Bioenergetski stimulator TeslaGen T7 – Generator Teslinih skalarnih talasa

TeslaGen T-7 je generator Teslinih skalarnih talasa dimenzionalno bogatije forme energetske vibracije. Bioenergetski stimulator i harmonizator prostora i živih bića

 

Bioenergetski stimulator TeslaGen T7 - Generator Teslinih skalarnih talasa

TeslaGen je specifičan i jedinstven uređaj u svetu koji deluje po principu bioenergetskog stimulatora koji poboljšava energetsku matricu živih bića (čoveka, životinja, biljaka, vode…) Namenjen je balansiranju suptilno-energetskih nivoa čoveka i okoline, pobuđujući ih za dotok i cirkulaciju vitalne životne energije (u različitim tradicijama poznate kao Prana, Chi, Orgon, Skalarna energija..). Uređaj TeslaGen znatno doprinosi uspostavljanju balansa bio-energetske strukture organizma kao celine, tj. dovođenju i održanju ove vitalne energije u prirodnom, ravnotežnom stanju, što je preduslov za pozitivno funkcionisanje ćelijsko-molekularnih struktura na fizičkoj ravni.

Izuzuetno blagotvoran efekat na živi svet postiže se generisanjem i emitovanjem Teslinih skalarnih talasa posredstvom jedinstvene zavojnice T-7 koja je ugrađena u TeslaGen. Ona je izrađena po principu čuvene Tesline “dodatne zavojnice” (“extra coil”) ključnog elementa njegovog „Magnifying transmitter“-a, kontraverznog uređaja iz Kolorado Springsa, pa tako predstavlja njenu jedinstvenu umanjenu verziju.

Specifičnu konstrukciju i dejstvo Tesline dodatne zavojnice odgonetnuo je ing. Goran Marjanović nakon dugogodišnjeg teorijskog i eksperimentalnog rada. Prema postavkama njegovog kosmološkog Modela Kvantirane Gustine Energije (KGE), koji je saglasan sa svim drevnim tradicijama i nailazi na sve veću pažnju u svetu, Teslini skalarni talasi su dimenziono bogatija forma energetske vibracije od svih nama poznatih, tzv. “hercijanskih” elektro-magnetnih talasa i njihovih modifikacija, razlikujući se svojom specifičnom energetskom strukturom i posebim kvant nosiocem njihovog prostiranja-stabilnim objektom nazvanim- Teslion.

S obzirom da Teslini skalarni talasi, koje TeslaGen generiše, sežu dublje u domen duhovnog aspekta naše realnosti takav kvalitet im omogućava interakciju sa suptilno-energetskim aspektima bića (emotivnim, mentalnim, astralnim, duhovnim), što nije slučaj sa ’’hercijanskim’’ elektro-magnetnim talasima koje poznajemo. Utvrđeno je da TeslaGen uređaj koji generiše i emituje Tesline talase deluje kao:

Harmonizator bio-energetskih polja

Budući da TeslaGen uređaj, koji, funkcioniše na suptilno-energetskom (u ezoteriji: astralno-mentalnom) nivou, dakle na dubljim slojevima bića može se reći da ima odloženo, iako mnogo trajnije dejstvo, jer njegov uticaj nije zasnovan na elektro-hemijskim mehanizmima koji deluju na supstancijalno-ćelijsku strukturu tkiva poput raznih medicinskih preparata i/ili aparata.

Delovanje TeslaGena utiče na obnаvljаnje i harmonizovanje bio-energetskog poljа organizma kao celine i očuvanje energetskog balansa svih organa, uključujući i nivo ćelijskih struktura, čime postiže pozitivne efekete na celokupnu strukturu organizma. Može se reći da je TeslaGen jedinstven bioenergetski stimulator za očuvanje i unapređenje zdravlja. Blagotvorne efekte ovog uređaja potvrđuju i sledeći snimci načinjeni na Institutu za kvantnu medicinu:

Bioenergetski stimulator TeslaGen T7 - Generator Teslinih skalarnih talasa snimci dejstvaSnimci dejstva TeslaGen-a na energetsko stanje tela napravljeni EPC/GDV kamerom, tj.dijagnostikom na osnovu Kirlijanove fotografije po metodi dr. Korotkova:

Slika levo- Snimak energetskog stanja, tj aure osobe pre uključivanja TeslaGen-a T7. Postoji očigledan problem sa nogama i opštom ravnotežom energije.

