Molitveno pravilo i svakodnevna molitva vernika – Sveti Teofan Zatvornik

Sveti Teofan Zatvornik u svojim poukama objašnjava šta je to molitveno pravilo i kako treba da izgleda svakodnevna molitva, jutarnja i večernja, sa ili bez brojanica

SVETI TEOFAN ZATVORNIK: Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 

47. Molitveno pravilo za onoga ko stoji na putu bogougodnog života. Učenje psalama napamet. Zamena dugih molitava kratkim. Brojanice.

 

Molitveno pravilo i svakodnevna molitva - Sveti Teofan Zatvornik

Pitate za molitveno pravilo. Da, molitveno pravilo treba da imamo zbog naše slabosti, kako bismo, s jedne strane, izbegli lenjost, a sa druge, da bismo dali meru revnosti. I najveći molitvenici imali su molitveno pravilo i držali su ga se. Svaki put oni su molitvu započinjali propisanim moljenjima, da bi potom, ako bi im tokom moljenja došla samopokretna molitva, ostavljali bi ta moljenja i nastavljali da se mole ovom molitvom. Ako su oni postupali tako, onda bi tim pre trebalo i mi to da činimo. Mi zapravo uopšte ne znamo kako bismo se pomolili bez propisanih molitava. Kada njih ne bi bilo, sasvim bismo ostali bez molitve.

Ipak, ne treba uzimati previše molitava. Bolje je da ih bude malo ali da budu obavljene kako treba, nego mnogo molitava izgovorenih na brzinu, od čega je teško uzdržati se kada nisu uzete s merom, u žaru molitvene usrdnosti.

Za Vas je sasvim dovoljno da ujutro i uveče iz Molitvenika pročitate jutarnje molitve i molitve pred odlazak na počinak. Samo se trudite da ih svaki put pročitate pažljivo i sa odgovarajućim osećanjem. Da biste to uspešno obavili, potrudite se da ih u slobodno vreme sve pročitate, da razmislite o njima i da ih osetite, kako bi Vam, kada počnete da ih čitate na molitvenom pravilu, bile poznate svete misli i osećanja sadržana u njima. Molitve ne treba samo pročitati, nego treba usvojiti njihov sadržaj i proiznositi ih tako kao da idu iz našeg uma i našeg srca.

Zatim, kada porazmislite o molitvama i kada ih osetite, potrudite se da ih naučite napamet, da ne biste više kada dođe vreme za molitvu razmišljali o tome gde vam je molitvenik i da li je svetlo dovoljno jako, i da Vam ono što gledate očima ne bi remetilo sabranost za vreme molitve, nego da biste se lakše držali u duhovnom obraćanju Bogu. Videćete i sami kako mnogo to pomaže. Uostalom, mnogo znači i to, što će tada Molitvenik u svako vreme i na svakom mestu da bude sa Vama.

Pripremajući se na taj način, potrudite se da kada stojite na molitvi uzdržite svoj um od lutanja i svoja osećanja od hladnoće i ravnodušnosti, svojski se trudeći da očuvate i pažnju i toplotu osećanja. Posle svake pročitane molitve napravite onoliko poklona koliko mislite da treba, prateći ih ili sopstvenim molitvenim rečima vezanim za potrebu koju osećate, ili običnom kratkom molitvom. Time se molitva neće mnogo produžiti, ali će dobiti veću snagu. Naročito po završetku molitve treba dalje da nastavite sami da se molite, tražeći oproštaj za nevoljno lutanje uma i predajući se u ruke Božije za čitav nastupajući dan.

I preko dana treba održavati molitvenu pažnju u odnosu na Boga. Za to je, kao što smo već ne jednom rekli, potrebno sećanje na Boga, a za sećanje na Boga potrebna je – kratka molitva. Veoma je dobro da se napamet nauči nekoliko Psalama i da se oni čitaju tokom posla, ponekad umesto kratke molitve, i to uz razmišljanje. Ovo je vrlo stari hrišćanski običaj, koji su zabeležili i uveli kao pravilo još sveti Pahomije i sveti Antonije.

Pošto ste tako proveli dan, uveče se usrdnije i sabranije pomolite, udvostručite i poklone i svoja obraćanja Bogu, pa se opet prepustite u ruke Božije i pođite na počinak ili sa kratkom molitvom na ustima, kako biste i zaspali sa njom, ili pak čitajući neki psalam.

Koje psalme naučiti? Naučite one koji Vam se priviju uz srce dok ih budete čitali. Na jednoga jače deluju jedni psalmi, a na drugoga drugi. Počnite od: Pomiluj me, Bože (Ps. 50), zatim: Blagoslovi, dušo moja, Gospoda (Ps. 102), i: Hvali, dušo moja, Gospoda (Ps. 145) – antifone psalme iz Liturgije; uzmite još početne psalme iz pravila pred sveto pričešće: Gospod me napasa (Ps. 22), Gospodnja je zemlja i punoća njena (Ps.23), Verovah, zato govorih (Ps. 115); prvi psalam povečerja: Bože, na pomoć moju pazi (Ps.69). Naučite i psalme časova… i slične. Čitajte Psaltir i birajte.

