Osnovni pojmovi koje morate znati o energetskom certifikatu

Jeli znate što je i čemu zapravo služi energetski certifikat?

 

energetski certifikat

Energetski certifikat je ono o čemu se u posljednje vrijeme sve više priča te je pitanje koliko ljudi doista znaju o tome. Evo par početnih podataka koje smo prikupili da čitateljima pribložimo taj pojam energetskog certificiranja:

  • Energetski certifikat je postao aktualan nakon 1.7.2013. te je Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja odlučio da svaka nekretnina koja se prodaje treba imati taj certifikat
  • Svi uredi, stanovi i prostori iznad 50 m2 moraju imati energetski certifikat prije obavljanja bilokakvih kupoprodajnih akcija
  • Sve javne zgrade moraju znad 1 000 m2moraju izvjesiti energetski certifikat na vidljivo mjesto da ga mogu vidjeti posjetitelji
  • Da biste dobili energetski certifikat morate napraviti energetski pregled zgrade
  • Energetski certifikat prikazuje energetsku učinkovitost zgrade, koja ovisi o samoj kvaliteti izrade zgrade i izolaciji same zgrade
  • Energetski certfikat sadrži energetski razred s energetskom učinkovitošću, kojo se procjenjuje količina utrošene toplinske energije kroz godinu dana
  • Energetska učinkovitost se mjeri u razredima, koji su imenovanim slovima od A do G, s tim da je A najučinkovitiji razred (postoji i A+), a G razred ima najmanju učinkovitost
  • Što je viši energetski razred zgrade u kojoj živite, biti će manje oscilacije u temperaturama, bolja izolacija vaše kuće ili stana te s time i manji računi za grijanje tokom zime ili hlađenje tokom ljeta.
  • Kvaliteta življenja se povećava s energetskom učinkovitosti zgrade, kao i sam vijek trajanja građevine u kojoj živite.
  • Cijena certifikata je ovisna o više čimbenika, neki od njih su kvadratura, namjena zgrade i sam način građenja, tj. svrha građenja građevine