Navika da se živi

Postoji jedna navika koju narod lako stiče

 

 

NAVIKA

Navika da se živi

Navike stičemo tako lagano, da i ne primetimo da smo ih stekli, i tek ako moramo da ih se odreknemo, uvidimo da to ne ide tako lako. U stvari, shvatimo da kao što smo teško sticali neku naviku, isto tako teško se nje i oslobađamo, možda još i teže. Drugim rečima, lakše se navikavamo na prihvatanje novih navika, pogotovo, ako su nam one prijatne, ili korisne.

Neke navike su nam čak i neophodne. Eto, na primer, pored nekih sitnih, opštih navika, naš narod ima i jednu neobičnu naviku koja mu, doduše, teško pada, ali koje ne može da se odrekne: Narod je, naime, navikao – da živi!

 

Radmilo Ristić