.

Šta je kontraceptivna pilula – da li deluje pouzdano za zaštitu od trudnoće

Da li je kontraceptivna pilula dovoljna zaštita od trudnoće. Kako deluje i šta sve treba znati o kontraceptivnim pilulama. Hormonski poremećaji i mitovi da pilula goji, izaziva maljavost, rak

 

Šta je kontraceptivna pilula - kako i da li deluje pouzdano za zaštitu od trudnoće

Kontraceptivna pilula je medicinsko sredstvo zaštite od neželjene trudnoće za žene. Krajem 60-ih godina prošlog veka, revolucija u vidu oralne hormonske kontracepcije, poznatije kao kontraceptivna pilula, podelila je pripadnice lepšeg dela čovečanstva. Dok je za neke pilula bila simbol seksualnosti i slobodnog izbora, druge su smatrale da je to “protivprirodno, amoralno sredstvo koje oštećuje plodnost”.

U međuvremenu se mnogo toga promenilo – žene su se polako izborile za potpunu ravnopravnost polova, svet je postao prijemčiviji za nove ideje, a tradicionalni obrasci ponašanja sve više se prilagođavaju savremenom tempu života. Jedno je ipak sigurno, iako je kontraceptivna pilula najviše usavršavan lek od svog nastanka do danas i pruža ženi efikasnu zaštitu od neželjene trudnoće, a osim toga ima i odlične rezultate u regulisanju neurednih ciklusa, PMS-a i leči akne, zablude i mitovi o njoj opstaju i u velikoj meri utiču na odluku o njenoj (ne)upotrebi.

Američka organizacija za planiranje porodice Planned Parenthood Organization of America navodi sedam najčešćih zabluda o hormonskim oralnim kontraceptivnim sredstvima. Kontraceptivna pilula i mitovi o njoj.

Mit br. 1 

Kontraceptivna pilula ne pruža potpunu zaštitu od trudnoće

Istina: Ako se kontraceptivna pilula uzima korektno i konstantno, svega jedna od 100 žena ostaće trudna. Upotreba kontraceptivnih tableta vrlo je jednostavna. Ako se radi o samom početku (prvoj kutiji), prva kontraceptivna pilula pije se prvog dana menstrualnog ciklusa. Treba izabrati tabletu označenu danom u nedelji koji odgovara danu u kojem se počinje uzimanje kontraceptivnih pilula (recima, tog dana je sreda – pronaći tabletu označenu sa “sr”). Ukoliko prati strelice, žena će uvek znati da li je tog dana popila tabletu.

Kontraceptivne pilule se uzimaju 21 dan, uvek u približno isto vreme (to može biti ujutro ili uveče). Potom sledi pauza od 7 dana, posle čega se (8. dana) počinje sa sledećom kutijom (više nema vezivanja za prvi dan menstrualnog ciklusa, već se samo prati ritam: 21 dan se uzimaju, 7 dana se ne uzimaju). Postoji i režim uzimanja tableta 24 + 4 (tbl. Yaz) gdse se ne prave pauze između kutija tableta. Ukoliko je pacijentkinja pravilno informisana, postoje i načini da se “premoste” eventualne greške, odnosno propuštene tablete. Zbog toga je uvek korisno sačuvati uputstvo za upotrebu za kontraceptivne pilule a ako to nije slučaj – treba se obratiti lekaru.

Mit br. 2

Svakih 9 meseci treba praviti pauzu u uzimanju kontraceptivnih pilula

Istina: Ne postoji medicinski razlog za pauzu u uzimanju oralnih kontraceptiva jer to može da dovede do neželjene trudnoće. Prestanak, odnosno ponovni početak uzimanja kontraceptivnih tableta zahteva ponovnu adaptaciju, a pauze umanjuju pozitivne efekte oralne hormonske kontracepcije.

Mit br. 3

Žene se naglo ugoje ako uzimaju kontraceptivne pilule

Istina: Kod nekih žena se tokom uzimanja kontraceptivnih tableta telesna težina povećava, a kod nekih se, pak – smanjuje.

