Ohridski prolog – Božić

Vladika Nikolaj Velimirović je u knjizi Ohridski prolog opisao biblijske dogadjaje za svaki dan u godini. Danas se slavi Božić.

 

25. Decembar (7 januar po julijanskom kalendaru)

1. Roždestvo Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista. „

Ohridski prolog - Božić

A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svojega jedinorodnoga“ (Gal 4, 4), da spase rod ljudski. I kad se ispuni devet meseci od blagovesti, koju javi arhangel Gavril Presvetoj Devi u Nazaretu, govoreći: „Raduj se, blagodatna… evo začećeš i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus“ (Lk 1, 18 i 31). U to vreme iziđe zapovest od kesara Avgusta, da se popiše sav narod u Carevini rimskoj. Shodno toj zapovesti trebaše svako da ide u svoj grad i tamo se upiše. Zato Josif Pravedni dođe s Presvetom Devom u Vitlejem, grad Davidov, jer oboje behu od carskog kolena Davidova. Pa kako se u taj maleni grad sleže mnogo naroda radi popisa, ne mogoše Josif i Marija naći konaka ni u jednoj kući, zbog čega se skloniše u jednu pećinu ovčarsku, gde pastiri ovce svoje zatvarahu. U toj pećini, a u noći između subote i nedelje, 25. decembra rodi Presveta Deva Spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. I rodivši Ga bez bola, kao što Ga je i začela bez greha, od Duha Svetoga, a ne od čoveka, ona Ga sama povi u lanene pelene, pokloni Mu se kao Bogu i položi Ga u jasle. Potom priđe i pravedni Josif, i on Mu se pokloni kao božanskom plodu devičanske utrobe. Tada dođoše i pastiri iz polja, upućeni od angela Božjeg, i pokloniše Mu se kao Mesiji i Spasitelju. I čuše pastiri mnoštvo angela Božjih gde poju: „Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja“ (Lk 2, 14). U to vreme stigoše i tri mudraca s Istoka vođeni čudesnom zvezdom, sa darovima svojim: zlatom, livanom i izmirnom, i pokloniše Mu se kao Caru nad carevima, i darivaše Ga darovima svojim (Mt 2). Tako dođe u svet Onaj, čiji dolazak bi prorečen od proroka, rodi se onako kako bi prorečeno: od Prečiste Deve, u gradu Vitlejemu, od kolena Davidova po telu, u vreme kada više ne beše u Jerusalimu cara od roda Judina, nego carovaše Irod tuđin. Posle mnogih Svojih praobraza i nagoveštenja, izaslanika i vesnika, proroka i pravednika, mudraca i careva, najzad se javi On, Gospodar sveta i Car nad carevima, da izvrši delo spasenja ljudskog, koje ne mogoše izvršiti sluge Njegove. Njemu neka je večna slava i hvala. Amin.

Iz ljubavi žarke Ti se s neba spusti,
Iz večne krasote u rugobu muke,
Iz večne svetlosti u mrak zlobni, gusti,
Davljenim u grehu pruži svete ruke.
Začudi se nebo, zemlja zatrese se:
Dobro došo, Hriste! Ljudi, radujte se!
Iz ljubavi žarke, kojom svet sotvori,
Ko rob se ponizi, da roblje odrešiš,
Da obnoviš kuću što Adam razori,
Da mračne prosvetiš, grešne da razrešiš.
Ljubav ne zna straha niti poniženja.
Dobro došo Hriste, Vladiko spasenja!
Iz ljubavi žarke, Care svih krasota,
Ti ostavi blesak krasnih heruvima,
U pećinu siđe ljudskoga života
C buktinjom i mirom očajnim ljudima.
Ustraši se zemlja: kako da T’ održi?
Dobro došo, Hriste. Tebe nebo drži!
Devica prekrasna davno Ti se nada,
Zemlja Ti ju diže da se kroz nju spustiš
C visokog prestola, iz nebeskog grada,
Da doneseš zdravlje, grehe da otpustiš.
O device sveta, kadilnice zlatna,
Slava ti i hvala, mati blagodatna!