Slika desno- Vidljiva promena je nastala nakon 15-minutnog prisustva u polju delovanja Teslinih talasa na odstojanju od 2 m od uređaja T-7. Aura testirane osobe se ”popunila”, a na mestima na kojima je bila naglašenija, energetski nivo je smanjen.

Analiza rezultata je pokazala da je delovanjem uređaja TeslaGen došlo do poboljšanja energetskog stanja organizma u celini, energija organizma izbalansirana i korigovana što približnije prosečnom nivou, i na taj način organizam doveden u najoptimalnije energetsko stanje.

Ambijentalni bio-energetski regulator

Stručne analize su pokazale da uređaj TeslaGen, generator Teslinih skalarnih talasa emituje skalarno bio-polje koje pročišćava i menja strukturu ambijentalnog polja životnog prostora. On predstavlja neku vrstu “bio-energetske fontane” , fontane životne energije koja stimuliše energetski balans čoveka sa svojim prirodnim okruženjem i stvara vrlo kvalitetnu životnu sredinu i zdrav ambijent veoma sličan onom kakav predstavlja prostor čiste i netaknute prirode koja iskazuje izuzetno pozitivnu ulogu na život i zdravlje biljaka, životinja i čoveka. Na osnovu izvršenih ispitivanja i naučnih saznanja utvrđeno je da Generator Teslinih talasa (TeslaGen) deluje kao ambijentalni bio-energetski regulator, odnosno suptilno-energetski harmonizator prostora. Njegov višestruko koristan uticaj je detektovan posebnom dijagnostičkom tehnologijom PIP kamere (polikontrastne interferentne fotografije) , koja omogućava vizualizaciju bio-energetskih polja.

Snimci prostornog delovanja napravljeni PIP kamerom:

Snimak PIP kamere TeslaGen dejstvo

Stručna analiza ovih snimaka koje je načinio Prof.dr. LJubo Ristovski, došla je od strane kancelarije Dr. Hary Oldfield- a., tvorca PIP kamere i vodećeg svetskog autoriteta na tom polju. Ona je potvrdila da: ”ovaj uređaj definitivno kreira stojeći talas, verovatno skalaran po prirodi, emituje bljeskove energije zelene po boji koji se u domenu komplementarne medicine i alternativnih (npr. bioenergetskih) metoda lečenja najčešće povezuje sa isceljujućim zračenjem, energetskim balansom i blagostanjem.“ *Ta vrsta zračenja pripada centralnom delu bio-energetskog spektra, ima stimulativno dejstvo i dovodi biosisteme u energetski balans.

*[mailto:info@electro….com]

> Sent: Wednesday, September 01, 2010 4:24 PM

> To: Gogo

> Subject: Re: PIP, N.Tesla Coils

> Dear Goran,

> Thank you for your email.

> Dr Oldfield has seen the pictures you sent of the Tesla coil etc and can

> confirm that the Tesla coil is definitely creating a standing wave, possibly

> scalar in nature, and is columnating a flare of energy which is green in

> colour which is often associated with healing radiation in connection

> with balance and well-being, therefore Dr Oldfield is in agrreement with

> Dr Ristovski’s analysis in this case.

> Thank you very much for bringing these pictures to our attention.

