.

Zabranjeni grad u Pekingu i njegove carske palate

Peking i carske palate kineskih dinastija u kojima je živeo kineski car su velelepan kompleks nazvan Zabranjeni grad

 

Zabranjeni grad (kineski 紫禁城 – Cidžingčang, ljubičasti Zabranjeni grad) ili muzej GuGong- kineski 故宫 – Carska palata, nalazi se u centru Pekinga. Cagrađen je između 1406. i 1420. za vreme dinastije Ming. Izgrađen je i završen tokom vladavine cara Jongle 1422 godine.

Zabranjeni grad u Pekingu i carske palate kineskih dinastija Peking ulaz u kompleks

Palata Vrhovne harmonije Zabranjenog grada u Pekingu

Car Jongle je kinesku prestonicu pomerio iz Nandžinga (Južna prestonica) u Pekingu (Severna prestonica) Razlog je bio taj da je Peking ležao bliže životnom prostoru Mongola odakle je dolazila i najveća pretnja njegovoj vladavini a time je mogao bolje kontrolisati ovu opasnost. 2. februara, 1421, Zabranjeni grad je inagurisan kao centar moći. Bio je carski dom za 24 carske Ming (1368-1644) i Ćing (1644-1911) dinastije.

Sa svojih tronova u Zabranjenom Gradu, oni su upravljali zemljom držeći sudske sednica sa svojim ministrima, izdavali carske edikte i pokretali vojne ekspedicije. Tu su živeli i vladali do revolucije 1911 godine. Nakon republičke revolucije 1911 god. najmlađi i poslednji car iz dinastije Ćing, tada još dete, abdicirao je naredne godine. Ali njemu, njegovoj porodici i celoj njihovoj sviti bilo je dozvoljeno da ostanu u svojim palatama.

Oni su konačno proterani od republičkih trupa 1924.

Zabranjeni grad u Pekingu i carske palate kineskih dinastija Mapa Zabranjenog grada

Običnom stanovništvu ali čak i nepozvanim plemićima nije bio dozvoljen pristup y svete odaje – što objašnjava ime Zabranjenog grada. Zabranjeni grad se nalazi na severnom kraju trga Tjenanmen. Godine 1987, UNESKO ga je proglasio za kulturnu baštinu.

Zabranjeni grad uopšte nije istinit grad već kompleks carskih palata iz kojih su kineski carevi vladali vekovima imperijom. Zabranjeni grad je remek delo kineske arhitekture. Njegov položaj odgovara pogledu na svet carskih vladara: približno je pravougaonog oblika ose usmerene severo–južno sa Zabranjenim gradom u sredini kao carskim simbolom moći. U njemu su se između ostalog nalazile palate vladara. Krovovi većine glavnih zgrada su delimično pokriveni glaziranim crepovima pozlaćenim žutom bojom, bojom simbola kineskog cara. Oni imaju izuzetno više detalja, i više figura zmajeva. Carske zgrade imaju žute krovove, a krovovi hramova su plavi.

Nijedna zgrada u Pekingu nije smela premašiti u visini Zabranjeni grad.

Ceo kompleks ima površinu od 720.000 kvadratnih metara i zgrade površine od 150.000 kvadratnih metara. Na predelu se nalaze i mnogobrojne palate sa 890 paviljona sa 9.999 ½ soba. Polovina sobe je bila simbolična. Prema legendi, samo nebo može imati palatu sa 10.000 soba, pa su se „Sinovi Neba, kako su nazivani carevi“ morali zadovoljiti sa 9.999 ½.

Cidžingčang (ljubičasti grad) je podeljen na unutrašnji (Neiting) i spoljašnji (Vaičao) dvor. Spoljni dvor se nalazi na jugu i bio je zvanično područje. Odavde se je vladalo iz velikih dvorana poput Hale Srednje harmonije (Džong he Dian) i Hale Očuvanja harmonije (Bao he Dian) Rezbarene mermerne balustrade i glazirani crepovi svedoče visok standard zanatstva. Zidovi Zabranjenog grada su visoki 10 metara i dugi 3.428 metara, a okružen je 3.800 metara dugim, 52 metara širokim i 6 metara dubokim vodom ispunjenim jarkom.

U prvom planu se vidi kapija „Tjenanmen“ koja je u nerazdvojivom kontekstu sa kraljevskom rezidencijom. Veoma često su ova vrata ukrašena sloganima i likovima komunističkih lidera.

Kako se ne bi pokvarila atmosfera carskog grada na mnogim slikama namerno je izostavljena kapija Tjenamena jer su javne građevine postale zaštitni znak komunističke Kine.

