Kineska legenda o postanku sveta i civilizacije – jaje i Pangu

Kako je postao svet i kako je nastala civilizacija po drevnoj kineskoj legendi o jajetu

 

 

Legenda o postanku sveta

 

Legenda o postanku sveta - kineske legende i bog Pangu

Glavna obeležja jedne civilizacije – sistematska zemljoradnja, naselja i nastanjenost življa, u Kini se mogu utvrditi od trećeg stoleća pre nove ere ali možda potiču i ranije od onih u Mesopotamiji. Izvesno je da datumi najstarijih nalaza ljudskih ostataka potiču iz Kine.

Kineska knjiga „Postanak Kine“ daje jednom legendom odgovor povodom čovečijeg porekla:

„U početku je svet bio jedno jaje. Kada se to jaje rasprslo gornji deo ljuske je postao nebo, donji zemlja a između je izašao čovek imenom Pangu, koji je živeo osamnaest hiljada godina. Uz pomoć zmaja, feniksa, jednoroga i kornjače Pangu je radio neumorno dajući zemlji formu, stvarajući doline i planine.

Kada je umro njegovo telo se je pretvorilo u zemlju, njegova krv u jezera i reke, njegove oči u sunce i mesec, njegov dah u veter, njegov glas u grom. Paraziti koji su se hranili njegovim telom postali su preci ljudske rase. U najranija vremena, ljudima koji su poticali od Panguovih parazita, vladali su natpritodni heroji – kraljevi kao npr. Fuksi, koji je muškarce naučio lovu, ribolovu, stočarstvu i pisanju, poučavao ih filozofiji i muzici i učio ih kako da žive u harmoničnom braku“

Ju Veliki je osnovao u 21 veku p.n.e prvu nama poznatu dinastiju – Šia dinastiju. Drugi veliki vladari osnovali su dinastije koje su trajale više hiljada godina, i navikavale su njen narod na civilizovaniji način života. Stvarali su institucije na koje su ljudi kasnijih vremenima gledali kao na savršen uzor. Ovi vladari podsticali su svoj narod ka pobožnošću i prinošenju ponuda bogovima, uviđavnost prema porodici i poštovanje predaka. Ovo su pak ostale osnovne karakteristike kineske kulture.

 

Tekst preuzet sa sajta http://biserdobisera.net/