> Best regards

Sa prethodne slike jasno se vidi promena energetske strukture ambijentalnog polja nastala delovanjem Tesline zavojnice T-7 koju sadrži uređaj TeslaGen. Snimci Dr. Prof. Ristovskog, svedoče da delovanjem klasične Tesline, visokonaponske zavojnice struktura ambijentalnog polja nije ni malo promenjena. Iako je napon u sekundaru te zavojnice iznosio više od stotinu hiljada volti, tako da su sa njenog vrha tj. „top loada“ emitovane strujnice od desetak centimetara, na PIP fotografiji se ne vidi nikakva promena. Međutim, na PIP snimku Tesline dodatne zavojnice T-7 koja je motana po specijalnim Teslinim principima, jasno se vidi da ona bitno menja strukturu polja i generiše stojeći talas skalarne prirode. Utvrđeno je i da emitovano polje ostaje u prostoru i nakon isključenja napona.

Višedimenzionalni rezonator i koncentrator suptinih energija

Iste efekte Prof. Ristovski je zabeležio PIP tehnologijom na Rtanjskoj piramidalnoj građevini, što ide u prilog tvrđenju da je Zavojnica T7 uređaja TeslaGen koji generiše Tesline talase konstruisana po istim principima piramidalnih struktura (energetskih centara) koje održavaju rezonancu sa prirodnim vibracijama i kosmičkim tokovima energije.

Zavojnica T-7 uređaja TeslaGen, konstruisana po Teslinim principima, pored uslova elektro-magnetne rezonantnosti, ispunjava uslove opšte-kosmičke saglasnosti , delujući kao višedimenzionalni rezonator i koncentrator suptilno-energetskih fenomena, koji interaguje sa objektima višeg stepena kvantiranosti od fotona, sub-plankovim entitetima i drugim još suptilnijim fenomenima iz domena duhovnog aspekta naše realnosti.

TeslaGen t7 zračenje i Rtanj koji zrači

Poput piramidalnih i njima strukturno srodnih objekata koji služe očuvanju osnovne kosmičke vibracije (energetskog spektra) odgovarajućih denziteta lokalnih bioloških struktura (živih bića), Tesla Gen emituje inteligentno energetsko polje koje pojačava (amplifier) prirodne vibracije i tokove održavajući rezonancu i sklad sa osnovnom vibracijom Zemlje. Na potpuno analogan način funkcionisanja piramidalnih objekata, Generator Teslinih talasa može da dovede vibracijski nivo svih telesnih struktura bića u svoje prirodno stanje. Efekti tih vibracija na čoveka ogledaju se u znatnom poboljšanju čovekovog zdravstvenog stanja (fizičkog, mentalnog, duhovnog).

Bio-energetski stimulator za očuvanje i unapređenje zdravlja

Naučna ispitivanja i dosadašnja iskustva su pokazala da delovanje TeslaGena kao harmonizatora bioenergetskog polja daje izvanredne rezultate, stvara zdrav ambijent i opuštajuću atmosferu, smanjuje uticaj elektro-magnetnog smoga u prostorijama. Njegovim delovanjem postojeća štetna elektromagnetna zračenja u prostoru bivaju delimično „prekrivena“ bioenergetski kompatibilnim spektrom, što rezultuje značajnim smanjenjem uticaja štetnih polja, uključujući i geopatogena.

Uređaji TeslaGen imaju i mogućnost sadejstva pomoću Šumanovih talasa čime se proizvodi širok spektar efekata. Time stvaraju takvu energetsku atmosferu da ona zračenja koja su štetna za čoveka gube tj. slabe svoj uticaj. Osim toga postoji mogućnost da se Teslini talasi modulišu i drugim vibracijama koje mogu da deluju stimulativno na čovekov organizam. Generatori skalarnih talasa serije TeslaGen T-7 imaju mogućnost interne modulacije Šumanovim / teta / alfa/ beta/ gama talasima. Već i najmanji modeli uređaja deluju na udaljenosti do preko 5 metara. Kod većih aparata je moguće menjati frekvencu Šumanovih talasa od 4 do oko 14 Hz, tako da zračenje od 13-14 Hz već posle 20-30 minuta deluje stimulativno na okolni prostor podizanjem nivoa pozitivne energije u okruženju aparata.

