Poštuj svog sveštenika. Sveštenik ima duhovnu vlast nad vernikom

Mesni sveštenik ma kakav bio u očima vernika ima duhovnu vlast od Boga datu koja mora da se poštuje

 

Poštuj svog sveštenika. Sveštenik ima duhovnu vlast nad vernikom vladika Amfilohije Radović

Mnogi vernici iz neznanja i verske neobrazovanosti osudjuju svoje sveštenike, jer ne poznaju veru i Božiji poredak. Svako može biti grešan, samo su svetitelji bezgrešni. Nisu svi sveštenici za primer, ima ih koji svojim životom sablažnjavaju svoju pastvu, ali oni su onog trenutka kada udju u Crkvu i počnu svetu liturgiju naš provodnik do Boga i Svetog Duha. Njihovom molitvom se Sveti Duh spušta na nas u svetim tajnama i čisti naše duše od greha. To što možda sveštenik nije uzoran i pun je greha, to je njegov krst koji mora poneti, naše je da poštujemo Božije zapovesti i svog sveštenika.

Jer da naš sveštenik ne digne ruke svoje i u molitvi ne prizove Sveti Duh i Božiju blagodat na nas, ostali bi sami sa sobom i bez pomoći. Zato, ma kako grešan sveštenik bio, njegova služba nije grešna. Osim ako je ne kvari i ne izvitoperi kao što neki jeretici u prelesti pokušavaju. I ono što moramo znati, naš sveštenik je naš duhovni otac, i ono što nam kaže za nas mora biti zakon, pa mi mislili da je on potpuno u krivu. Jer, ako ga budemo slušali i trpeljivo prihvatali, Božija promisao će nas dovesti do pravog rešenja iako nam se put ne čini dobrim: „Zlo ka dobrom vodi onoga koji se drži puta“.

Slušajte svog sveštenika i tražite njegov blagoslov, ne pametujte i ne mudrujte, jer će vas sam Gospod voditi dobrim putem ako pokažete poslušnost. A ako ste jogunasti i ne slušate pouke koje vam sveštenik daje, samo ćete nevolju navući na sebe. Takav je poredak.

Pročitajmo šta kaže Sveti Vladika Nikolaj Velimirović o sveštenicima.

 

 

O POŠTOVANjU SVEŠTENIKA

 

Poštujte braćo, sveštenike svoje. Oni su sluge Hristove i predstavnici apostola Hristovih. Njihova je služba teška, njihova odgovornost pred Bogom ogromna. Oni se mole Bogu za sve nas. Oni svojim rukama i molitvama pripremaju sv. pričešće, kojim se vi sa Bogom sjedinjujete. Oni vas dočekuju kad se rađate, oni vas ispraćaju kad umirete. Oni za vas Bogu odgovaraju.

Sveti Sava je rekao: „Ako je pop grešan, molitva njegova nije grešna“.

Ne osuđujte svoga sveštenika, ne ružite ga, ne gonite ga. Za svoje grehe on će odgovarati Bogu više nego li vi za svoje, jer je sveštenik Boga živoga. Ako je sveštenik grešan, poštuj ga i poštovanjem ćeš ga zastideti i on će se popraviti. Ako li ga osuđuješ i ružiš, on će postati još gori. Poštujte braćo, sveštenike svoje.

Nemojte se praviti pametniji u duhovnim stvarima od sveštenika. I ako sve ne tvori što treba tvoriti, po slabosti svojoj, on zna šta treba govoriti. Pitajte ga o putu spasenja i slušajte reči njegove. Molite ga, da vam objasni i on će vam objasniti. Ja sam ispovedio neke, koji su se kajali što su osuđivali svoga sveštenika.

Sveštenik ima svoj sud i svoga sudiju. I ako greši, znajte, da ga kazna neće obići. No, nemojte mu vi biti sudija. On veliko breme nosi i veliku odgovornost ima. Otuda je i njegovo spasenje teže nego vaše. Zato vas molim, braćo, poštujte sveštenike svoje.

 

Izvor: Vladika Nikolaj Velimirović – Duhovne pouke