Kineska mudrost – drevna koliko Čovečanstvo!

FENG ŠUI – UREĐENJE KUĆE ILI STANA…

Feng Šui … za Vašu dobrobit i sreću!… Vas i Vaše porodice!…

 

Feng šui je drevna kineska tehnika uređenja prostora kojom se čovek usklađuje s okolinom. Cilj tog prilagođavanja je da se postigne harmonija i ravnoteža s okruženjem. U osnovi je najvažnije pravilno postaviti kuću, rasporediti prostorije i razmestiti nameštaj. Sve to će doprineti da se iskoriste metafizičke kosmičke sile oličene u ČIJU – kosmičkom dahu. To drevno znanje, pomoći će da se iz okruženja prizove sreća. Ako ima dovoljno čija i, ukoliko se nesmetano i sporo kreće, to je dobro, feng šui će dati povoljan rezultat.

Nismo svi iste sreće…

FENG ŠUI - UREĐENJE KUĆE ILI STANA...

Svako od nas nije podjednako srećan, niti nas sreća prati, isto. Stoga, ukoliko niste bogataš, onda vas ni feng šui neće pretvoriti u milionera, ali će vam umnogom olakšati život. Da biste aktivirali sreću, morate se odrediti prema nečem u životu i dozvoliti svakom da radi ono što mu najviše leži i što mu je posao. Svako od nas zna mnoge poslove, ali jedan mu najbolje „ide“. Zato se i vi opredelite i odredite prema nečem i pustite druge da „vojuju svoju bitku“. A vi vašu dostignutu sreću nemojte kriti, a, ako možete, pomozite – i vi – drugom. Ne bojte se, vaša sreća je samo vaša i niko vam je ne može uzeti, ali je lepo kad oko sebe imate srećne ljude, pogotovu ako ste tom vi zaslužni. Zato, uvek, kad možete, pomozite, drugom u prizivanju njegove sreće.

Postoje razne tehnike kako se uređuje prostor, ali je najtačnija pomoću kompasa. Ali, prvo, najvažniju stvar u feng šuiju – kad obrađujete neki deo, sektor ili element, nikad ga ne sagledavajte samog za sebe, već UVEK u odnosu na nešto drugo. Jer ništa nije toliko dobro ili loše samo za sebe, nego u odnosu ne nešto drugo…

Neko može postaviti pitanje opasnosti primene feng šuija. Ne, nema nikakve opasnosti. Ne može se naneti nikakvo zlo nikom kad se priziva sreća. Ali ako ne budete poštovali principe na kojima se zasniva šeng šui, tad, jednostavno neće biti nikakvih efekata, tj., rezultata. Inače, najviše grešaka se počini zbog subjektivnog osećaja za prostor.

Sreća je svud oko nas, a da li ćemo uspeti da doprinesemo harmoniji s okruženjem, olakšati i uneti srećne okolnosti u naš život, zavisi, isključivo, od prethodne procene procenitelja (nas). Da ne bi došlo do greške, mora se imati osećaj i iskustvo i „zdravorazumski“ da se postavlja u odnosu na problem, a sve to govori da svako od nas može tim da se bavi. Ukoliko se ne napravi velika greška u proceni, uvek feng šui donese neki boljitak, ali moramo biti veoma pažljivi u procenama i donošenju odluka, rešenja, mera.

Primeri

Kakave mere? Mere usklađivanja i kompenzacije s ciljem aktiviranja i obezbeđivanja pozitivne energije čija. Ali zapamtite i ovo da feng šui ne može 100 % da reši sve probleme. Primenom feng šuija, do promena dolazi vrlo brzo, ali postupno – nikad odjedanput. I nikad ne činite ništa što bi drugom nanelo štetu – jer to, uopšte – nije feng šui.

Feng šui nije pusto ostrvo, pa stanje i situacija u okruženju se reflektuje i na vas, čak i s udaljenosti od jedan kilometar. Svi objekti koji emituju ubistveni dah, uništavaju tu preko potrebnu harmoniju s okruženjem. Tad, jedino što možemo izvući je „nerešen reziltat“, tj., kompenazacija takve situacije. To je najočitije kad su vam ulazna vrata naspram neke velike zgrade ili objekta ili ste u blizini groblja, bolnice, policijske stanice…

Odredite strane sveta vašeg stana ili kuće pa se držite preporuka

Orijentišite se pomoću kompasa, pošto nacrtate plan vaše kuće ili stana… ili nek vam neko u ovom pomogne. Važno je da znate kako vam se kuća ili stan odnose prema stranama sveta. Od tog zavisi kako ćete organizovati život, čem ćete dati dužnu prednost, na šta ćete obraćati potrebnu pažnju. Nije teško, ubrzo ćete savladati ove preporuke i bez problema sve rasporeiti prema vašim potrebama i situaciji…

Osobine strana sveta

JUG – utiče na reputaciju i popularnost stanara!…

JUGOISTOK – predstavlja novčanu sreću; ako taj deo nedostaje, prihodi se smanjuju!…

ISTOK – utiče na sreću u odnosu na zdravlje!…

SEVEROISTOK – utiče na sreću u učenju!…

JUGOZAPAD – odnosi se na brak i ljubavne veze a naziva se majčinski ugao!…

ZAPADNI UGAO – odnosi se na sreću dece!…

SEVEROZAPADNI DEO – naziva se očinski ugao i odnosi se na pomoć važnih ljudi!…

 

Izvor: http://www.astrozmaj.com

Priredio: V. V. M.

oOOo