Južno-severni stražarni toranj u Zabranjenom gradu. Pogled iz parka Džong San/ Slika sa sajta:kinabaloo.comU svakom nebeskom pravcu se nalazi jedna velika kapija sa kulom a na uglovima sva četiri zida po jedna kula >>>

Glavni ulaz je „Meridijanska kapija“ (Vumen) ili kapija „Pet-Feniksa“

Trg između Meridijanske kapije i kapije Vrhovne Harmonije.Slika sa sajta www.chineseculture.about.com

Trg između Meridijanske kapije i kapije Vrhovne Harmonije. Slika sa sajta www.chineseculture.about.comOvo je trg između Meridijan kapije i kapije Vrhovne Harmonije.

Pred važnim ceremonijama su se čuvari časti postrojavali na ovom trgu. (najveći trg u dvorskom kompleksu)

Pet mostova predstavljaju pet konfučijanskih vrlina: humanost, osećanje dužnosti, mudrost, pouzdanost i obredne čistote.

Hala Vrhovne harmonije Zabranjenog grada u Pekingu. Slika sa sajta chineseculture.about.com„Kapija Vrhovne Harmonije“ je kao i mnoge druge kapije čuvana od dva bronzana lava koji simbolišu snagu carske vlasti i vodi ka „Hali Vrhovne Harmonije“ (Tai he Dian).

Hala Vrhovne harmonije Zabranjenog grada u Pekingu. Dvorana Vrhovne Harmonije je najveća hala u Zabranjenom gradu. Ova hala je sagrađena 1420 god. Visoka je 35 metara, duga 2.400 m² a podržavaju je 24 stuba. Zmajev presto se nalazi u centru odaje. Nad prestolom stražare dva slona, koji simbolizuju mir.

Hala je korišćena za ustoličenje novog cara, za proslavu pri rođenju novog vladara, kao i proslavi nove godine i zimskog stolsticija, najava kandidata koji su položili carski državni ispit, odnosno imenovanja generala, kada je neminovno predstojao novi ratni pohod.

Tu su se dakle održavale najvažnije carske ceremonije: krunisanja, venčanja i dodeljivanje zvanja višim zvaničnicima. Ona se nalazi na vrhu terasa od tri nivoa.

U unutrašnjem dvoru Neitingu koji se sastojao od tri dvorca Palate Nebeske čistoće (Čuenčigong), Hala kontakta između Neba i Zemlje (Ćiaotaidien) i Palata Zemaljskog mira (Kuannjingong) živele su carske porodice i pratnja: stotine dvorskih dama i evnuha. Severno od palate zemaljskog mira se nalazi carski vrt.

Dvorana nebeske čistoće.

Dvorana nebeske čistoće.Slika sa sajta:chineseculture.about.com

Prednja komora dvorca Nebeske čistote, gde je car prisustvovao državnim poslovima gotovo svakodnevno.

Natpis nad tronom kao poruka cara“Sina Neba“  „Pravedno i časno“

Dvorana Unije i Mira.

Dvorana Unije i Mira. Slika sa sajta chineseculture.about.com
Leži između Palate Hebeske čistote i sale Zemaljskog mira. Korišćena je za čuvanje 25 carckih pečata od žada.  Predstavljajući carsku vlast oni su smešteni  u zlatnim kutijama obloženim žutom svilom.

Pored toga, bilo je mnogo drugih palata, paviljona i malih trgova sa odajama za carice, carske konkubine i za samog cara u vreme kada je postio (Palata za post) i kada je hteo da se povuče i bude sam (Palata kultiviranja emocija)

Šest zapadnih palata su simetrične sa šest istočnih palata.

„Kapija Božanskih vojnih talenta“ (Šenvumen) je najsevernija kapija cele carske palate. Tu se nekada nalazio u gornjem delu na unutrašnjim vratima jedan doboš i zvono koja su stanovnicima palate najavljivali vreme.

Carska palata Zabranjenog grada je pretvorena u muzej 1950 godine. Zabranjeni grad je jedan od najvećih i najbolje očuvanih dvorska kompleksa u svetu. U muzeju se nalaze preko milion retkih i vrednih predmeta.

Detalji ukrasnih murala,skulptura i filigramskog rada na zgradama Zabranjenog grada u Pekingu

Dekorativne ploče sa zida palata zabranjenog grada u Pekingu

 Декоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у ПекингуДекоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у Пекингу
Декоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у Пекингу Декоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у ПекингуДекоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у Пекингу
Декоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у Пекингу Декоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у ПекингуДекоративна плоча на зиду једне од палата забрањеног града у Пекингу
Декоративне плочице у једној од палата Забрањеног града Свод плафона
Раскошна декорација вратаДекор на вратима
Скулптура лава испред Дворане Врховне хармоније у Забрањеном граду

Preneseno sa sajta: http://www.biserdobisera.net/