Pravoslavlje i savremena medicina – spoj vere pacijenta vernika i lekara

Može li pravoslavlje i vera pacijenta koji je pravoslavni vernik da pomognu lekaru u lečenju. Da li savremena medicina ide sa verom

 

 

Lekar leči a Bog isceljuje.

Pravoslavlje i savremena medicina - spoj vere pacijenta vernika i lekara

Sve je od Boga dato čoveku, pa i bolest. Nije Božija volja da bude čovek bolestan, već je to posledica greha koje je čovek za života skupio. Bolest je manifestacija greha. Zašto se bolest dešava čoveku u takvom obliku i na takvom mestu, nama nije dokučivo umom. Zašto se čovek našao u situaciji da se razboli, postoje logična, prirodna objašnjenja ali i ona duhovna.

Gospod nas je od početka stvorio zdravima, naš praotac Adam je bio zdrav. Njegovim grehovnim padom i udaljavanjem od Božijih zapovesti, bolest je ušla u naše telo i duh. Bolest duše i bolest tela su jedno. Naš je zadatak da verom u Gospoda povratimo to naše zdravo stanje, pre svega duše, da se pokajanjem i pričešćem očistimo od greha. Zato je nekada bolest čistilište naše duše koja nas vodi do smirenoumlja.

Pravoslavlje poštuje medicinu. Ona je od Gospoda kao što je sve dobro na korist čoveku od Boga. Pravoslavlje i medicina su prirodan spoj, dokle god je medicina bogougodna i moralna, dokle god medicina ne narušava moral i Božije zapovesti. Tada je medicina sredstvo ljudskog zdravlja. Ono što pravoslavlje smatra za greh medicine su: namerno izazvani abortusi, jer je to čedomorstvo, ubijanje teških pacijenata iz milosrdja – eutanazija, nedozvoljeni i nesavesni eksperimenti na ljudima, davanje droge pacijentima, surogat materinstvo – radjanje bebe za druge roditelje, korišćenje ljudskih organa za kozmetiku i lekove, i tako redom.

Pravoslavni vernik bolest vidi kao Božije upozorenje, kao platu za naš grešni život, ali i kao smer za iskupljenje. Zato pravoslavni vernik sa mnogo više mira pristupa svojim bolestima, čak i kada su fatalne, kada im je loša prognoza.

Lekar gleda telo pacijenta i leči pacijenta lekovima i terapijama. Kada lekar u pacijentu bude gledao duh, lečiće i dublje simptome bolesti, kao što nas sveštenik leči duhovno, leči našu dušu. Sveštenik Svetim tajnama utvrdjuje našu veru, a gde je vera, tu je i pola isceljenja, kaže poslovica i narodna mudrost.

Pogledajte jedan zanimljiv dokumentarni film Bog ima zadnju reč na temu Pravoslavlje i savremena medicina. Vreme je da naša zemlja i naši ljudi u medicini potraže veru i u veri istinsku medicinu.

 

Bog ima zadnju reč

httpv://www.youtube.com/watch?v=xlv7YUCnizY