Azbuka istine i duhovne pouke Vladike Nikolaja Velimirovića

Bukvar pravoslavne azbuke istine po slovima iz knjige Duhovne pouke vladike Nikolaja

 

Azbuka istine

 

A

Hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici i azbuka istine - duhovne pouke Vladika Nikolaj

Anđeli su stvoreni pre ljudi. U početku stvori Bog nebo i zemlju – stoji napisano u Knjizi Postanja. Pod nebom su svetitelji Božji jednodušno razumevali angele, to jest svet svetih duhova, vojske bestelesnih sila. Prema Božjem Otkrivenju i viziji svetitelja, kao što su bili sveti Jerotej i sveti Dionisije, angeli se vrstaju u devet kola prema sili i vlasti i mudrosti koja im je darovana od Stvoritelja. Tih devet ogromnih kola nazivaju se: Prestoli, Načala, Vlasti, Serafimi, Heruvimi, Gospodstva, Sile, Arhangeli i angeli. Um ljudski ne može ni zamisliti veličinu i slavu angela, niti računica ljudska izračunati njihov broj. Samo se srce ljudsko može radovati svojoj većoj i starijoj i savršenijoj braći – braći, kažemo, jer je jedan nebesni Otac i angela i ljudi.

B

Blažen je svaki onaj ko veruje u Boga onako kako je Boga pokazao svetu Gospod Isus Hristos. Ako se pitaš, kakav je Bog, pogledaj u Isusa Hrista i dobićeš odgovor. Bog je onakav kakav je Isus Hristos. A to znači: Bog je svemoćan, svemudar, sveblag. Njegovoj moći ne može se staviti protivrazlog, Njegovoj blagosti mora se pokoriti svaka zloba. Ako želiš moći, pribegni k Bogu; ako želiš mudrosti, stani uz Boga; ako želiš blagosti ili milosti i dobrote i ljubavi, prilepi se uz Boga. Znaj i upamti, da samo nemoć i ludost i zloba ustaju protiv Boga. No sve što ustaje protiv Boga, osuđeno je, na kraju, na poraz i propast, a što stoji uz Boga, na kraju likuje i raduje se i večno živi. Sve je to pokazano kroz ličnost i sudbu Gospoda Isusa Hrista kao i kroz sudbu Njegovih sledbenika i Njegovih neprijatelja, Zato i kažemo:

Blažen je svak ko veruje u Boga onako kako je Boga pokazao svetu Gospod Isus Hristos.

V

Veruj svemu onom što je Hristos Gospod kazao, pokazao i predskazao. To i jeste naša vera. Ja sam istina, rekao je On. Hristos, je dakle živa Istina u svemu što je rekao i prorekao, u svemu što je pokazao i obećao. On je večna Istina Božija, koja se javila u vremenu telesno, da bi olakšao telesnim ljudima veru u Boga koji je duh i da bi pokazao neizmernu ljubav Božiju prema ljudima. Pazi dobro i upamti: ako ne budeš verovao Hristu, ti ćeš poverovati ili sebi ili drugom nekom smrtnom čoveku. To jest: imaš da izabereš, da li veruješ Hristu kao Bogu ili nekom, ma kom, čoveku izvan Hrista. Trećega nema nigde u svetu niti u istoriji roda ljudskog. A zar te život nije naučio, da se možeš prevariti i u sebi i u ljudima, koji stoje van Hrista? Biraj, čoveče, i sine čovečiji; izbor je sudbonosan. Kad umreš, Večnost će ti staviti samo jedno pitanje: Reci, čoveče i sine čovečiji, koga si izabrao, to jest: kome si poverovao, i za kim si pošao?

G

Greh je poverovati nekom drugom, a ne Isusu Hristu i poći za nekim drugim, a ne za Hristom. Svi gresi i sva bezakonja mogu se upisati pod ta dva slova: neverovanje Hristu i neidenje za Hristom. Vera i vladanje – to dvoje obuhvata sav put zemaljskih putnika. Vera u Hrista i vladanje po Hristu predstavlja zdravlje sinova Božijih. Neverovanje Hristu i nevladanje po Hristu predstavlja zapaljenje uma i srca čovečijeg – bolest od paklenog ognja i dima.

D

Duh je u duši, duša u telu, telo u svetu. Duh je pokretač duše, duša je pokretač tela, a telo je pokretač drugih tela. Kakav je duh, onakvi i pokreti duše; kakva je duša, onakvi i pokreti tela. Dobar duh pokreće dušu na dobro, i telo ispunjava volju duše. Zao duh pokreće dušu na zlo; i opet telo ispunjava volju duše. Čoveče i sine čovečiji, neka ti Bog ispuni dušu Svojim Duhom. Jer te je Stvoritelj tvoj i stvorio za to, da se ispuniš Njegovim Duhom, te da bi kroz taj Duh i u tome Duhu bio jedno sa Njim i sa svima čedima Njegovim na nebesima i na zemlji. Znaj i upamti, čoveče i sine čovečiji, čiji si duhom ispunjen, jedno si sa njim: ako Duhom Božijim – jedno si sa Bogom, ako li duhom zla – jedno si sa paklenim protivnikom Boga i Oca tvojega.

 

Izvor: Duhovne pouke – Vladika Nikolaj Velimirović