Parkovi

Nekada su naši parkovi bili ponos

 

PARKOVI

Parkovi Versaj

Bili smo ponosni na svoje parkove. Oni su bili poslednja reč urbanog rešenja slobodnih gradskih površina. Naši prostorni planeri nisu žalili truda ni sredstava, da dovedu iz celog sveta vrhunske stručnjake za oblikovanje parkovskih terena. Tako su naši parkovi, zadovoljivši vrhunske estetske i tehničke kriterijume, postali u pravom smislu turistička atrakcija. Počeli su da nam dolaze u posetu, ne samo stručnjaci iz oblasti hortikulture, već i mnoge eksurzije i pojedinci iz sveta. Jedni su dolazili da uzmu recept, a drugi da se dive lepoti i funkcionalnosti. Kombinacije niskog i visokog rastinja skladno su činile jedinstvenu celinu. Tu simfoniju oblika i boja nisu mogle da ugroze čak ni kisele kiše, koje su, desetkovale mnoge klasične, stare parkove. Kod naših parkova primenjena je najsavremenija tehnologija i oni su bili imuni na sve negativne spoljne faktore, kao što su različite vrste atmosferilija, aerozagađenja i ostalo.

Posetilaca je bilo toliko, da su neki od gradskih otaca predlagali da se uvedu, makar i minimalne, takse za posetioce, što bi prilično saniralo gradsku kasu, koja je bila znatno pogođena ulaganjima u parkove. To nije prihvaćeno, da gostoljubivost grada ne bi bila dovedena u pitanje. Turisti su i dalje dolazili da uživaju u lepoti naših parkova, čije su se boje rastinja, naročito pri zalasku Sunca svetlucajući prelivale u celom spektru duginih boja.

 

Ipak, jednog dana, sa užasom smo primetili da se sa našim parkovima nešto čudno dešava. Lišće na drveću počelo je da dobija neke neobične pege i čudnu boju. To stanje se svakim danom pogoršavalo; turista je bivalo sve manje. Čak i oni malobrojni, više su se čudili neobičnoj pojavi u parkovim nego što su uživali u njima. Gradonačelnik je sazvao članove gradskog saveta i tu je odlučeno da se oformi najstručnija komisija, koja će ispitati uzroke propadanja jedinstvenih parkova. Stručnjaci su najsavesnije ispitali čudnu pojavu i podneli su gradonačelniku i gradskom veću izveštaj, koji je glasio:

„Uzrok propadanja naših parkova je – korozija materijala od kojih su načinjeni!“

Gradonačelnik i članovi saveta ostali su bez reči. Gradonačelnik je ipak uspeo da izjavi:

„A izvođači radova naših parkova garantovali su da su upotrebljeni najsavremeniji nerđajući metali!“

 

 

Radmilo Ristić