Akatist Presvetoj Bogorodici Pećkoj – Bogorodica Pećka i Ipekska

Čudotvorna ikona Bogorodica Pećka je velika srpska ali i ruska svetinja i blagodet celog pravoslavnog naroda. Ona spaja Krim i Kosovo. Akatist Presvetoj Bogorodici Pećkoj

 

Akatist Presvetoj Bogorodici Pećkoj - Bogorodica Pećka i Ipekska

Čudotvorna ikona Bogorodica Pećka – Ipekska. Povest ove čudotvorne ikone je veoma zanimljiva. Nju je po predanju slikao sveti apostol i jevanđelist Luka, u Getsimaniji kraj groba Presvete Bogorodice, 48. godine. U Carigrad ju je 460. preneo vizantijski car Lav Mudri, tu je boravila u hramu Majke Božje sve do 898. kada je poslata u Herson, na Krim. Nju je tamo dočekao sam ruski knez, sveti Vladimir, koji se pred njom krstio, o čemu postoji zapis, i otpočeo sa krštavanjem ruskog naroda.

Oko 989. ikona se nalazila u Velikom Novgorodu, odakle je preneta u Nikeju. Nju je od carigradskog patrijarha dobio na blagoslov sveti Sava Srpski, kada se hirotonisao i doneo je u Srbiju. Po prenosu patrijaršije u Peć, tamo je i ova svetinja dobila svoje mesto i od tada se naziva Pećkom.

Ikona stoji u naročitom tronu i okićena je mnogobrojnim dragocenim ukrasima, kao zahvalnost onih, čije su molitve pred njom uslišene.

Ikona Majke Božje je učinila mnoga čuda u gradu Peći i uopšte u narodu: sačuvala ga od kolere, bila mu uteha u vekovima robovanja, radost u žalosti, lekar u bolesti, prijatelj u nevolji, ohrabrenje u stradanju i na samrti. Srbi su je oduvek bezgranično voleli, Turci se odnosili prema njoj korektno i sa poštovanjem, a Albanci čuvali Patrijaršiju i prema ikoni gajili strahopoštovanje.

S vremena na vreme ikona je nošena po srpskim krajevima, gde je posećivala domove vernika, u njima konačila i pred njom su čitane danonoćne molitve. Pre sedamdeset godina bila je i u Beogradu, neobično svečano dočekana, o čemu je pisala sva tadašnja štampa. Kasnije je posetila i Zemun. Ovoj ikoni je posvećen poseban Akatist, delo mitropolita Mihaila iz 1894. godine. U njemu je i pripev: Raduj se zaštitnice i spasiteljko roda srpskoga, krstonosnoga! U Peći je u prošplosti na praznik ikone Bogorodice Pećke čudotvorna ikona nošena u litiji kroz grad, od kuće do kuće srpskih domaćina koji su je svečano dočekivali.

Izvor: Eparhija raško-prizrenska

 

 

Akatist Presvetoj Bogorodici pred njenom ikonom Pećkom

httpv://www.youtube.com/watch?v=hJE6xdftoiU

 

Ovde možete preuzeti Akatist Presvetoj Bogorodici Pećkoj kao pdf file:  AKATIST PRESVETOJ BOGORODICI PEĆKOJ

.

MOLITVA PRVA Presvetoj Bogorodici Pećkoj

O, svečista Djevo, sveblagoslovena Vladičice, Presveta Bogorodice, Carice neba i zemlje, Majko Boga višnjega, sa strahom i verom pada- jući pred česnom ikonom Tvojom, usrdno Ti se molimo kao zaštitnici i pokroviteljki našoj: primi, Milosrdna, moljenja naša i pokrij nas česnim omoforom Tvojim, jer si Ti svima hrišćanima pomoćnica; umoli Sina Tvog, Gospoda Boga našeg Isusa Hrista, da sačuva obitelj Tvoju i sva verna čeda Tvoja koja pribegavaju k prečistoj ikoni Tvojoj i vapiju Ti: o, svemilostiva Gospođo Vladičice Bogorodice, sve koji se s verom i ljubavlju mole Tebi izbavi od padova grehovnih, od svih iskušenja, nevolja i od iznenadne smrti; daruj svima nama duh skrušen, srce smireno, čistotu duševnu i telesnu, ispravljenje od grehova, pokajanje, smirenoumlje i otpuštenje svih grehova naših, da radosni praznujemo dolazak Tvoj i udostojimo se carstva nebeskog, gde bismo sa svima svetima slavili prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

Amin.