Potvrđeni i očekivani efekti

U skladu sa dosadašnjim ispitivanjima I uočenim rezultatima prilikom delovanja suptilno-energetskih vibracija TeslaGen-a i, možemo opravdano reći da se primenom Teslinih skalarnih talasa mogu očekivati sledeći efekti:

1. Harmonizovanje rada bioenergetskih struktura (čakri, akupunkturnih kanala, aure) – pospešuje ozdravljenje i deluje preventivno na sprečavanje razvoja bolesti;

2. Pospešivanje transfera informacija na fizičkom, mentalnom, emotivnom i spiritualnom nivou – Deluje podsticajno na podsvesni nivo čoveka(emocije, intuicija,…);

3. Podstiče dehidrataciju organskih i anorganskih materija te na taj način ubija mikroorganizme – Posredno sterilizacijsko djelovanje

4.Potpomaže zdravim ćelijama u tkivima inficiranim virusima i bakterijama

5. Pospešava klijanje semenja, rast biljaka i sazrevanje plodova

6. Ubrzava dejstvo enzima u procesu metabolizma (razmene materije)

7. Energizuje vodu za piće i zalivanje biljaka

8. Pospješuje polimerizaciju i fermentaciju

9. Pospešuje kristalizaciju vode (znatno veći, jednoličniji i lepši kristali)

10. Stimulišu organizam da uskladi svoju vibraciju sa energetskim spektrom panete Zemlje – stimulišu pokidane DNK lance da se rekonstruišu i uspostave rezonantnu frekvenciju sa frekvencijom DNK Zemlje i Univerzuma

11. Regeneriše reverzibilne dislokacije u kristaliničnoj strukturi metala “isterivanjem” zaostalih dipolnih molekula vode iz mikrokristalnih šupljina (netermička mikrotalasna dehidracija).

Pored kvantno medicinskih efekata uredjaji serije T-7 omogućuju i niz istraživanja u raznim oblastima fizike, posebno nuklearnih i vakumskih, odnosno suptilno- energetskih struktura, istraživanja superluminalnih efekata, elektromagnetnih, kvantno-gravitacionih i drugih fenomena. S obzirom na veoma pozitivne rezultate do sada izvršenih testiranja i ispitivanjia, iskustvene potvrde očekivanih blagotvornih efekata, sasvim je opravdano očekivanje da su i sva buduća istraživanja i ispitivanja ovog uređaja veoma opravdana i perspektivna.

Dosadašnja iskustva korisnika

BGD: Lj.R.:TeslaGen obavlja regulaciju ambijentalnog prostora. Pomaže lakoći promene psihofizičkog stanja. (Bio polje koje se uspostavi oko TeslaGen-a daje mogućnost da osoba svojom željom za poboljšanjem zdravstvanog stanja aktivira sopstvene snage samoisceljenja).

Novi Sad.: Dr.N.M.: Ako se uspostavi komunikacija – rezonancija- povezanost sa TeslaGen-om tada je dejstvo višestruko veće (dvadeset puta i više). Znači da stupa u interakciju sa nama. Deluje na udaljenosti do oko 3 metra, i nema negativna dejstva, možda neke reakcije na početku ali globalno gledano deluje apsolutno pozitivno na zdravstveno stanje. Delovanje nastupa već posle jednog minuta ali je preporučeno vreme 20 do 25 minuta dnevno – jačanje imunološkog sistema. Važno je uspostaviti mentalnu veza sa aparatom ali ne koristiti konstanto duže vreme. Kod težih bolesti se može koristiti dnevno 6 do 8 puta po 20 min. sa pauzama izmedju od najmanje jedan sat. Kod zdravih ljudi je dovoljno i dnevno po jedan minut (individualno i duže).

