan (5.042)

90. Romania (5.033)

91. Zambia (5.006)

92. Philippines (4.985)

93. China (4.978)

94. Mozambique (4.971)

95. Dominican Republic (4.963)

96. South Africa (4.963)

97. Lebanon (4.931)

98. Lesotho (4.898)

99. Morocco (4.885)

100. Swaziland (4.867)

101. Somaliland region (4.847)

102. Mongolia (4.834)

103. Zimbabwe (4.827)

104. Tunisia (4.826)

105. Iraq (4.817)

106. Serbia (4.813)

107. Bosnia and Herzegovina (4.813)

108. Bangladesh (4.804)

109. Laos (4.787)

110. Hungary (4.775)

111. India (4.772)

112. Mauritania (4.758)

113. Palestinian Territories (4.700)

114. Djibouti (4.690)

115. Iran (4.643)

116. Azerbaijan (4.604)

117. Congo (Kinshasa) (4.578)

118. Macedonia (4.574)

119. Ethiopia (4.561)

120. Uganda (4.443)

121. Myanmar (4.439)

122. Cameroon (4.420)

123. Kenya (4.403)

124. Sudan (4.401)

125. Tajikistan (4.380)

126. Haiti (4.341)

127. Sierra Leone (4.318)

128. Armenia (4.316)

129. Congo (Brazzaville) (4.297)

130. Egypt (4.273)

131. Burkina Faso (4.259)

132. Mali (4.247)

133. Liberia (4.196)

134. Georgia (4.187)

135. Nepal (4.156)

136. Niger (4.152)

137. Sri Lanka (4.151)

138. Gabon (4.114)

139. Malawi (4.113)

140. Cambodia (4.067)

141. Chad (4.056)

142. Yemen (4.054)

143. Afghanistan (4.040)

144. Bulgaria (3.981)

145. Botswana (3.970)

146. Madagascar (3.966)

147. Senegal (3.959)

148. Syria (3.892)

149. Comoros (3.851)

150. Guinea (3.847)

151. Tanzania (3.770)

152. Rwand2a4 (3.715)

153. Burundi (3.706)

154. Central African Republic (3.623)

155. Benin (3.528)

156. Togo (2.936)

 

Izvor: Live Science