Zen priče – Lopov koji je postao učenik

 

Lopov koji je postao učenik

 

Zen priče - Lopov koji je postao učenik

Jedne večeri dok je učitelj Šičiri Kođun izgovarao sutre, uđe lopov sa isukanim mačem tražeći novac ili život. Šičiri mu reče: „Ne uznemiravaj me. Novac možeš naći u onoj fijoci“, a zatim se vrati svom recitovanju.“

Nešto posle toga, stade i povika lopovu: „Ne uzimaj sve. Treba mi nešto od čega ću sutra da platim porez.“

Uljez pokupi veći deo novca i krenu.

„Zahvali se čoveku kad primiš poklon“, Šičiri dodade.

Uljez mu se zahvali i uteče. Nekoliko dana kasnije lopova uhvatiše i on, između ostalog, priznade i nedelo protiv Šičirija. Kada Šičirija pozvaše kao svedoka, on reče: „Ovaj čovek nije lopov, barem što se mene tiče. Ja sam mu novac dao i on mi se na tome zahvalio.“

Kada je odležao svoju kaznu, čovek je otišao kod Šičirija i postao njegov učenik.