Moć sugestije i kakve su sve mogućnosti mozga

Nekoliko primera koliko su mogućnosti mozga neistražene i kolika je moć sugestije

 

Moć mozga, meditacija, nirvana

Moć sugestije i mogućnosti mozga

U svom delu „Uspomene, doživljaji,saznanja“ (Izdanje „Nolit“, knjiga druga, str. 125) poznati naučnik Milutin Milanković navodi slučaj glumca Bore Raškovića koji je patio od teške zubobolje, ali prilikom pozorišnih prestava, zubobolja je neobjašnjivo sama od sebe privremeno prestajala, što je Rašković opisao ovim rečima:

„.. Dođem u pozorište sa toliko zuboboljom da obnevidim i jedva se maskiram. No onoga trenutka kada stupim na pozornicu i vidim pred sobom gledalačku publiku, zubobolja prestane kao rukom odnesena. Na pozornici nije me nikada nijedan zub zaboleo.“

U novinskom prilogu sa naslovom “PAŠIĆ I UJEDINjENjE“ („Vesnik“, org. Udruženja srp. prav. svešt.,Beograd, januar 1986.god.) Božidar Kovačević na jednom mestu piše:

Pašić je imao jednu osobinu koju mi drugi nismo imali. Mogao je satima da sedi prekrštenih nogu na minderluku i misli o istoj stvari.

“I besumnje misleći tako, on se oslobađao tiranije prvih, suviše jakih utisaka, savlađivao svoja subjektivna raspoloženja, i najzad, trudno i sporo, uspevao da vidi stvari onakve kakve jesu.“ (Pera Todorović u razgovoru sa Slobodanom Jovanovićem).

List „Pravda“, Beograd, 12. januar 1936. god.: Marija Raspućin kćer čuvenog Raspućina za svoga oca kaže:

„O Raspućinu je istina da je imao čvrstu veru i svoja određena religiozna ubeđenja, i ta njegova vera je bila toliko snažna, da je sugestivno prenošena na druge.“

* * *

Zabeležen je slučaj žene kojoj nakon operacije rana nije htela da zaraste, sve dok jedan psihijatar nije ustanovio da ona ne želi da se vrati kući u kojoj živi njena svekrva. Kada je toj ženi rečeno da će njena svekrva da napusti stan u kome je ona živela, rana je brzo zarasla.

* * *

Stariji čovek često mokri i kada treba da putuje autobusom uvek misli na taj problem. Međutim, problem se reši sam od sebe, jer kad čovek sedne u autobus, lučenje mokraće se uspori smo od sebe, i nema potrebe da često mokri.

Moć sugestije

Daleke 1939. god. profesor Više pedagoške škole u Beogradu Dr Filip Medić objavio je jedan svoj malo duži rad sa naslovom“uticaj sugestije na duševni život“ u kojem je na vrlo stručan i ozbiljan način objasnio niz pojava u ponašanju ljudi kojima je uzrok sugestija, a Emil Kue je u svojoj knjizi pokazao kako se svesnom autosugestijom mogu rešiti neki zdravstveni problemi.

Još o međudejstvu mozgova

Poznato da čovek ima pet čula (sluh, vid i čula za miris, ukus i opip). Neke vrste zmija imaju sposobnost da vide infracrvenu svetlost, neki insekti su u stanju da osete radio talase.

U celini je poznato da pojedine životinje imaju daleko veće čulne sposobnosti nego ljudi.

Radovan Karadžić u svoj knjizi „Čudesna hronika noći“ na str. 13 kaže „mi zaista vidimo i čujemo samo malo, tek djelić spektra i frekvencija. Pa i životinje vide i čuju više od nas, ali to zato što je njima potrebnije.“

U vezi sa rečenim moguće je postaviti pitanje da li ljudi pored nabrojanih pet čula poseduju još neke mogućnosti za komuniciranje sa spoljnim svetom, čega nisu svesni?

Kako objasniti sledeći pojave:

– Idemo ulicom i pomislimo na neku osobu, a ona se iznenadno i nepredviđeno pojavi pred nama.

– U jednom trenu bez ikakvog povoda pomislimo na nekog ko nam je blizak, a onda nešto kasnije saznamo da je taj čovek umro ili poginuo u mestu koje je od nas udaljeno nekoliko stotina kilometara.

– U ratnim uslovima čovek ide određenim putem, i onda odjednom odluči da se vrati ili promeni pravac, a zatim nakon par minuta udari granata baš na mesto gde bi se taj čovek nalazio da nije promenio pravac kretanja,

– Čovek pomisli na određenu osobu sa kojom duže vremena nije kontaktirao, a ona mu se u isti čas javi mobilnim telefonom.

To su neobjašnjive pojave i malo je ljudi kojima se tako nešto nije bar nekad desilo.

 

Branko Mićić Kondić – odlomak iz knjige „Razmišljanja o postojanju i životu“