Kralj i rob – Bog nikada ne greši u odlukama svojim

Priča kako je kralj uz pomoć svog roba saznao da Bog nikada ne greši sa nama

 

 

Kralj i rob - Bog nikada ne greši i car Solomon i izgradnja Solomonovog hrama

Kralj koji nije verovao u Božju dobrotu, imao je roba koji bi u svim okolnostima uvek rekao: “Moj kralju, nemojte biti obeshrabreni, sve što Bog čini je savršeno. Bog nikada ne greši. On ne čini greške!“

Jednog dana je kralj otišao u lov i na putu je divlja životinja napala kralja. Njegov rob uspeo je da ubije životinju, ali nije uspeo da sačuva svoje veličanstvo da ne izgubi prst.

Ljut i bez imalo iskazivanja zahvalnosti što je spašen, kralj upita roba: “Je li Bog dobar? Ako je dobar, ja ne bih bio napadnut i ne bi izgubio prst.“

Rob mu odgovori: “Moj kralju, uprkos svemu, ja Vam samo mogu reći da je Bog dobar i On zna zašto se to dogodilo. Ono što Bog čini savršeno je. On nikada ne greši!“

Besan zbog odgovora, kralj je naredio da roba strpaju u tamnicu.

Kasnije, kralj je otišao u lov, ali ovog puta sam. Uhvatili su ga divljaci koji su obavljali žrtvovanja ljudi.

Na oltaru i spremni da žrtvuju kralja, divljaci su otkrili da njihova žrtva nema jedan prst.

U skladu s njihovim običajima, samo cela osoba, sa svim delovima tela može biti ponuđena bogovima. Kralj bez prsta se smatrao lošom žrtvom za njihove bogove. Zato su oslobodili kralja.

Nakon povratka u dvor, kralj je naredio da oslobode roba. Primio je radosno roba.

Rekao je: Bog je zaista bio dobar prema meni! Gotovo su me ubili divlji ljudi, ali srećom, zbog jednog prsta, bio sam oslobođen. Međutim, imam jedno pitanje za tebe: Ako je Bog tako dobar, zašto je dozvolio meni da tebe strpam u tamnicu?

Rob je odgovorio: Moj kralju, da sam ja išao s Vama u lov, mene bi žrtvovali, jer ja nisam bez jednog prsta. Zapamtite da sve što Bog čini je savršeno. On nikada ne greši. On je Vama dao da me stavite u zatvor, kako ja ne bih išao u lov.

Mi se često žalimo o životu i negativnim stvarima koje nam se događaju, zaboravljajući da ništa nije slučajno i da sve ima svoju svrhu.

Svako jutro, predaj svoj dan Bogu, nemoj biti u žurbi.

Pitaj Boga da nadahnjuje tvoje misli, vodi ono što radiš i ublažuje tvoje osjećaje.

I nemoj biti uplašen. Bog nikada ne greši!