Da li nas spasavaju dobra dijela?

Čemu služe dobra dijela i zašto su ona bitna za svakog hrišćanina

 

 

Da li nas spasavaju dobra dijela Isus Hrist i žena Samarićanka koja mu daje vodu

Da li se hrišćani spasavaju djelima? Odgovor je: “Da!”. Samo djelom Isusa Hrista na krstu!

Nema dobrih djela u nama samima, koja možemo ponuditi Gospodu.

Da se hrišćani mogu spasiti dobrim djelima, onda Hristos ne bi umro za nas uzalud!

Ali šta ćemo sa dva tabora koja govore na drugi način.

Imate jedan tabor hrišćana koji kažu: “Znate šta, sve što treba da činim jeste da se molim Bogu. Boga nije briga kako ja živim. On će mi oprostiti.” Tako govore i nastavljaju da žive nepromjenjeni. Onda imate druge koji vjeruju da mogu zaraditi spasenje svojim dobrim djelima, ali suštinski svaki put kada to svoje vjerovanje ponove, oni kažu da je Hristos umro za nas uzalud!

Ali se od nas, pravoslavnih hrišćana, koji vjerujemo da nas je Isus spasao svojom milošću, očekuje da činimo dobra djela.

Blaženi Avgustin je rekao najbolje: “Mi nismo spaseni vjerom sa djelima, nego vjerom koja djela (radi)”. Hristos se uselio u nas i povezao nas sa Njim. Zbog toga hoćemo da mu služimo, živimo za Njega, volimo Ga i činimo dobra djela. Ali djela koja činimo treba da budu osnažena Svetim Duhom.

Da li se hrišćani spasavaju djelima? Odgovor je: “Ne!” Spasavamo se samo kroz Isusa Hrista, ali Mu služimo voljno.

Dragoljub Rikić, pravoslavni teolog