Zen priče – Hrist blizak Budi

 

 

Hrist blizak Budi

 

Zen priče - Hrist blizak Budi

Jedan student univerziteta, dok je bio u poseti učitelju Gazanu, postavi mu pitanje: „Da li si ikada čitao hrišćansku Bibliju?“

„Nisam, pročitaj mi nešto iz nje“, reče učitelj Gazan.

Student otvori bibliju i pročita mu odlomak iz Jevanđelja po Mateju: „I za odijelo što se brinete? Pogledajte na ljiljane u polju kako rastu; ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da Solomon u svoj svojoj slavi, ne obuče se kao jedan od njih… I ne brinite se, dakle, za sutra; jer sutra brinuće se samo za sebe. Dosta je svakom danu zla svoga.“

Gazan reče: „Samo je prosvetljen čovek mogao da izrekne ovakve reči.“

Student nastavi da čita: „Ištite, i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.“

„Izvrsno“, primeti Gazan „ko god da je to rekao, vrlo je blizak Budi.“