Sveti Sava na filmu. Film o Svetom Savi – Otac

Početak srpske države i Srpske Pravoslavne Crkve u igranom filmu Otac. Film o Svetom Savi i Simeonu

 

Prvi igrani film o Svetom Savi i Svetom Simeonu – OTAC

Otac - film o Svetom Savi i Svetom Simeonu Nemanji

Fondacija „Nasleđe Otaca“ i produkcijska kuća „Opet i opet“, a uz podršku bratstva Manastira Hilandara, počeli su rad na istorijskom igranom filmu o podvigu velikih otaca- film o Svetom Savi i Svetom Simeonu. Zapravo se radi o nečem većem od jednog filma – ma koliko on značajan bio. Pred nama je da, i simbolički i konkretno, napravimo veliki korak u prekidanju predugog zajedničkog lutanja koje nas je premorilo, ugrozilo budućnost naše dece, dovelo u pitanje sva postignuća naših predaka, pa i sam opstanak srpskog naroda.

Film o Svetom Savi i Svetom Simeonu je pokrenut kao neophodan doprinos odsudnoj borbi za očuvanje srpskog nacionalnog identiteta, za obnavljanje našeg sistema vrednosti, za opstanak onog pozitivnog dela naše posebnosti u svetskoj porodici naroda.

Uz podršku više srpskih institucija i ličnosti, a pre svih bratstva Manastira Hilandara, pokrenut je rad na igranom filmu o Svetom Savi i Nemanji, o počecima srpske države!

Molim Vas da posebno pogledate stranu prezentacije filma:

http://film-otac.com/rs/film sa “ktitorskim mozaikom”- velikim “onlajn” mozaikom srpske duhovne obnove.

Ideja je da naši prijatelji doprinesu ostvarivaju filma, i i učestvuju u popunjavanju ktitorskog mozaika. Veličina priloga nije bitna, važno je učlanjenje u krug nacionalno odgovornih Srba na početku, kad su međusobno prepoznavanje i snaga koja iz tog prepoznavanja dolazi, najpotrebniji.

Voleli bi smo da, ukoliko s nama delite osećanje značajnosti ovog projekta i želite da učestvujete, objavite priču o projektu ili naš baner na vašoj internet strani, i umesto novčanog iznosa, doprinesete projektu na taj način. Time bi ste se uvrstili u prijatelje i davaoce podrške filma. Nama bi veoma značio takav Vaš gest dobre volje.

 

UČESTVUJTE U POSTAVLjANjU TEMELjA SRPSKE DUHOVNE OBNOVE!

Unapred zahvalna,

Ekipe filma „OTAC“,

 

Prvi promotivni spot koji su za Fondaciju kao podršku projektu snimili srpski muzičari na internet adresi:

Ti i ja postojimo – muzička podrška za film o Svetom Savi

ili da posetite veb stranu prvog pokretača filma OTAC – Fondacija Nasleđe Otaca – http://www.nasledjeotaca.org/