Sveti Arhangel Mihailo i Sabor Bestelesnih sila nebeskih Arandjelovdan

Sveti arhangel Mihailo je i zaštitnik srpske kraljevske loze Nemanjića. Ustanovljen je u četvrtom veku.

SREĆNA SLAVA, DOMAĆINE!…

 

Sveti Arhangel Mihailo i Sabor Bestelesnih sila nebeskih Arandjelovdan

Ovaj starešina Božjih anđela – Sveti Arhangel Mihailo, najčešće je predstavljen s terazijama jer se veruje da on deli duše na pravedne i grešne.

Aranđelovdan je slavio i srpski car Dušan, a porodičnog zaštitnika je poštovala sva dinastija Nemanjića.

Pravilno se kaže:

Sabor Svetog Arhangela Mihaila

ARANÐELOVDAN

21/8. novembar

Aranđelovdan je dan koji je Crkva posvetila u slavu svih anđela i prvog među njima, svetog arhangela Mihaila.

Anđeli (anđeo je grčka reč i znači vesnik) su duhovna, bestelesna bića, izvršavaju Božji promisao, ima ih veoma mnogo i, prema hijerarhiji, podeljeni su u devet rangova ili činova.

Anđeli se na ikonama uvek slikaju u ljudskom obliku kao mladi ljudi. Oni nemaju telesnih želja i briga kao ljudi pa večno ostaju mladi i lepi, a pošto lete kud ih Bog pošalje, na ikoni im se slikaju i krila.

Svaki čovek, na dan krštenja, dobije svog anđela, koji se naziva anđeo mirni, verni učitelj, čuvar duša i tela. Ti anđeli čuvaju čoveku život i zdravlje i paze da zbog svog neznanja i nesmotrenosti ne napravi kakvu pogrešku.

Obučeni su, najčešće, u belu odeću, plaštove, u znak čistote i nevinosti. Najviši među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihailo koji ima još i titulu arhistratiga, a po kom je ovaj praznik dobio ime.

Na ikonama se arhangel Mihailo predstavlja s krilima, u vojvodskoj odeždi, kao borac, najčešće s mačem u jednoj i kantarom u drugoj ruci, jer, prema narodnom verovanju, on u času smrti uzima ljudsku dušu. Ovaj praznik ustanovljen je u četvrtom veku nove ere. Arhangel Mihailo, zaštitnik loze Nemanjića, jedna je od svetaca koji uživa veliko poštovanje u našem narodu.

 

Priredio: V. V. M.