Da li je Isus Hristos jedini put do Boga

Postoji li mnoštvo puteva do Višnjega ili je samo jedan uzak i jedini put do Boga

 

Da li je Isus Hristos jedini put do Boga freska Rumunija

Da li ste već čuli ovo pitanje? Da li ste ikada postavili to pitanje?

Mnogi ljudi govore, kada je u pitanju spasenje duše (odlazak u Raj – zadobijanje blaženstva), kako i “nije toliko važno šta vjerujete sve dok ste iskreni prema sebi”. Ali, budimo pošteni. Možemo biti i iskreno pogrešni.

Drugi će reći kako “ne postoji samo jedan put do Boga”, da se slažu sa vašim mišljenjem da postoji jedno odredište (Raj – blaženstvo – prisustvo Boga) ali “da su putevi različiti”, navodeći kao sliku uspinjanja na vrh planine. Ako zaista zamislimo desetine ljudi koji se pokušavaju popeti na planinski vrh, vjerovatno će biti nekoliko različitih puteva kojima oni mogu krenuti, ali na kraju, svi stignu na vrh, na isto i konačno odredište.

Neki će reći: “Samo ograničeni ljudi mogu govoriti da je Isus Hristos jedini put do Boga”. Ali opet Vas pozivam da budete iskreni. Zar nemamo u životu situacija koje zahtjevaju “tu ograničenost” (specifičnost). Kada odem kod doktora i on mi preda recept, ja želim da on bude ograničen/specifičan po tom pitanju. Kada se bavimo specifičnim pitanjem da li je Isus jedini put do Boga, mislim da moramo pitati Gospoda Isusa Hrista šta On kaže o tome. U Jevanđelju po Jovanu, poglavlje 14, glava 6, Isus kaže: “Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.”

Hristos ovdje govori kako je On jedini put do Boga, jedini put u Carstvo Božije, i ne samo to, nego su i Njegovi učenici govorili da je On jedini put u Raj. “Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti.” (Djela apostolska, 4, 12).

Pitanje glasi: “Da li vi poznajete Isusa Hrista? Da li se pouzdate u Njega kao u Put, Istinu i Život?”

Dragoljub Rikić, pravoslavni teolog