San Presvete Bogorodice 

Kako je jedne noći kroz san Presvete Bogorodice objavljena volja Božija koje su dve najvažnije zapovesti

 

 

Rođenje Presvete Bogorodice – Mala Gospojina (8. tj. 21. septembra)

Tropar, glas 4:

Roždestvo tvoje, Bogorodice Djevo,radost vozvjesti vsej vseljenjej, iz tebe bo vozsija solnce pravdi, Hristos Bog naš, i razrušiv kljatvu dade blagoslovenije, i uprazdniv smert, darova nam život vječnij.

 

SAN PRESVETE VLADATELjKE NAŠE BOGORODICE U VITLEJEMU

 

Čudotvorna ikona Presveta Bogorodica Jerusalimska i San Presvete Bogorodice

Jedne noći u judejskom gradu Vitlejemu presveta Bogorodica je usnila strašan san.

Probudivši se, sva ustreptala zaplakala se. A kad joj Isus pristupi, ona mu ovako poče govoriti:

„Mili Sine moj, još drhtim od straha i ne mogu da dođem k sebi, jer sam noćas strašan san usnila. Ustavši plakala sam i jecala, pa sam se pomolila Gospodu Bogu, Tvorcu neba i zemlje da me uteši, jer mi je srce još jednako nemirno. Sva treptim i puna sam zebnji. U snu Te videh, Sine, kako stojiš u mnoštvu naroda i držiš list pergamenta ispisan božanskim zapovestima Starog zaveta; a iznad njih su dve zapovesti krupno napisane:

„Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. „

Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova:

„Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.“

Odjednom, pojaviše se neki naoružani ljudi, uhvatiše Te, a onaj narod se razbeža. Zatim Te izvedoše pred sud… Tvoju glavu i telo oblila je krv!“

Tada joj Hristos Spasitelj reče:

„Presveta i preblagoslovena Majko moja, obistiniće se to što si usnila – sa mnom će se tako dogoditi. Ali ko god nauči zapovesti koje si videla ispisane na onom listu, pa otpočne da po njima i živi:

– da ljubi Gospoda Boga Tvorca svega što postoji,

– da ljubi svoje bližnje i

– da čini svako dobro,

biće spasen! Nečisti duh neće mu u duši obitavati. Bude li do smrtnog časa svog izvršavao ove zapovesti, noseći uza se časni krst, narediću pa će mu anđeli primiti dušu i useliti je u Nebesko carstvo.

 

Molitva Presvetoj Bogorodici

Mi nemamo smelosti zbog mnogih svojih sagrešenja, zato ti moli Onoga kojega si rodila, Bogorodice Djevo, jer mnogo može materinsko moljenje kod blagoga srca Gospoda Isusa. Ne prezri molbe nas grešnika, Prečista, jer je milostiv i može spasti On koji je bio voljan i da strada za nas.