Ekološki incident u Turiji – teče nafta u Vojvodini po njivama i zagadjuje

I bez Arapa se pojavila nafta u Vojvodini, ali ovaj put kao ekološki incident. Izlivanje nafte i naftne mrlje na njivama u Turiji

 

 

Ekološki incident u Turiji

Ekološki incident u Turiji - teče nafta u Vojvodini i bez arapa njiva

Naftna mrlja na sred njive, da li je reč o pucanju cevi, ili je nešto drugo u ovom trenutku neizvesno. Očekuje se intervencija nadležnih…


Ovako je od subote na njivi Uroša Zeremskog u blizini salaša, tu nadomak Turije. O ovome nas je obavestio Jovica Ćurčić, koji nam je poslao fotografije, koje prilično upozoravajuće deluju, jer ukoliko se nešto urgentno ne učini, može da dođe do požara, obiljniijeg zagađenja zemljišta, ispiranja nafte usled padavina i daljeg izlivanja. 

– Lepo vreme je pored, maslačaka, belih rada i muva, izmamilo i nas napolje, te smo rešili da prošetamo porodično do našeg salaša, priča Jovica Ćurčić, jedan od svedoka događaja.– Put do njega je vodio pored dva susedna. Prolazeći pored prvog, primetili smo na pripadajućoj njivi – naftnu mrlju. U prvi mah smo pomislili da se neki nesavesni vozač NIS-a odvažio i na tom mestu „očistio“ kamion ili kontejner, međutim, nismo videli nikakve tragove vozila. Nikakvih tragova nije bilo. Tada smo na uzvišenom delu makro „vulkana“, ugledali balončiće i izlivanje crne tečnosti. Nismo bili sigurni da li je topla, nije se isparavala, ali je oticala i dalje se stvrdnjavala u veoma gustu masu. 

O čemu se radi možemo samo da nagađamo, ali najverovatnije reč je o pucanju naftovoda, odnosno cevi koja spaja bušotinu sa stanicom. Moguće da je zemlja oko cevi „kontaminirana“ i da je usled zasićenja nafta izbila na površinu.  Ovo je poziv nadležnim institucijama, da što pre odreaguju i izvrše sanaciju pomenutog zemljišta, radi sprečavanja zagađenja kako zemljišta tako i vodotokova (podzemnih voda), usled daljeg izlivanja ili ispiranja nafte padavinama, kao i eventualnog izbijanja požara. – Pošto se prvi put (a nadamo se i poslednji) srećemo sa ovim problemom, lično, ne znamo koga treba alarmirati u ovakvoj situaciji ali smatramo da je ista, urgentna. Verujemo da će Srbobran.net prvi odigrati svoju ulogu u spašavanju, i poboljšanju ukupne ekološke slike naše opštine, napisao je Ćurčić u svom pismu koje smo dobili. 

Ruža Helać – predsednica
mobile: +381.64.1258218
email: [email protected] 
site: www.vojvodjanskazelenainicijativa.org.rs