RASUĐIVANjE

Gospodu Isusu rođenom u Vitlejemu najpre se pokloniše pastiri i mudraci (zvezdari) s Istoka, dakle, najprostiji i najmudriji ovoga sveta. I dan-danas najiskrenije se klanjaju Gospodu Isusu, Bogu i Spasu, najprostiji i najmudriji ovoga sveta. Pokvarena prostota i poluučena mudrost vazda su bili neprijatelji Hristova Božanstva i Njegovog Jevanđelja. No ko su bili ovi mudraci c Istoka? Ovo pitanje je naročito proučavao sv. Dimitrije Rostovski. On tvrdi, da su oni bili carevi nekih manjih oblasti ili pojedinih gradova u Persiji, Arabiji i Misiru. U isto vreme bili su oni veliki učenjaci u zvezdarstvu (astronomiji). Njima se javila ona čudesna zvezda, koja je nagoveštavala rođenje Novoga Cara. Po sv. Dimitriju ta se zvezda njima javila na devet meseci pre rođenja Gospoda Isusa, tj. u vreme začeća Presvete Bogorodice. To vreme od devet meseci oni su proveli u proučavanju te zvezde, u pripremanju za put i u putovanju. Stigli su u Vitlejem uskoro po rođenju Spasitelja sveta. Jedan od njih zvao se Melhior. On je bio star, sed, sa dugom belom kosom i bradom. On prinese Gospodu na dar zlato. Drugi se zvao Gaspar; lica crvena, mlad i bez brade. On prinese Gospodu na dar livan. Treći se zvao Valtazar, licem crn i vrlo bradat. On prinese Gospodu na dar izmirnu. Njihova tela po smrti preneta su u Carigrad, iz Carigrada u Milano, a iz Milana u Keln. Moglo bi se još dodati, da su ova trojica mudraca bili predstavnici tri glavne pace ljudske, koje su proizašle od Nojevih sinova: Sima, Hama i Jafeta. Persijanac je predstavljao Jafetite, Arabljanin Semite a Misirac Hamite. Tako da se može reći: kroz njih trojicu ceo rod ljudski poklonio se vaploćenom Gospodu i Bogu našemu.

SOZERCANjE

Da sozercavam krasotu duše Presvete Bogorodice i to:
1. kako duša njena beše svetla i neporočna,
2. kako duša njena beše ispunjena tišinom od vere i nade u Boga,
3. kako duša njena beše ispunjena blagouhanim mirisom od molitava.

BESEDA o rođenju Gospoda Sina Božijeg

Izađoh od oca i dođoh na svijet (Jov. 16,28)

Sin Božiji jedinorodni, braćo, rođen u večnosti od Oca bez matere, rodi se u vremenu od matere bez oca. Ono prvo rođenje nedokučena je tajna Svete Trojice u večnosti, ovo drugo nedokučena je tajna sile i čovekoljublja Božijeg u vremenu. Najveća tajna u vremenu odgovara najvećoj tajni u večnosti. Ne ulazeći s malenom svećom našega razuma u ovu najveću tajnu, zadovoljimo se, braćo, saznanjem, da je naše spasenje poteklo ne od čoveka i ne od zemlje nego od najviših visina božanskoga nevidljivog sveta. Tolika je milost Božija i toliko je dostojanstvo čovekovo, da je sam Bog Sin spustio se iz večnosti u vreme, s neba na zemlju, s prestola slave u pećinu ovčarsku, samo da ljude spase, od greha očisti, i u Raj povrati. Izađoh od oca, gde imadoh sve, i dođoh na svet, koji mi ne može ništa dati. U pećini se rodi Gospod, da pokaže, da je ceo svet jedna tamna pećina, koju samo On jedini može osvetliti. U Vitlejemu se rodi Gospod – a Vitlejem znači dom hleba- da pokaže, da je On jedini hleb života, dostojan pravih ljudi.

O Gospode Isuse, prevečni Sine Boga Živoga, i Sine Deve Marije, osvetli nas i nahrani nas Tobom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.