Ko je kreirao logo lista Politika – ko je misteriozni Rus

Rasprava na relaciji Davorin Ribnikar – Matija Bećković o tome ko je kreirao logo lista Politika. Da li je to neki misteriozni Rus ili …

 

U „Politici“ od 14. februara 2014, u rubrici „Među nama“, potomak osnivača „Politike“ objavljuje zanimljivo reagovanje na tekst Matije Bećkovića u jubilarnom broju lista „Politika“…

 

Tekst (Ribnikarev) glasi:

 

TRADICIJA „POLITIKE“ I MISTERIOZAN RUS

 

Grob Vladislava Ribnikara osnivača dnevnog lista Politika

Kao direktan potomak osnivača „Politike“, dužan sam da reagujem na jednu netačnost u tekstu „NIJE ODUSTAJALA DA BUDE NOVINA“ Matije Bećkovića u jubilarnom broju lista „Politika“. Bećković, između ostalog, piše:

„U najuspelije izume srpske heraldike, s pravom se ubraja zaglavlje „Politike“. Ne zna se ko je autor, a zna se da je, to, bio neki Rus, emigrant čije ime ne bismo smeli zaboraviti.“

Ovakvo Bećkovićevo „otkriće“ može da zainteresuje neobaveštenog dobronamernog čitaoca navodeći ga na pogrešan zaključak.

Bećković veoma dobro poznaje situaciju u „Politikinoj “ kući i listu. Svojevremeno, obojica smo bili članovi Upravnog odbora „Politike“ AD.

Obrađeni, pojedinačno, ručno, u drvetu, osam slova imena „POLITIKA“ čiji tip dotle nije bio poznat u grafici, izvorno su autorsko delo Vladislava F. Ribnikara. On je vlasnik tih slova kao i novina „Politika“ koju je osnovao daleke 1904.

Idejna koncepcija „glave lista“ zaokružena je konačnim izborom sadržine pravougaonika s imenima četiri Ribnikara, smeštenom u desni ugao prve stranice „Politike“, posle smrti mog oca Vladislava Sl. Ribnikara 1. 12. 1955.

U Višem sudu, u Beogradu, nalazi se Ugovor P-41/1997. koji je „Politika“ AD potpisala s porodicom Ribnikar.

U članu 2. tog ugovora piše da su Ribnikari jedini zakonski naslednici nosilaca intelektualnih prava u okviru kojih je idejna koncepcija glave lista „Politika“.

Član 4. potvrđuje „da je list ‘Politika’ u kontinuitetu nastavio da koristi koncepciju glave lista kao originalnu duhovnu tvorevinu osnivača, dok član 10. glasi da se „Politika“ obavezuje da idejnu koncepciju glave lista neće menjati. Nažalost, idejna koncepcija lista, grubo je narušena na Dan „Politike“, 25. januara 2007. Treće slovo „L“ u imenu lista „Politika“ ne odgovara autorskom delu osnivača i vlasnika – Vladislava F. Ribnikara.

S naslovne strane lista „Politika“, iz desnog ugla, izbačen je pravougaonik s imenima četiri Ribnikara. Ovu samovoljnu odluku, doneo je i sproveo tadašnji generalni direktor Srđan Janićijević, inače, zet Matije Bećkovića.

Dakle, pre 110 godina vlasnik, osnivač i direktor novog dnevnog lista, lično je kreirao izgled slova budućeg imena lista, s jasnom namerom da „Politiku“ već na prvi pogled učini prepoznatljivom i suštinski različitom u odnosu na ostalu štampu tog vremena. Takva vizionarska procena Vladislava F. Ribnikara značaja ugleda glave lista, doprinela je rađanju i građenju svojevrsnog prepoznatljivog „Politikinog“ identiteta.

Kako se u sve ovo uklapa Bećkovićeva priča o misterioznom ruskom emigrantu?

 

Davorin Darko Ribnikar, novinar, Beograd“

 

 

Ko je misteriozan Rus?

 

Na kog je mišljeno, bilo bi zanimljivo saznati. A zanimljivo je i to, samo po sebi: ako se, već, iznela takva ideja, zašto tad nije pomenuto njegovo ime?!

„Misteriozan Rus“(!)… Zašto „misteriozan“?!… U kom smislu?!… I kako, to „čije ime ne bismo smeli zaboraviti“ – a ime mu se prećutkuje i obavija misterijom?!

Ovako, čitaocima, naročito mnogobrojnim vernim čitaocima „Politke“, ostaje uskraćen odgovor…

Ako je gospodin Davorin Darko Ribnikar u pravu, treba mu odati punu zahvalnost što ovo nije prošlo neopaženo kao što mnoge slične stvari prolaze u našem društvu, i ne od juče…

 

Uporedite, razlika je jasna!… Uporedite slovo „L“, sad…

Politika on line logo

Sadašnji izgled zaglavlja „Politike“, treće slovo „L“ je drukčije nego u originalu.

Ko je, to, prepravio?!…

 

…i isto, to, slovo „L“ u originalu!… Ko se drznuo da promeni Ribnikarevo slovo?!…

Ko je napravio logo lista Politika - misteriozni Rus

Naslovna strana „Politike” od 9. avgusta 1929. godine, npr.,

i originalno slovo „L“ kako ga je Ribnikar osmislio.

 

Ima razlike!

 

Izvor: „Politika“, Internet

Priredio: V. V. M.

oOOo