Šta su to Teslini nehercijanski talasi

Predavanje ing Gorana Marjanovića o tome šta su to Teslini nehercijanski talasi

 

XII Medjunarodna interdisciplinarna konferencija“Etika i nauka budućnosti“,

NAUČNI EVOLUCIONIZAM. POGLED U BUDUĆNOST

Ruski institut za kulturno i prirodno nasledje Likhachev, ul. Kosmonauta, d.2, 30-31 mart, 2013..

 

Teslini nehercijanski talasi - predavanje Gorana Marjanovića

“… Imao Sam veliku sreću da otkrijem nove i zapanjujuće fenomene kakvi su obrtno magnetno polje, svetljenje bežične vakumske cevi i mnoge druge efekte visokih frekvencija koji su zadivili svet. (…) Ali ono što me je impresioniralo kao lepše od bilo čega drugog je otkriće stacionarnih talasa koje sam načinio 1899., a koje je pokazalo da cela planeta na kojoj živimo, uprkos svojoj nepojmljivoj veličini, može biti naterana da odgovara treperenjem na najtiši šapat ljudskog glasa. …”

Branimir Jovanović, “Tesla: duh, delo, vizija”, Freemental, 2001

.

U svojim brojnim, dobro dokumentovanim izjavama, Nikola Tesla kaže:

– Prenos znatnijih količina energije na udaljenosti od praktičnog značaja u formi električne radijacije je nemoguć,

U svom radu ne koristi Hercove* nego “talase sasvim druge vrste” (Ne-Hercijanske talase)”,

– Procenat emitovane energije iz njegovog uredjaja u obliku HERCIJANSKIH EMT je veoma mali,

– Frekvencija treba da bude manja od 20 000 Hz i veća od 6 Hz,

Efekat će se povećavati sa udaljenošću i biće najveći u regionu dijametralno suprotnom predajniku …

Detekcija čestica čija je brzina 60 puta veća od brzine svetlosti …

* – Hertcovi talasi su tzv. transverzalno-vektorski elektromagnetni talasi koje je prvi proizveo H.R. Hertz a teorijski objasnio J.C. Maxwell

  

Da li postoje NeHercijanski talasi Nikole Tesle?

Sa aspekta klasične nauke Nehercijanski talasi Nikole Tesle su samo poseban oblik klasičnih elektromagnetnih talasa pomoću kojih slušamo radio, gledamo televiziju, upravljamo kosmičkim letelicama itd.

Nehercijanski talasi Nikole Tesle su potpuno nov fizički entitet, različit od klasičnih (transverzalno-vektorskih) EM talasa.

Čuveni Ruski astrofizičar dr. Nikolaj A. Kozyrev (1908-1983), – najkontroverznija figura u istoriji Ruske i moderne nauke. U brojnim eksperimentima izvedenim tokom 1950,-ih godina nedvosmisleno je dokazao postojanje nevidljive, etarske fizičke materije koju odlikuju ne-elektromagnetna i ne-gravitaciona svojstva a koja ispoljava elementarnu svesnost! Kao kuriozitet navodimo činjenicu da su njegovi neobični eksperimenti naučno verifikovani i od strane mnogih drugih istraživača.

 

Nastavak priče i celokupno predavanje Gorana Marjanovića o Teslinim nehercijanskim talasima i fizici etra možete pogledati u Power Point prezentaciji na sledečem linku:

Teslini nehercijanski talasi REFERAT GORAN MARJANOVIC