Numerologija i datum vašeg rodjenja

Da li ste znali da je moguće „pročitati“ ličnost neke osobe samo pomoću datuma njenog rođenja?

 

 

Vrlo jednostavna, a ujedno i fascinantna nauka koja se bavi simbolikom brojeva naziva se numerologija.

Iako se mnogi istraživači slažu sa tim da je numerologija jedna od najstarijih pogađačkih veština (odmah posle geomentije), a čini se u savremeno doba doživljava procvat. Pojavljuje se sve više numerologa, međutim treba imati na umu da pravi numerolog zna i astrologiju i to vrlo dobro. Jer da bi pravilno protumačio značaj brojeva na određenu osobu, neophodno je da tome doda i položaj planet u trenutku rođenja te osobe i njihov uticaj na pojedinca. Tek kada poseduje ta znanja, može da se posveti pravilnom tumačenju numerologije.

numerologija

Istorija numerologije
Prepostavlja se da su Stari Egipćani koristili veštinu proricanja pomoću brojeva pre mnogo hiljada godina. Prema mišljenju nekih istraživača pre više od deset hiljada godina. A tek početkom 20. veka počinje faza razvoja takozvane savremene numerologije, odnosno slične onoj koju mi poznajemo.

Kako funkcioniše numerologija
Poznato je da sve u Univerzumu vibrira na određenoj frekvenciji. A primenom osnova numerologije i koristesteći samo ime i datum rođenja neke osobe numerolog vrlo lako može odrediti glavne frekvencije svakog pojedinca.

Osnovne računice u numerologiji
U osnovi numerološke računice, koja je inače vrlo jednostavna je prost proces sabiranja. Međutim, numerologija objašnjava vrednost samo prostih brojeva, te je prilikom izračunavanja neophodno dobijeni broj svesti na jednocifreni. Prosti brojevi se smatraju glavnim vibrirajućim stopama koje se neposredno dovode u vezu sa osobinama svakog pojedinca.

Numerološko tumačenje
Kao što smo već rekli, svaki broj ima svoje specifične karakteristike, a koje se dovode u vezu sa nosiocem određenog broja. Takođe, svaki broj je vezan za određeni segment života. Pa se tako, na primer broj dva vezuje za poslovno okruženje, kao i broj četiri, dok je, recimo broj tri vezan za kreativnost pojedinca, a broj sedam je vezan uz duhovnost i tako dalje.

Uz tumačenje osnovnih, prostih brojeva, numerologija daje tumačenje i brojeva 11 i 22. Prvi se vezuje za duhovnost, ali i nerve i učenje, a 22 je rezervisan za ljude sa visokim moralnim načelima, recimo.

Broj Životnog puta ili Sudbinski broj
Izračunavanje ovog broja se zapravo smatra osnovom svake numerološke analize. Do njega se dolazi na vrlo jednostavan način: prostim sabiranjem svih cifara iz datuma rođenja neke osobe i njihovim svođenjem na jednoocifreni ili takozvani master broj (11 i 22). Tako je broj Životnog puta za osobu rođenu 07.07.2011. broj 9, a do njega sm o došli na sledeći način: 7 + 7 + 2 + 1 + 1 = 18 = 1 + 8 = 9.

Savremena numerologija
Iako je ova vrlo interesantna nauka bila poznata i praktikovana i u davna vremena, u savremenom svetu doživljava pravu ekspanziju. Čini se da postaje popularnija i od same astrologije, mada su ove dve nauke itekako povezane. Mnogi je smatraju pseudomatematikom, međutim ne treba zaboraviti da je numerologija nauka o brojevima i kao takva je vrlo priznata i cenjena među mnogim ljudima.

Danas se na internetu mogu naći razni softveri sa numerološkim tumačenjima, mada oni vrše samo usko numerološku analizu, te nisu tako precizni kao osoba koja uz ovu nauku poznaje i astrologiju.

A da li je numerologija pouzdana ili ne, ostaje na vama da odlučite. Svakako, ne zaboravite da je jedino što ne možemo da promenimo naš datum rođenja…te iz tog ugla, jedino numerološka analiza, uz astrološku naravno može da pruži prave informacije…