Kada sve ovo naučite, uvek ćete biti naoružani molitvom. Čim dođe neka uznemirujuća pomisao, ili se poklonite Gospodu sa kratkom molitvom, ili čitajte neki psalam, naročito: Bože, na pomoć moju pazi… i svi oblaci nemira istoga časa će se razići.

To Vam je sve o molitvenom pravilu. Ali još jednom ponavljam: zapamtite da su sve ovo samo pomoćna sredstva, a da je glavno – stajanje pred Bogom umom u srcu sa pobožnošću, i skrušeno padanje pred Njega.

Palo mi je na pamet da Vam kažem još nešto! Moguće je čitavo molitveno pravilo ograničiti samo na poklone sa kratkom molitvom i sa sopstvenim molitvenim rečima. Počnite da činite poklone govoreći: Gospode, pomiluj\ – ili neku drugu kratku molitvu, izjavljujući svoju potrebu ili odajući Bogu hvalu i blagodarenje. Da se ne bi potkrala lenjost, treba odrediti ili broj molitava, ili vreme, koliko molitva treba da traje, ili i jedno i drugo zajedno.

Ovo je neophodno zato što kod nas postoji nešto neshvatljivo čudno. Kada se bavimo nečim spoljašnjim, časovi nam prolaze gotovo u trenu. A kada stanemo na molitvu, ne prođe ni minut, a već nam se čini da smo se molili dugo-predugo. Ova pomisao ne nanosi štetu kada se molitva savršava prema ustanovljenom pravilu, ali kada se neko moli samo čineći poklone sa kratkom molitvom, onda ona predstavlja veliko iskušenje i može da prekine molitvu koja je tek počela, ostavljajući lažan utisak da je molitva protekla kako treba. Upravo zato da bi izbegli pomenutu samoobmanu, dobri molitvenici su se i dosetili brojanica, koje se daju na upotrebu onome ko počinje da se moli ne molitvama iz Molitvenika, nego sam od sebe. Upotrebljavaju ih ovako – kažu: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me Grešnog, ili: Grešnu, pa provuku jedan čvorić brojanice kroz prste; tako kažu i drugi put, pa provuku još jedan, i tako dalje i tako dalje, pojasni ili zemni, kako žele, ili kod malih čvorova – pojasne, a na velikom – zemni. Čitavo pravilo se pri tome sastoji od određenog broja molitava sa poklonima, čemu se dodaju i druge molitve, izgovorene sopstvenim rečima. Da se ne bi prevarili brzinom proiznošenja molitava i činjenja poklona, prilikom određivanja broja poklona i molitava oni određuju i vreme trajanja molitve, da bi odsekli žurbu i, ako se potkrade, da bi vreme nadoknadili novim poklonima.

Postoje pravila koliko poklona treba činiti uz koje molitvoslovlje. Postoje, na kraju krajeva, dve mere: za usrdne, i za lenje ili zauzete. Starci, koji i danas žive kod nas u skitovima ili zasebnim kelijama, na primer na Valaamu ili na Solovkama, sve službe obavljaju tako. Ako hoćete, i Vi svoje pravilo ponekad možete na taj način da obavite. Ali najpre se potrudite da ga obavljate kako je propisano. Možda ovo novo propisivanje pravila neće ni biti potrebno. Ipak, za svaki slučaj šaljem Vam brojanice. Postupite na sledeći način! Utvrdite koliko vremena provodite na jutarnjoj ili večernjoj molitvi, zatim sedite i obavljajte svoju kratku molitvu na brojanice, pa vidite koliko ćete puta proći brojanice za vreme koje obično provedete na molitvi. Taj broj neka bude mera Vašeg pravila. To ćete da učinite ne u vreme predviđeno za molitvu, nego u neko drugo vreme, mada sa jednakom pažnjom. A molitveno pravilo savršavajte posle toga, stojeći i čineći poklone.

Kada ovo pročitate, nemojte da pomislite da Vas teram u manastir. Za molitvu na brojanice ja sam prvi put čuo od svetovnjaka, a ne od monaha. I mnogi ljudi i žene u svetu mole se na taj način. I Vama će to dobro doći. Kada se umorite od molitvoslovlja po tuđim naučenim molitvama i kada ono više ne bude podsticajno delovalo na Vas, možete dan-dva da se molite na ovaj način, a potom opet – prema naučenim molitvama. Tako ćete malo da se prodrmate.

Ponavljam još jednom: suština molitve je u uznošenju uma i srca ka Bogu; ova pravila predstavljaju samo pomoćna sredstva. Mi ne možemo bez njih zato što smo slabi. Neka Vas Gospod blagoslovi!

 

Sveti Teofan Zatvornik