NIKOLA TESLA MEMORIAL

Specijalno izdanje za Tesla Memorial dan časopisa Kroz prostor i vreme – Tesla uvek aktuelan

 

Specijal Kroz prostor i vreme Tesla uvek aktuelan za Tesla Memorial dan

Sa čvrstim uverenjem da Nikola Tesla nije samo genijalni pronalazač i istraživač zaslužan za mnoge blagodeti ove civilizacije nego i Naučnik Budućnosti „Čije vreme tek dolazi!“,

„Medjunarodni centar za istraživanje nasledja Nikole Tesle“ (www.teslaheritage.com), 7. januara 2014.g., uz obeležavanje prve godišnjice rada, ukazao je počast našem Naučnom Velikanu uz prigodne govore i poseban „Teslijanski“ (snimak) govor F.H. La Guardie „iz varnice“ Teslinog transformatora …

https://www.youtube.com/watch?v=UvVxGd_RWqk&feature=youtube_gdata_player

Redakcija časopisa Kroz Prostor i Vreme 4. januara 2014. u Domu sindikata održala je promociju specijalnog izdanja časopisa KROZ PROSTOR VREME: Tesla uvek aktuelan posvećen svetskom geniju, Naučniku Budućnosti, Nikoli Tesli.

Časopis Kroz prostor i vreme možete naručiti na tel. +381 11 337 45 01, mob. +381 63 1133 536.

Iskrenim poštovaocima Teslinog dela posebno preporučujem najnoviji tekst: Kvantna nelokalnost Teslinih talasa: http://kpv.rs/?p=2987#more-2987  koji ima za cilj da ukaže na sasvim nespornu saglasnost koncepcija Nikole Tesle i njegovih eksperimentalnih rezultata sa onima do kojih su došli i drugi, savremeni istraživači, potpuno nezavisno, geografski i istorijski potpuno nepovezani, što ukazuje na moguću, i vrlo verovatnu istinitost svih njihovih razmišljanja, reči i poruka.

U tekstu su dati vrlo čvrsti argumenti kojima se značajno Re-afirmiše delo Nikole Tesle ukazivanjem na činjenicu da je koncepcija «prostornog toka» N.A. Kozyreva srodna strukturi Teslinih Ne-Hertzijanskih talasa. Istraživanja S.M. Korotaeva, potvrđujući koncepcije “prostornog protoka”, mogućnost trenutnog prenosa signala i njihov transfer talasima ne-elektromagnetne prirode – zapravo afirmišu ideje Nikole Tesle o luminoferoznom etru, Radijantnoj energiji Sunca, njegovim “Ne-Hercijanskim talasima” i nadsvetlosnim brzinama …

Šta više, ovim radom je pokazano da su koncepcija «Mikroleptonskih polja» dr. A.F. Ohatrina, «prostornog protoka» dr. Nikolaja Kozyreva i Nehertzijanski talasi «luminoferoznog etra» Nikole Tesle i «Teslini Talasi» Modela KGE – toliko «isprepletene» da im se svojstva, osobine i parametri koji ih karakterišu – gotovo ne razlikuju. Mene, kao autora Modela Kvantiranih gustina energije, posebno raduje saglasnost vrednosti predefinisanih Modelom i niza parametara dobijenih eksperimentalnim merenjima više savremenih istraživača, što direktno potvrđuje ostvarivost SVIH Teslinih ideja, koliko god one bile kontroverzne sa aspekta klasične nauke, čineći ga istinskim Naučnikom budućnosti!

 

ING Goran Marjanovic

Medjunarodni Centar za istrazivanje nasledja NIKOLE TESLE, Beograd