Iskustva iz Slovenije, M.D.: Uspostavljanjem komunikacije sa Bio-poljem TeslaGen-a uz iskrenu želju i sa srcem, treba se obraćati kao da nije aparat već živo biće sa inteligencijom i tada može da pomogne pri samoisceljenju. Uvek su bolji rezultati ako uložimo nameru. Aparat deluje već na udaljenosti od 2-3 m ako sedimo opušteni uz pozitivne misli i dopustimo da deluju pozitivne vibracije.

BEOGRAD, HAMBURG: Postoji više izveštaja dobijanja energije posle 20 min dejstva TeslaGen-a, zatim porast potencije, lakše disanje – čišćenje spazme u plućima. Korisnici navode da je efekat proporcionalan poverenju u dejstvo i pozitivna očekivanja, uspostavlja se neka vrsta komunikacije sa aparatom.

Iskustva iz Nemačke: H.A.: Mi koristimo aparat svako jutro, prvo zračimo obolele noge 10 minuta na 570 kHz. Zatim zračim gornji deo tela sa oko 900 kHz samo 2 minuta. Posle toga se osećamo jako dobro i imamo utisak da se opterećenja od ranije razrešavaju. Kod moje žene se poboljšalo stanje jutanjeg kašlja i napetost u nogama.

Iskustva iz Nemačke: W.Sch.: Čišćenje prostora od raznih spoljnih uticaja i harmonizacija prostora, podsticanje zdravstvenog stanja a još jači je efekat postavljanjem kristala, orgona ispod zavojnice tj. pojačava se pozitivan efekat zračenja bio-polja. Konstatovano je dejstvo zavojnice čak i kad nije uključena elektronika. Pretpostavka je da bi nekoliko velikih zavojnica verzije T-7-2 a koje su rasporedjene na većoj površini mogle da deluju energetski pozitivno u prostoru od više stotina metara. Intenzivno dejstvo zavojnice pri maloj udaljenosti od oko pola metra bi teoretski mogao da podupire isceljenju najtežih bolesti.

Ono što je veoma specifično kod T-7 zavojnice TeslaGena, jeste što generiše Tesline talase, tj bio-polje koje se odlikuje, kako pokazuje PIP kamera, purpurnim bojama. Kod svih ostalih metoda alternativnog lečenja (Reikija, Teta lečenja, Rekonekcije i drugih) na snimcima PIP kamerom preovlađuje zelena boja, što je boja srčane čakre dok je energetsko polje oko ovog Teslinog kalema purpurne boje. U Vedskoj medicini je poznato da purpurne boje karakterišu vrhovnu Krunsku čakru, te smatramo razložnim isptivanje daljih analogija o vezi i uticaju suptilnih energija Teslinih talasa na sveopšti duhovni razvoj. Prema Teslinoj izjavi, ovi talasi „emaniraju iz aktivnog etra“, što znači da poput drevnih duhovnih veština uspostavljaju korelaciju sa suptilnim nivoima naše (višedimenzionalne) realnosti. U tom svetlu, evociraćemo zainteresovanost i upućenost Nikole Tesle u duhovne tradicije istoka, kao i duboko poštovanje koje je gajio prema svom prijatelju i duhovnom prosvetitelju Svami Vivekanandi. Tesla je govorio da je „Vedska filozofija jedina teorija koja može da bude osnova za savremenu nauku.“

Svami Vivekananda je, nakon što je posetio Teslinu laboratoriju, pisao svom kolegi u Indiju: „Ovaj čovek se razlikuje od ostalih ljudi na Zapadu… Ponaša se prema elektricitetu kao prema živom biću. Priča sa njim i daje mu naloge…Uopšte nema sumnje da je on na najvišem stepenu spiritualnosti i da može da prizove sve naše bogove. Video sam sve naše bogove u njegovim raznobojnim električnim svetlostima: Višnu i Šivu … i osetio sam prisustvo i samog Brahme.“

. . .

U slučaju zainteresovanosti za ovaj unikatni aparat, možete se obratiti na adresu: sladjana.marjanovic85@gmail.com

www.teslaheritage.com