Zen priče – Buda i razmetljivi majmun

 

Razmetljivi majmun

 

Zen priče - Buda i razmetljivi majmun

Jedan razmetljivi majmun otidje na nebo i tamo srete Budu. Reče Budi: „Buda je mala stvar; ja mogu da skočim vrlo daleko.“

„Ako si tako pametan“, reče Buda, „skoči sa dlana moje ruke.“

Majmun pomisli da će to biti lako jer mu je dlan izgledao širok samo nekoliko centimetara. Tako on skoči vrlo, vrlo daleko. Nađe se na ogromnoj ravnici sa pet velikih stubova. Da bi dokazao da je bio tu, obeleži jedno od podnožja ovih pet stubova.

Kada se vrati do Bude, stade se hvaliti sa onim što je učinio.

„Ali pogledaj moju ruku“, reče mu Buda.

Na njoj majmun vide znak koji je on napravio. Bio je u podnožju jednog od Budinih prstiju.

 

Ljudi i majmuni

Postoji oko 260 poznatih živih vrsta majmuna. Mnogi žive na drvetu, mada ima i vrsta koje žive pre svega na zemlji, kao što su babuni. Majmuni se generalno smatraju vrlo inteligentnim životinjama. U kineskoj astrologiji i budizmu horoskopski znak Majmun nosi najvišu inteligenciju ali i lukavost i problematične moralne vrline.

Postoje mnoge različite verzije majmuna, od malih do velikih, od onih sa repovima, do onih koji nemaju repove, od agresivnih do plašljivih. Majmuni su najbliži rodjaci čoveku po genetskom kodu, smatra se da imaju preko 96% identičnih gena. Teorija evolucije smatra da su savremeni ljudi i majmuni u prošlosti nastali od zajedničkog pretka. S druge strane, zagovornici teorije Božijeg stvaranja sveta odbacuju tu teoriju.

Primati se koriste od strane ljudi za najraznovrsnije poslove, od prikazivanjau zoo vrtu, preko cirkusa, do dresiranih majmuna za rad na poljima, kao kulinarski specijalitet, kao zamorčića labaratorijama za istraživanje lekova i medicinskih tehnika, do slanja u svemir i u okeanske dubine.

Smatra se da se izmedju 100 i 200 hiljada primata koristi svake godine u svetu za razno razne namene, mahom za istraživanje na njima. Skoro 10,000 majmuna se svake godine iskoristi (mahom ubije) za medicinska i farmakološka istraživanja samo u Evropskoj Uniji i preko 5000 majmuna u Americi godišnje. To je ogroman problem sa kojim se suočavaju organizacije za zaštitu prava životinja, jer se sistematski ubija najbliži čovekov rodjak.