Pre svega, treba imati u vidu da se, ukoliko se unosi isti broj kalorija, s godinama prirodno “dobija u težini”. Estrogena komponenta kontraceptivnih pilula može da uzrokuje privremeni efekat zadržavanja tečnosti koji koji deluju kao otečenost ili dodavanje u težini.

Zahvaljujući inovacijama farmaceutske industrije, proizvedena je kontraceptivna pilula (u našoj zemlji registrovana pod imenom “Yasmin” i “Yaz”)) koja osim što pruža efikasnu kontracepciju, ima i pozitivan uticaj na kvalitet kože i kose, a eliminiše i “višak” tečnosti iz organizma.

Mit br. 4

Uzimanje hormonskih kontraceptiva i kontraceptivna pilula izaziva rak

Istina: Uzimanje hormonskih kontraceptivnih pilula ima zaštitni efekat u odnosu na karcinom jajnika i endometrijuma. Istraživanja su pokazala da hormonska kontracepcija štiti od karcinoma jajnika i endometrijuma. Takođe, većina eksperata smatra da njihovo uzimanje ne povećava rizik od nastanka karcinoma dojke. Tvrdnje da hormonska kontracepcija i kontraceptivna pilula može da prozrokuje karcinom jetre ili grlića materice, nisu dokazane dosadašnjim kontrolisanim kliničkim zapažanjima.

Mit br. 5

Uzimanje kontraceptivnih tableta može da uzrokuje infarkt, moždani udar i nastanak tromba

Istina: Ne postoji povećanje rizika od infarkta miokarda i moždanog udara kod žena koje uzimaju kontraceptive a koje ne puše. Kada je reč o nastanku tromboze, postoji neznatno povećanje rizika – od 5 do 20 na 100.000 žena godišnje.

Mit br. 6

Kontraceptivne pilule mogu da prouzrokuju oštećenje ploda ukoliko žena zatrudni tokom uzimanja pilule

Istina: Kontraceptivna pilula ne prouzrokuje oštećenje ploda, niti na bilo koji način utiče na zdravlje budućeg deteta, čak i ako žena zatrudni tokom njihovog uzimanja, što je potvrđeno brojnim istraživanjima i kliničkim zapažanjima.

Prilikom razmatranja ovih zabluda o uzimanju kontraceptivnih tableta, treba istaći i još jedno vrlo rasprostranjeno pogrešno uverenje – da žene koje koriste hormonsku kontracepciju postaju izrazito maljave. Takvo mišljenje rašireno je i duboko ukorenjeno u našoj sredini, iako pojedini oralni kontraceptivi imaju čak i suprotno antiandrogino dejstvo, pa se preporučuju u terapiji u slučaju pojačane maljavosti kod žena.

Poreklo ovih zabluda potiče iz pogrešno protumačenih neželjenih efekata jer se ne uzima u obzir činjenica da samo mali broj žena zaista doživi te negativne efekte. Neke zablude bazirane su na iskustvu pripadnica lepšeg pola koje su uzimale hormonske kontraceptive ranije generacije, sa visokom dozom estrogena i gestagena.

Brojni eksperti smatraju da se znatno više informacija daje o negativnim efektima, odnosno riziku od uzimanja oralnih kontraceptiva, nego o njihovim pozitivnim stranama. Kontraceptivna pilula je vrlo bezbedan preparat.

Kod negativnih pojava obično se radi o ženama koje su imale druga oboljenja i kojima se upotreba hormonske kontracepcije inače ne preporučuje s obzirom na povećani rizik. Stoga je neophodno potpuno se upoznati sa rizicima ali i o pozitivnim stranama ove metode, da bi potencijalna korisnica mogla da donese racionalnu odluku o njihovoj primeni.

 

Više informacija, pregledi, terapije i stručni saveti Ginekološka ordinacija Dr Veber